Skip to Content

This cache has been archived.

Van_Slag: Cache is weg omdat hele terrein is omgeploegd omdat er hoogspanningsmasten komen. Komt ook niet meer terug.

More
<

Eremetaal

A cache by Van_Slag Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/05/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Cache bestaat niet meer. Zie laatste log.
Cache is gone. Read latest log.Bijna iedereen heeft ze wel; medailles die geen enkele waarde vertegenwoordigen. Een medaille “veroverd” op het voetbaltoernooi van de zaak (iedereen kreeg er 1), een medaille van de zoveelste avondvierdaagse of een vergeten sportdag... Wat moet je er mee?! Deze cache bied je de mogelijkheid er vanaf te raken! Dump uw overbodige medailles in deze cache! Ruilen mag natuurlijk ook. Los alleen nog even een puzzel op en het eremetaal (of is het ereplastic?) glimt je tegemoet!

Nu kunnen we de puzzel natuurlijk laten gaan over bekende sporten. Maar waarom zullen we niet van de gelegenheid gebruik maken om eens wat minder voor de hand liggende sporten wat aandacht te geven?

Hieronder tref je enkele vragen die betrekking hebben op “sporten” die je zeer waarschijnlijk nog niet kent.

Op het moment van publicatie van deze cache (sept 2012) zijn alle antwoorden op minimaal 2 verschillende plaatsen op het internet te vinden. Uiteraard is nooit helemaal met 100% zekerheid te garanderen dat het zo blijft. Mocht je ondanks goed zoeken tot de conclusie komen dat een antwoord op een vraag echt niet meer te vinden is, laat het ons dan even weten. Dan checken wij onze bronnen even. Maar nogmaals… wel eerst goed zoeken!!!

Parkeren kun je op:
N52 16.973
E4 36.015

De cache zelf is te vinden op:
N52 AB.CDE
E4 FG.HIJ

Voor de FTF: In de cache tref je een mooie "beker" aan voor degene die hem als eerste logged!

Deze cache is geplaatst met toestemming van Staatsbosbeheer.

En dan nu de vragen.... Succes!!!

A

In Australië kent men de "Grote Huon Appel race"... Deelnemers gooien ieder een drijvende (genummerde) appel vanaf een brug en de appel die het eerst een bepaalde afstand heeft afgelegd wint. Ja ja.. spanning ten top daar Down Under ;-)

Wat is de afstand (getal in meters) die de appels moeten afleggen?

A Antwoord delen door 300

B

Wat is de achternaam van de geweldenaar (en uitvinder van deze bijzondere “sport”) die het eerste WK "Schaak-Boksen" won?

A

6e

C

In juni 2011 vond in Engeland (in een plaatsje net even onder Birmingham) het kampioenschap scheenbeenschoppen plaats… Au! Wat is de voornaam van de deelnemer die de finale won?

1e

D

Nog zo’n mooie sport… (Bekijk ook vooral de filmpjes)… Wat dacht je van het kaasrollen zoals ze dat jaarlijks op “Coopers Hill” doen? Daar kunnen ze in Alkmaar nog iets van leren ;-) Wat is de voornaam van de waaghals (letterlijk!) die in 2011 alle drie de volwassenenraces won?

1e

E

Wat is de voornaam van onze favoriete sportheldin, bijgenaamd "Redneck Grandma", die bekend staat om haar majestueuze "Mud pit belly flop?

4e

F

Wat is de voornaam van de atleet die in 2010 de titel "Wereldkampioen Teenworstelen" opeiste?

1e + 2

G

In Leicester (alweer in Engeland) ontstond ooit de inmiddels mateloos populaire sport "Extreem strijken"! Combineer een extreme sport ook eens met iets nuttig… ;-) In welk jaar ontstond deze uitdagende sport?

(Laatste cijfer van het jaartal - 1)

H

Wereldkampioen!! In 2012! Weliswaar niet in voetbal of zo maar in het toch “bijna” net zo populaire "Ei gooien"!!! Heb jij ons team ook hartstochtelijk op Schiphol toegejuicht? Welke afstand (in meters) haalden “we”?

A

(1e cijfer van de afstand)

I

Wat is de voornaam van de heldin die in 2010 de titel “Wereldkampioene Jus-worstelen” voor dames(???) opeiste?

A 1e

J

En tot slot nog even “Octopush”. Deze serieus beoefende sport kende jaren een WK. Welk landenteam won in 2006 in de klasse “Open Elite A Playoffs”?

Laatste letter
And now once more in English for all our foreign visitors...

Note: The given coordinates are not those of the cache. Complete the puzzel to find the cache!

Almost everybody has got them; medals that represent no value whatsoever. A medal "conquered" at the soccer tournament of your concern (every participant got one), a medal for yet another avondvierdaagse [= Dutch walking event] or won at a sports day long forgotten... What do you do with them?! This cache gives the opportunity to get rid of 'em! Dump your otiose medals in this cache! You can swap them too, of course. Just solve this puzzle and the metals of honour (or is it plastics of honour?) puts you in the spotlight!

Sure, we can let the puzzle be about famous sports. But why not use this opportunity to give some attention to sports that are a little less obvious?

Below, you will find several questions that are about "sports" you probably haven't heard about before.

At the time of publication of this cache (Sept 2012) all the answers can be found on at least 2 different places on the internet. Of course we can't guarantee a full 100% percent that it stays that way. If, despite looking really hard, you came to the conclusion the answer cannot be found anywhere, please let us know. In that case we will check our sources. But then again... you have to search well first!

Park your car at :
N52 16.973
E4 36.015

The cache can be found at:
N52 AB.CDE
E4 FG.HIJ

And now the questions.... Good luck!!!

A

In Australia they play the "Great Huon Apple race"... each participant throws a floating, numbered apple off a bridge and the first apple that reaches a certain distance wins. Yeah yeah.. high tensions Down Under ;-)

What is the distance (number in meters) that the apples have to travel?

A Divide the answer by 300

B

What is the surname of the tyrant (and inventor of this extraordinary "sport") that won the first World Cup of "Chess Boxing"?

A

6th

C

In June 2011, in a town just below Birmingham, the championship of shin kicking took place... Ouch! What is the first name of the participant who won the final?

1st

D

Another beauty of a sport (we recommend you check out some footage)... What do you think of the cheese rolling as they do on "Coopers Hill" annually? Alkmaar can learn something of them ;-) What is the first name of the daredevil (literally!) that won all three of the adult races in 2011?

1st

E

What is the first name of our favourite sports heroine, nicknamed "Redneck Grandma", known for her majestic "Mud Pit Belly Flop"?

4th

F

What is the first name of the athlete that claimed the title "World Champion Toe Wrestling" in 2011?

1st + 2

G

In Leicester (again in England) arose the now immensely popular sport "Extreme Ironing"! Combining an extreme sport with something useful, for a change... ;-) In which year started this challenging sport?

Last figure of the answer minus 1

H

World Champion!! In 2012! Although not with soccer or something like that, but with the "almost" as popular sport called "Egg Throwing"!!! Have you passionately welcomed our team at Schiphol as well? With what distance (in meters) did we win?

A

First figure of the distance

I

What is the first name of the heroine that claimed the title of "World Champion Gravy Wrestling" for ladies (???) in 2010?

A 1st

J

And finally a peek at "Octopush". This seriously practiced sport has known a WC for years. Which country team won in 2006 in the category "Open Elite A Playoffs"?

Last letter


Additional Hints (No hints available.) 

Find...

205 Logged Visits

Found it 177     Didn't find it 6     Write note 11     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 28 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.