Skip to Content

This cache has been archived.

DSprenger: Deze maakt plaats voor een speciale multi door park Frankendael! De multi ( http://coord.info/GC4Y939 ) komt binnenkort online!

More
<

'Buitenplaats' Frankendael

A cache by DSprenger & ElineMatthijsse Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/10/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ENGLISH AT THE BOTTOM OF THIS PAGE

Buitenplaats Frankendael

Frankendael, in Watergraafsmeer, is de enige overgebleven 'buitenplaats' in Amsterdam. Een buitenplaats (ook wel hofstede of landhuis) is een (zomer-)verblijf voor rijke standsbewoners. Bekende buitenplaats bezitters waren   Constantijn HuygensCornelis de Graeff en admiraal Cornelis Tromp 

Welgestelde stedelingen investeerden vanaf het einde van de zestiende eeuw hun spaargeld in landhuizen en landbezit. Dit deed men om 's zomers de stank, de pest en de drukte te vermijden. Om het kavel rendabel te maken werd er een boerderij gebouwd, die werd verpacht. De boerderij was aanvankelijk voorzien van een aparte herenkamer, een luxe kamer, die door de landheer en zijn familie ’s zomers kon worden gebruikt voor hun verpozing. Boerderijen met zo'n herenkamer worden vaak als hofstede aangeduid. Omdat de eigenaar steeds rijker werden in het midden van de 17e eeuw, werd er in de loop der jaren een apart buitenhuis, naast de boerderij op het landgoed gebouwd. Uiteindelijk ontwikkelde deze trend zich vanaf het einde van de 17e eeuw in de bouw van luxueuze buitenplaatsen met barokke, symmetrische siertuinen.

De pachter bleef het land bewerken, en zorgde voor fruit en groente, of diende als schipper of voerman voor de zomergasten van de buitenplaats. Veelal waren de eigenaren uitermate geïnteresseerd in botanie en de aankweek van (subtropische) siergewassen in kassen. 

 

Buitenplaats Frankendael

 

Minstens zo uniek zijn de jaarlijks broedende ooievaars op de schoorstenen in park Frankendael:

 

Cache

Binnen dit inmiddels tot park omgevormde stukje groen in Amsterdam hebben wij een cache verstopt. Niet alleen om ook eens een cache van formaat te kunnen vinden in een stedelijke omgeving, maar natuurlijk ook omdat dit mooie park meer aandacht verdient dan het krijgt.

Deze cache is goed bereikbaar te voet of per fiets. Voor rolstoelen is deze helaas niet (goed) te doen. Rondom het park zijn verschillende parkeermogelijkheden, let hierbij wel op de geldende parkeertarieven. Tram 9 stopt er voor de 'deur'.

De code voor het slot is: 272. Gelieve de container weer goed op slot te doen. Bij voorbaat onze dank voor de zorgvuldigheid bij het loggen.

 

--ENGLISH, automatically translated by Google Translate -- 

'Buitenplaats' Frankendael

Frankendael in Watergraafsmeer, is the only remaining 'buitenplaats' in Amsterdam. A 'buitenplaats' (homestead or ranch) is a (summer) residence for wealthy city residents. Known villa owners were Constantijn Huygens, Cornelis de Graeff and Admiral Cornelis Tromp.
 
Townspeople invested from the end of the sixteenth century their savings in houses and land tenure. This was done for the summer to avoid the stench, the plague and the crowds. To make the land profitable a farmhouse was built, which was leased. The farm had originally a separate men's room, a deluxe room which could be used for their rest. By the landlord and his family in summer Farms with such gentlemen's room are often referred to as homestead. Because the owner were always richer in the middle of the 17th century, was built next to the farmhouse on the estate over the years a separate country,. Eventually this trend developed from the end of the 17th century in the construction of luxury estates with baroque, symmetrical ornamental gardens.
The farmer was working the land, and took care of fruits and vegetables, or served as skipper or carter for summer guests of the estate. Often the owners were extremely interested in botany and the growing of (subtropical) plants in greenhouses.
 
Cache
Within this now transformed into little green park in Amsterdam we have hidden a cache. Not only to hide a larger cache within an urban setting, but also because this beautiful park deserves more attention than it gets.
This cache is easily accessible on foot or by bike. Unfortunately it is not very accessible, at least not without help. Around the park there are several parkingspots, do note the parking fees. Tram 9 stops in front of the 'door' of the park.
 
The code for the lock is: 272! Please lock the container carefully after your visit. Thanks in advance for the care.

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

AY: Baqre qbbq ubhg, qr pnpur yvtg infg bc m'a cyrx.
Pbqr: 272

RA: Haqre qrnq jbbq, gur pnpur vf svkrq gb vg'f cbfvgvba.
Pbqr: 272

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.