Skip to content

Metsätyypit: kuivahko kangas, puolukkatyyppi (VT) Traditional Geocache

Hidden : 10/07/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kätkösarja esittelee Etelä-Suomen kivennäismaiden metsätyyppejä. Kätkösarjaan kuuluu Bonus: http://coord.info/GC3Y7H3

Osakoordinaatit löytyvät:
http://coord.info/GC3Y7G7
http://coord.info/GC3Y7GD
http://coord.info/GC3Y7GH
http://coord.info/GC3Y7GT

-------------------------------------------

Useissa maailman maissa metsät luokitellaan niissä kasvavien puulajien perusteella. Suomessa puulajeja on kuitenkin vain muutamia, ja ne voivat kasvaa monenlaisilla kasvupaikoilla. Esimerkiksi mänty pystyy kasvamaan kaikkein karuimmilla kalliomailla, mutta myös rehevissä lehdoissa.

Puulajiin pohjautuva luokittelujärjestelmä ei olisi tästä syystä meillä riittävä kuvaamaan esim. metsikön puuntuottokykyä tai ekologisia arvoja. Tästä johtuen meillä metsät luokitellaankin kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuden eli pintakasvillisuuden mukaan metsätyypeiksi. Luokittelussa keskeisimpiä kasvilajeja kutsutaan opaskasveiksi. Metsätyyppijärjestelmän kehitti meillä professori A.K. Cajander 1900-luvun alussa ja myöhemmin sitä on tarkennettu useaan otteeseen.

Kivennäismaiden metsät jaotellaan kangasmetsiin ja lehtoihin. Ne luokitellaan eri ravinteisuutta vastaaviin metsätyyppeihin pintakasvillisuuden mukaan.
Kuivahkoja kankaita vähäravinteisilla moreeni- ja hiekkamailla. Pääpuulaji on lähes aina mänty. Sekapuustona tavataan kuusta ja rauduskoivua.
Kuivahkot kankaat soveltuvat erittäin hyvin männyn kasvattamiseen.

Kuivahkon kankaan pensaskerros on harva ja sitä luonnehtivat pihlaja sekä lehtipuiden vesat. Kenttäkerroksen ominaisin piirre on yhtenäinen varpukasvillisuus, joka koostuu yleisimmin puolukasta. Heiniä ja ruohoja esiintyy jonkin verran.

Pohjakerros muodostuu yhtenäisestä seinä- ja kerrossammalpeitteestä. Jäkäliä esiintyy laikuittain mm. kannoilla ja kivien päällä. Kangashumus- eli kunttakerros on tavallisesti paksu.

Kuivahkon kankaan opaskasveja:
- Metsätähti (Trientalis europaea)
- Lillukka (Rubus saxatilis)
- Nuokkutalvikki (Orthilia secunda)
- Oravanmarja (Maianthemum bifolium)
- Kevätpiippo (Luzula pilosa)
(visit link)

Additional Hints (No hints available.)