Skip to content

Horepnik, most Prof. Bechyne Traditional Geocache

Hidden : 10/02/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keška je lehce dostupná a zavede vás na místo, odkud máte pěkný pohled na jeden z prvních obloukových mostů ve střední Evropě.

Stanislav Bechyně se narodil 20. července 1887 v Přibyslavi. Středoškolská studia absolvoval na reálce v Novém Městě na Moravě, vysokoškolská studia dokončil s vyznamenáním v oboru stavebního inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze v roce 1910. Na doporučení svého učitele, profesora Z. Bažanta, nastoupil ihned po absolutoriu k nově zakládané firmě Dr. K. Skorkovský, zaměřené přednostně na betonové konstrukce. Zde v krátké době uplatnil své konstruktérské vlohy, píli a iniciativu při originálních aplikacích nových vlastních a nebo tehdy v zahraničí vyvíjených konstrukčních prvků. Původní realizované řešení železobetonových konstrukcí železárny v Hrádku u Rokycan se stalo předmětem jeho doktorské disertační práce, kterou obhájil v roce 1915. Podle jeho návrhu byly v roce 1916 u nás a v celém tehdejším Rakousku prvně užity sloupy z ovinuté litiny a hřibové stropy, a to na automobilce Praga v Praze - Libni. To umožnilo navrhnout stropy pro velké nahodilé zatížení s malou konstrukční výškou a se zvětšenou vzdáleností sloupů a tím dosáhnout hospodárnosti. V mostním stavitelství se jeho originální konstrukce obloukového mostu se zavěšenou mostovkou a táhlem realizovaná v roce 1913 v Hořepníku stala prototypem, často u nás napodobovaným v době dalších 20 let.

Additional Hints (Decrypt)

Xršxn wr hybžraá cbq xnzrarz h cngl cbfyrqaíub fgebzh an ceniéz oeruh erxl Geanil, ppn 25 z iyrib bq zhfgxh cerf Obergvpxý cbgbx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)