Skip to content

MARIENBĀDES VĀRTI / Marienbade gates [BYOP] Traditional Geocache

Hidden : 09/30/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LVA]: Park & grab sērijas slēpnis. Konteineris ir neliela kastīte, kas satur viesugrāmatu. BYOP. Lūdzu uzmanīgi novietojiet konteineri vietā.
[ENG]: Park & grab cache. The container is micro sized box, wich includes logbook. BYOP.

[LVA] Aiz šiem vārtiem kādreiz atradās pirmā sanatorija Jūrmalā - Marienbāde!

Kūrorts kļuva populārs, pateicoties dakterim J.K.Nordštrēmam, kurš zinātniski izpētīja jūras ūdeni un atzina to par veselības uzlabošanai derīgu. Dakteris savā praksē pielietoja fizioterapiju un klimatterapiju.

Pirmā Marienbādes ēka, kura bija celta 1870.gadā, nodega. 1905.gadā tika uzcelta jauna, mūra ēka. Tā tika modernizēta un pārbūvēta, uzceļot otro stāvu. Otrā pasaules kara laikā gandrīz visu sanatorijas ēku kompleksu nopostīja. Pēc kara 20. gadsimta 40. gados šajā vietā tika uzbūvēta sanatorija „Majori”. Pēc padomju armijas ienākšanas 1944. gadā sanatoriju pārņēma Baltijas jūras kara flote, kas šeit saimniekoja līdz 20. gs. 80. gadu beigām. Pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās arī notika pēdējie posta darbi, kad nojauca vēl divas sanatorijas senās koka ēkas ar vērtīgiem interjeriem un arhitektūras fasādēm. Nemainīgas saglabājušās tikai torņa un galerijas piebūves, kā arī Marienbādes sanatorijas ieejas vārti (celti 20.gs. sākumā):
Bildites.lv

[ENG] Here was the first health centre in Jurmala - Marienbad, built in 1870. The resort became popular thanks to Dr. J.C.Nordstrom who performed scientific research with the sea water and acknowledged it to be appropriate for health improvement. In his practice he applied physiotherapy and climatotherapy. During World War Two almost all main buildings of the sanatorium were destroyed and it was rebuilt later. Only the tower and gallery annexes remained, as well as the Marienbade sanatorium entrance gates.

[RUS] Первый санаторий в Юрмале - Marienbad, построен в 1870 году. Курорт стал популярен благодаря доктору Х. А. Нордштрему, который проводил научные исследования воды и признал ее годной для улучшения здоровья. В своей практике применял физиотерапию и климатотерапию. Во время Второй мировой войны почти полностью было уничтожено основное здание санатория, позже оно было перестроено. Неизменными остались только пристройки башни и галереи, а также ворота – вход в санаторий.

MARIENBADE:

 

/Bildites.lv/ /Bildites.lv/
/Bildites.lv/ /Bildites.lv/
/Bildites.lv/ /Bildites.lv/
/Bildites.lv/ /Bildites.lv/
/Bildites.lv/ /Bildites.lv/

 

 

[ENG]: Photologs and cache location pictures DO NOT add to your log (send me to the e-mail). While taking cache please be aware of the mugglers. And please put the cache back the same as you took it. [LVA]: Fotologus, kā arī galavietas bildes lūdzu savam logam NEPIEVIENOT (sūtiet tos uz manu e-pastu). Paņemot un noliekot slēpni vietā, lūdzu pārliecinieties, ka Jūs nenovēro!!! Tāpat pārliecinieties, ka slēpni noliekat vietā precīzi tāpat un tur pat, kur to atradāt!!!

Additional Hints (Decrypt)

4 chfoheohyvf; 4 unys ohooyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)