Skip to content

This cache has been archived.

FroggyBearReviewer: Ahoj,

tvoja geocache je deaktivovaná už príliš dlho a bez tvojej odozvy na žiadosti o jej údržbu a obnovu.


Prechodné deaktivovanie kešky slúži na vyriešenie iba krátkodobých problémov, aby ju mohol jej vlastník v rozumnej dobe opraviť, alebo obnoviť. Obvykle to bývajú 4 týždne, potom je odporúčané uvolniť miesto pre prípadné nové kešky v danej oblasti.


Z tohto dôvodu musím kešku teraz archivovať. Prosím, ak sa ešte tak nestalo - vyzdvihni všetky jej pozostatky z terénu. Súčasťou hry Geocaching je aj zásada "Leave no trace" - nezanechať po sebe žiadne stopy, ktoré by mohli byť vnímané ako negatívny zásah do životného prostredia.


Pravidlá:
Archive or unarchive a geocache


Ďakujem za čas a kreatívne úsilie, ktorú si Geocachingu doposiaľ venoval.


FroggyBearReviewer (Michal) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines
Odpovede na základné otázky (nielen) ohľadom zakladania kešiek nájdeš v mojom profile.

More
<

Kostol sv. Margity Antiochijskej

A cache by zilincovci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/04/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nevelky kostolik ukryty kusok od hlavnej cesty cez dedinu.

Kostolik
Kostol sv. Margity v Turčianskom Jasene svojou architektúrou a maliarskou výzdobou zaraďuje sa medzi stredoveké vidiecke sakrálne objekty, ktoré napriek svojej jednoduchosti patria medzi umelecké dokumenty vydávajúce presvedčivé svedectvo o stredovekej kultúre slovenského prostredia vzdialeného od významných centier politického a kultúrneho života vtedajšieho stredovekého Uhorska.

Kostol sv. Margity sa spomína v písomných dokumentoch prvý raz v roku 1332. Podľa pôdorysu a architektúry presbytéria, možno vznik kostola položiť do obdobia okolo roku 1300. Kostol je zasvätený ranno-kresťanskej svätici, sv. Margite, dcére rímskeho šľachtica, ktorú dal jej vlastný otec sťať za prenasledovania kresťanov rímskym cisárom Diokleciánom okolo roku 307. Je patrónkou roľníkov a rodičiek. Medzi jej atribúty patria meč, koruna, kríž, drak, palma a perla.

Výstavba kostola pravdepodobne úzko súvisí so stavebnou dielňou, založenou v Kláštore pod Znievom. Kostol v Turčianskom Jasene sa od ostatných kostolov stavaných touto dielňou líši svojou architektonickou skladbou, pre ktorú je v tomto prípade charakteristické, že sa tu prelínajú stavebné tendencie dvoch historických slohov – doznievajúceho románskeho slohu a začínajúceho gotického slohu. Interiér a exteriér kostola boli pojednané farebne, podobne ako bolo zvykom v stredovekých kostoloch, najmä vidieckych na našom území.Interier kostola

Za nesporne najhodnotnejší maliarsky prejav interiéru kostola sa považuje stredoveká fresková výzdoba. Úplne najstaršou maliarskou vrstvou sú konsekračné kríže realizované na tenkej vrstve omietky nanesenej iba v rozmere kríža. Z predpokladaných dvanástich sú v súčasnosti odkryté dva vo svätyni kostola a jeden v lodi kostola. Najstarším figurálnym prejavom v interiéri sú maľby na prvej polovici východnej steny lode kostola z obdobia okolo roku 1350. Koncom 16. storočia prevzala kostol protestantská cirkev. V tomto období boli všetky maľby prekryté vápenným náterom.

V roku 1982 sa v objekte kostola uskutočnil archeologický výskum ako súčasť pamiatkového výskumu, zameraný na spresnenie datovania kostola. 6 ročná prestávka vo výskume zanechala negatívne stopy na odkrytej architektúre a taktiež narušila statiku objektu kostola. V roku 1988 sa uskutočnila záchranná pamiatková úprava, v rámci ktorej sa odkrytá architektúra konzervovala formou pôdorysnej názornej konštrukcie. Po roku 1990 boli uskutočnené ďalšie práce na obnove kostola: obnova staticky narušenej stavby, odstránenie renesančnej klenby, vybudovanie drevenej povaly a nových podláh, úprava historických omietok, úprava krovu a krytiny oboch striech, reštaurovanie nástenných stredovekých malieb, úprava okolia pamiatky a i. Bol prevedený podrobný archeologický prieskum, pričom nálezové okolnosti boli uložené v Slovenskom národnom múzeu v Martine.

Objekt v súčasnosti slúži muzeálnym potrebám ako vysunutá muzeálna expozícia tam nachádzajúcich sa nástenných stredovekých malieb. Sprístupnený je po dohode so starostkou obce.


Zdroj: http://turcianskejaseno.sk/o-obci/historia/pamatihodnosti/kostol-sv-margity

Additional Hints (Decrypt)

FIX: Uyofvr cbq ilparyxbz mb fgral
RAT: Shegure orybj gur cebgehfvba sebz gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.