Skip to Content

<

Horecke skaly

A cache by Dozik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/04/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Horecké skály je označení pro dva skalní výchozy, které se nacházejí nad vsí Šimonovice v Libereckém kraji. Z geologického hlediska jsou tvořeny paleovulkanickou horninou křemenný keratofyr. Obě skály dosahují přibližně stejné výšky 15 m, mohutnější je však jihovýchodní zvaná Hladká, severozápadní pak bývá označována jako Homole. Oblast spadá pod přírodní park Ještěd.

Auto v žádném případě neparkujte v blízkosti keše! Je tam všude zákaz parkování, prosím, zanechte ho na Rašovce. Při výstupu se vyhněte jakkoli oplocenému území a dávejte pozor kam šlapete.
Jako přístup použijte WP (N 50° 42.181 E 015° 03.013) Od tohoto místa je to +-300m. Prosím, nechoďte ze severovýchodu, kde to vypadá jako lehká cestička - je zde problém s majitelem pozemku! Jejím pozemkem je i alej těsně u přístupové cesty, jděte nad ní. Omlouvám se za komplikace, ale samotná Earthka za to stojí.

Odkaz na komentář od CAGeo.cz

Hladká:
Homole:
Na úvodních souřadnicích Vás čeká první úkol a směrem na Dlouhý Most i dech beroucí výhled. Mám toto místo moc rád a proto se o něj chci podělit. Bývá zde úžasný klid.
Něco ke geologii místa:
Ještědský hřeben je tvořen fylity, kvarcity, drobami a krystalickými vápenci, v jihovýchodní části ojediněle vystupují melafyry. Hlubinné vyvřeliny typu žuly, které budují převážnou část sousedních Jizerských hor, najdeme pouze v okolí Panenské hůrky. Jihozápadní hranice parku sleduje tzv. lužický zlom – tektonickou poruchu, která odděluje ještědské krystalinikum od křídových souvrství Podještědí. Přes hřeben Ještědu vede evropské rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. Vody ze severovýchodních svahů odtékají do Lužické Nisy a dále do Odry a Baltu, vody z jihozápadní části odvádní Ploučnice do Labe a do Severního moře.
Auto zde nejde nikde pořádně zaparkovat, nejbližší místo (bezpečné) je asi až na Rašovce. Pokud chcete experimentovat s parkováním v zatáčkách, je to na Vás...

Pokud půjdete z Rašovky, pak je to více než 1 km.
Pokud půjdete přibližně takto, neměl by být snad žádný problém
cesta
Úkoly:
Když neodpovíte správně na vše, tak se nic neděje :) chci abyste navštívili toto krásné místo a ne se trápili doma u PC s odpověďmi ;)
1 - U první stage (úvodní souřadnice). Kolik je přibližná výška horniny, která je před vámi. Od konce travnatého. (viz. Foto) Nechci vědět to, co se můžete dočíst na netu.
2 - Obejděte výchoz a určete přibližný obvod.
3 - Jděte na stage 2 (N 50° 42.28332', E 15° 2.86998') a určete opět výšku. Tentokrát i internet pomůže.
4 - Obě skály jsou ze stejné horniny. Kde je další významné naleziště keratofyru (v ČR, 2 možné odpovědi)?
5 - Jelikož se jedná o alternované ekvivalenty, chtěl bych vědět (alespoň jednu ze 3) v jakou směs bývají tyto tmavé minerály přeměněny.
6 - Podle Streckeisenovi klasifikace se jedné o efuzivní ekvivalenty. Čeho? 
7 - Nepovinné - můžete udělat fotku Vás a tohoto místa.
8 - Nepovinné - Jaký je jiný název pro keratofyr?

Nejdříve pošlete zprávu přes profil a až pak zalogujte! Děkuji za pochopení :)


Horecke skaly is a name for 2 rocky outcrops, which are located near Šimonovice in Liberec region. From the geological point of view they are formed by paleovolcanic quartz rock keratophyre. Both rocks are approximately the same height of 15 m, the larger on is called Hladká (southeastern), the second one is called Homole (northwestern). They are located in nature park Ještěd.

Please, don't leave you car near cache, it's a private property. Leave it near Rašovka (waypoint) And don't try to go through any fence! That's why it's 3,5 terrain.
As an access use WP (N 50° 42.181 E 015° 03.013) From this place it's +-300m. please don't go from northeast, it looks like an easy route - but there is a problem with owner of her property.
There is an alley near the entrace route, please don't go through her, it's also part of forbidden property. Thank you! 

Hladká:
Homole:

On the initial coordinates is the first task and a breath taking view of Jizera mountains. I love this place and i want to share it with you. It is an amazing rest spot.

Something about geology of this place:
Ještěd ridge is made of phyllites, quartzites, greywackes and crystalline limestone in the southeastern part are melaphyres. The granite intrusions that build the neighbours Jizera mountains we can only find at vicinity of Panenská hůrka. Southwestern boundary of the park follows the Lusatian break - a tectonic break that separates the Jested bedrock from the cretaceous formations of Podještědí. Over the Ještěd ridge is drainage divide between North and Baltic Sea. The waters from the northeastern part flows into the Lusatian Neisse and Oder and into the Baltic Sea, water from the southwestern part flows into Ploučnice a nd into the Elbe and into the North Sea.

Parking a car here is a risk, you can leave it near Rašovka.

If you will go like this, then there won't be a single problem.
cesta
Tasks
1 - At first stage, what is the approximate height of the rock infront of you? (Height if foto hint)
2 - Go around the first rock and write me circumference of the rock.
3 - Go to stage 2 (N 50° 42.28332', E 15° 2.86998') and write the approx height of the second rock. (here you can use listing:))
4 - Both rocks are made of the same mineral, where are other locations of keratophyre in Czech?
5 - Keratophyre is an alternative equivalent, i would like to know (at least 1 of 3) into which fusion of these dark minerals are transformed.
6 - According to Streckeisen classification is keratophyre one of the effusive equivalents. Which one?
7 - Optional - Add photo of yourself
8 - Optional - What is the other name for keratophyres?

Send a private message at first and after sending me a message you can log it! Thanks for understanding.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

113 Logged Visits

Found it 105     Write note 2     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 129 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.