Skip to content

Gaura cu Musca (Musi dira) Traditional Geocache

Hidden : 08/14/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Cache se nachází v jeskyni Gaura cu Musca.

[EN] Cache is located in a cave Gaura cu Musca.Gaura cu Musca


 
[CZ]

Gaura cu Musca/Muší díra

Cache se nachází v jeskyni Gaura cu Musca, kterou místní češi přezdívají "Muší díra". Název vyjadřuje to, že se podle zdejších obyvatel do této jeskyně schovávají mouchy na zimu.

Jeskyně má dvě přístupná patra - ve spodním patře, které je delší, je možné zahlédnou početnou kolonii netopýrů. Spodí patro je mokré, při prozkoumávání tedy musíte projít vodou. Zpočátku se jde velikou chodbou, která vás přivede k malému jezírku. Toto jezírku se dá obejít zleva po skalní římse (jde to, ale buďte velmi opatrní), případně projít vodou (voda asi do pasu). Za jezírkem to vypadá, že chodba končí, ale nenechte se zmást - jděte proti proudu vody, uvidíte nízkou chodbu, kterou je potřeba proplazit, ale po pár metrech se odvážným speleologům chodba opět otevře do větších rozměrů a lze jí pokračovat ještě několik desítek metrů až k sifonu. Dál jsem se ještě bohužel nedostal.

Horní patro je suché, ale hůře přístupné. U vchodu do jeskyně je po pravé straně (ve směru dovnitř) zeď s vchodem. Je potřeba se ale vyšplhat asi dva metry do vchodu ve zdi, pak se otevře výhled do horního patra jeskyně, která je sice kratší, ale je z ní pěkný pohled skalním oknem ven z jeskyně.

Cache je schovaná za začátku tohoto horního patra ve zdi blízko vchodu (podívej se na spoiler foto). Keš je tedy možné odlovit bez nutnosti vybavení (baterka).
[EN]

Gaura cu Musca/The fly's hole

Cache is located in a cave Gaura cu Musca by local Czechs nicknamed "The fly's hole". Name reflects the fact that, according to the local population in this cave hide flies for winter.

The cave has two open floors - the lower floor, which is longer, it is possible to see a large colony of bats. Bottom floor is wet, when exploring therefore you have to pass water. Initially it big hallway that leads you to a small pond. This lake can be left to bypass the rock ledge (it goes, but be very careful), or go through with water (around the waist). Over the pond, it seems that the corridor ends, but do not be fooled - go against the flow of water, you will see a low hall, which has to crawl, but after a few meters courageous speleologists Hall reopens in larger sizes and can be continued for up to a few tens of meters the siphon.

The upper floor is dry, but less accessible. At the entrance to the cave is on the right side (towards the inside) wall with entrance. But you need to climb about two meters to the entrance in the wall, then open outlook to the upper floor cave, which is shorter, but it is a nice view out the window of a rocky cave.

The cache is hidden at the beginning of the upper floor in the wall near the entrance (see the spoiler photo). The cache is therefore possible to be caught without equipment (flashlight).


Cache

Popis/Description:
Jedná se o tradiční cache velikosti mikro. Traditional cache, micro size.

Umístění/Location:
Cache se nachází v jeskyni.
The cache is situated in the cave.

Historie cache/History of the cache:
14.8.2012 - založení cache The cache was founded
5.10.2012 - první verze listingu Listing – 1st version


Additional Hints (Decrypt)

[EN]Va gur jnyy, hcfgnvef (frr fcbvyre).
[CZ]Ir mqv, anuber (xbhxav an sbgb).

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)