Skip to content

Zlēku karātavkalns Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 09/09/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Karātavkalna austrumu daļā atrodas pilskalns, bet rietumu daļā Zlēku traģēdijas upuru masu kapi. 1944. gada decembrī vācu SD un SS vienības iznīcināja 160 Zlēku pagasta iedzīvotājus par nacionāli noskaņoto partizānu - kureliešu atbalstīšanu. 

2009. gadā Karātavkalnā pēc Zlēku attīstības fonda projekta atklāta Atpūtas parka 1. kārta. Parkā izveidota komforta zona un uzstādīti vides objekti Fēnikss un Visuma acs. Zlēku atpūtas parks veidots kā piemineklis cilvēkiem ar īpašām spējām.

Senatnē:
Senatnē šī vieta bijusi pilskalns. Zlēku teritorijā ir trīs pilskalni Pavenšu pilskalns, Pabērzkalns un Zlēku pilskalns.

Stāsts par Zlēku karātavkalnu:
Pirms daudziem simtiem gadiem dzīvojis vecais Veckušķis, kurš bijis liels burvis. Vecais Veckušķis par Ziemassvētkiem, kad sniegs bijis līdz ratu rumbām, braucis kreklos uz baznīcu, zirgi bijuši vienās putās, bet par Jāņiem braucis uz baznīcu kamanās, biezā kažokā ietinies, zirgi balti nosarmojuši. Viņa burvestību nav varējis paciest Zlēku muižkungs (vācu tautības), tādēļ nolēmis izrēķināties ar veco Veckušķi un licis viņu sagūstīt un vest uz Kartavu kalnu sadedzināt. Kad zemnieki atbraukuši viņam pakaļ, viņš nav bēdzis, bet teicis zemniekiem: «Aizsieniet man acis un vediet uz Kartavu kalnu. Ja neaizsiesiet acis, tad 9 gadus tajos laukos, kurus es šodien redzēšu prombraucot, nebūs ražas. Šodien visu dienu līdz pat šiem vārdiem es vēroju savus laukus, tādēļ tur nebūs ražas, un nabagi būs visi tās saimnieki — nākošie astoņi saimnieki, un bagāts būs devītais saimnieks.» Ļaudis bi­jušies no vecā Veckušķa un skaitījuši saimniekus. Tad, kad atnācis devītais, šā Veckušķa Artura tēvs, mājas lauki tajā pašā gadā deva lielāku ražu. Tā piepildījās vecā Veckušķa vārdi.

Vecajam Veckušķim, vedot garām laukiem uz Kartavu kalnu, aizsēja acis, bet, iemetot sārtā, nabaga sievietei bija žēl savs lakats. Atņēma to, iemeta sārtā vaļējām acīm. Sārtā izdedzināja deviņus asus malkas, bet vecais Vec­kušķis vēl bija dzīvs. Deviņas dienas bija izmocījušiesļaudis. Vecajam Veckušķim kļuva žēl ļaudis, un tādēļ viņš teicis: «Aizbrauciet uz Kraukļu kapiem, noskaitiet žogam deviņus posmus, paņemiet no devīto posmu devīto kārti un atvediet to šeit, tad jūs varēsiet mani sadedzināt.» Kad ļaudis atveduši no Kraukļu kapiem devītā posma devīto kārti, vecais Veckušķis, uzliekot šo kārti uz uguns, tūdaļ sadedzis.


free counters

Additional Hints (Decrypt)

[Lat] Qbohzf
[Eng] Pnivgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)