Skip to content

AGT 12: Stribrske vodopady / Stribrske waterfalls EarthCache

Hidden : 09/11/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
STŘÍBRSKÉ VODOPÁDY STRIBRSKE WATERFALLS 12

Západočeské Stříbro je jedno z mála měst, které má v parku přirozenou kaskádu vodopádů. Park se nachází velmi blízko náměstí a vede do něj červená turistická cesta. Celá soustava se nachází na městském potoce, který pramení východně od města a přímo ve městě se vlévá do Mže.

V horní části parku je první vodopád pod lávkou přes potok. Je vysoký 2,5 metru a vytváří poměrně velké vývařiště. Jeho mohutnost je 75 m*l/s ve sklonu 45°. Když budeme pokračovat po červené turistické značce dále po směru toku potoka, můžeme pozorovat množství malých jezírek a lagun a peřejí. Po sto metrech přecházíme k větší laguně, do které se potok vlévá přes malou kaskádu.

Čtyřicet metrů před ústím do Mže potok prochází úzkou roklí a vytváří soustavu vodopádů a kaskád. Úvodní vodopád je s výškou 2 metry největší. Mohutnost tohoto vodopádu činí 60 m*l/s. Potok má v tomto místě průtok více jak 30 l/s.

Následují ještě menší kaskády a po nich potok ústí do řeky Mše.

Geologickým podkladem soustavy vodopádů a kaskád je starohorní fylitická břidlice. Starohorní fylitická břidlice tvoří přechod mezi nemetamorfovanými sedimenty a nízkým stupněm metamorfních přeměn reprezentovaným fylitem. Je pokládána za typickou anchimetamorfovanou horninu. V minerálním složení převládá křemen, plagioklas (albit), hydromuskovit, hydrobiotit, sericit nebo pyrofylit. V různém množství může být přítomen grafit, chloritoid nebo pyrit. Původně klastické minerály jsou částečně rekrystalované.

Za přechod sedimentární horniny do metamorfované se považuje přeměna organické substance na grafit, přeměna illitu na sericit, případně vznik některých zeolitů. Již při 200 °C může docházet k reakcím za vzniku pyrofylitu nebo chloritu.

Barva horniny je v závislosti na složení šedobílá, stříbřitá, nazelenalá nebo hnědočerná. Textury bývají obvykle plošně paralelní nebo břidličnaté, foliace může být málo výrazná. Hornina je jemnozrnná až masivní, struktura hoemoblastická – lepidoblastická nebo granolepidoblastická.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Změřte nadmořskou výšku u prvního a druhého vodopádu. Zeptat se, který z nich je ve vyšší nadmořské výšce by bylo trapné, ale... jaký je výškový rozdíl mezi nimi.
2) V listingu výše můžete vidět 4 obrázky označené písmeny ABCD. Jděte od nevyššího vodopádu po směru toku a napište mi, jak jdou vodopády a kaskády za sebou (např. BDCA nebo DACB).
3) Jaký je geologický podklad vodopádů?
4) V listingu se dočtete o podkladové hornině mnoho informací a záměrně tam uvádím v jakých se vyskytuje barvách. Která z barev se však nachází konkrétně tady? Otázku nepodceňujte - fotky výrazně manou.
5) Úkol: Vytvořte fotografie v místě výchozích souřadnic a na stage sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:

Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Publikace: Nejzajímavější vodopády ČR
Děkujeme

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

Išr wr i yvfgvath. Nyy vf va yvfgvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)