Skip to content

<

Kaunas Cultural Centre

A cache by Smile Family Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/27/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Lt: Kauno įvairių tautų kultūrų centras

En: Kaunas Cultural Centre of Various Nations


Lt: Kauno įvairių tautų kultūrų centras yra viena iš pelno nesiekiančių Kauno miesto kultūros ir švietimo įstaigų, išsiskirianti tarpkultūrine veikla, tautinės tolerancijos sklaida bei glaudžiu bendradarbiavimu su tautinių mažumų bendruomenėmis.

Nuo 2004 m. veikiančiame kultūros centre nuolat organizuojami atviri ir nemokami kultūros renginiai: koncertai, meno parodos, vakaronės, poezijos skaitymai, kulinarinio paveldo ir knygų pristatymai. Čia įgyvendinami įvairūs kultūros ir švietimo projektai, rengiamos konferencijos, seminarai ir mokymai. Taip pat vyksta tautinių mažumų bendruomenių (rusų, lenkų, vokiečių, armėnų, totorių, žydų ir kt.) susirinkimai bei meno kolektyvų repeticijos.

Svarbiausių būsimų renginių plakatai yra kabinami ant kultūros centro lauko durų. Kultūros centro darbo metu galima apžiūrėti laikinas meno parodas.

Svarbi pastaba: Slėptuvė nėra paslėpta privačioje teritorijoje. Dėl jos nereikia eiti į pastato vidų. Slėptuvė įrengta informavus visus centro administracijos darbuotojus ir jiems neprieštaraujant. Neieškokite slėptuvės pašto dėžutėje, metalinėje dėžėje nuorūkoms ar šalia elektros prietaisų. Jums padės Geocaching lipdukas, nes jo vieta nėra atsitiktinė. Slėptuvė yra maža plastikinė dėžutė, kurios viduje įdėta knygelė, pieštukas ir drožtukas. Keliaujantys daikčiukai yra labai laukiami.

En: Kaunas Cultural Centre of Various Nations is one of the non-profit cultural and educational institutions of Kaunas City. This Centre is distinguished by its intercultural activities, promotion of tolerance to other nations and tight cooperation with the communities of national minorities.

Kaunas Cultural Center of Various Nations has been open since 2004. People are welcome to attend free public cultural events, such as concerts, art exhibitions, social gatherings, poetry readings and presentations of culinary heritage and books. The Centre engages in various cultural and educational projects, and holds conferences, seminars and training sessions. Also, regular meetings of the national minority communities (Russians, Polish, Germans, Armenians, Tatars, Jews, etc.) and rehearsals of various art groups are held.

The posters announcing the most important upcoming events are placed on the front doors of the Kaunas Cultural Centre of Various Nations. During the opening hours of the centre people can visit temporary exhibitions.

Important note: The geocache is not in the private territory. Don't need to go inside the building. The geocache is created after informing the Administration of Cultural Centre and with their permission. Don't look for the geocache in the mail box, smoking box or near electricity. The geocaching sticker should help you, because its place is not accidental. The geocache is a small plastic box with typical contents: logbook, pen and sharpener. TB and GC are very welcome.

Medinės geomonetos / Wood geocoins

Lt: Jei radote šią slėptuvę kultūros centro darbo valandomis, tuomet galite užsukti į vidų, nueiti iki administracijos antrame aukšte ir gauti dovaną - kolekcinę medinę geomonetą. Jums gali prireikti slaptažodžio, kurį rasite slėptuvėje. Vienam lobiautojui dovanojame vieną monetą.

En: If you'll find the geocache during business hours of the centre, you can go inside, directly to the administration on the second floor and get a free gift - collectible wood geocoin. You may need a password, which you will find in the geocache. Just 1 geocoin for 1 geocacher. Enjoy it :)

Wood geocoin 2015-2017

Wood geocoin since 2018

Geoslėptuvių iniciatyvos / Geocaching initiatives

Lt: Kauno įvairių tautų kultūrų centras - viena iš nedaugelio šalies kultūros įstaigų, kurios palaiko iniciatyvas, susijusias su geoslėptuvėmis ir pasitelkia jas kaip inovatyvią priemonę skleidžiant informaciją apie daugiakultūrį paveldą, telkiant įvairių tautybių žmones, ypač vaikus ir jaunimą. 2013 m. kultūros centras kartu su aktyviausiais geoslėptuvių kūrėjais įgyvendino projektą, kurio metu buvo sukurtos naujos geoslėptuvės prie tautinių mažumų kultūros paveldo vietų, organizuoti seminarai Vilniuje ir Kaune, taip pat pagamintos pirmosios lietuviškos jubiliejinės geomonetos "Lituanica", skirtos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80-mečiui. Šimtas aktyviausių Lietuvos lobių ieškotojų registravo po vieną monetą ir išleido jas į pasaulį taip paskelbdami žinią apie "Lituanicos" pilotų žygdarbį.

2015 m. metais Kauno įvairių tautų kultūrų centras prisidėjo prie projekto, kurio metu buvo sukurtos multi tipo geoslėptuvės Lietuvos regionuose, surengti seminarai regionų centruose (Alytuje, Panevėžyje, Marijampolėje, Šilutėje ir Telšiuose) ir pagaminta nauja lietuviška geomoneta "Lithuanian Regions Geocoin". Remiantis Kauno įvairių tautų kultūrų centro parengta rekomendacija 2016 m. Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis įteikė burmistro Jono Vileišio medalį už nuopelnus Kaunui geoslėptuvių kūrėjui Rimvydui Povilaičiui, iki šio apdovanojimo sukūrusiam daugiau nei 460 geoslėptuvių, sėkmingai įgyvendinusiam geoslėptuvių serijas "Aplink Lietuvą", "100 Lietuvos iškiliausių" ir kt. Nuo 2015 m. šiame kultūros centre vyksta kasmetiniai geoslėptuvių filmų festivaliai (International Geocaching Film Festival - GIFF), pritraukiantys itin daug šios srities entuziastų. 2017 ir 2018 m. vykę tarptautinių filmų festivalių renginiai tapo didžiausiais renginiais Lietuvoje pagal registruotų dalyvių skaičių.

Renginiai / Events in Kaunas Cultural Centre

01.02.2020 Lietuvos lobiautojų asociacijos steigimas
09.11.2019 GIFF 2019: Watch the Best in Kaunas!
10.11.2018 GIFF 2018: Watch the Best in Kaunas! (🎬 video by Kaunas Cultural Centre)
04.11.2017 GIFF 2017: Watch the Best in Kaunas!
06.11.2016 GIFF 2016: Watch the Best in Kaunas! (🎬 video by Kaunas Cultural Centre)
07.11.2015 GIFF 2015: Watch the Best in Kaunas! (🎬 video by Kaunas Pilnas Kultūros)
25.11.2013 Open Geocaching Seminar - 2013

Daugiau apie geoslėptuves Kaune / More about geocaching in Kaunas (in Lithuanian)

Smolienė A. Kaunas tapo geoslėptuvių entuziastų meka. Kauno diena. 24.11.2018
Smolienė A. Kauniečiai paslėptų lobių ieško po visą pasaulį. Kauno diena. 20.08.2018

free counters

Additional Hints (Decrypt)

Yg: inežgnf
Ra: fperj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)