Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

EarthCache

Banya de Boc

A cache by Jaumet Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/14/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


****************************CATALÀ***************************************


Us proposem aquest EarthCache que el seu dia va activar un geocacher, que per alguna raó ha arxivat i hem cregut que CAL recuperar.

El nostre objectiu és el volcá de la Banya de Boc i us proposem una visita que a més, serveix d'excursió planera per a tota la familia, amb un parell de catxés per agafar mentrestant.

La ruta proposada podeu trobar-la al seguent track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=351777

VOLCANS

Un volcà és una obertura o trencament en la superfície d'un planeta o en l'escorça d'aquest, conté el que anomenem magma calent, cendra volcànica i gasos que un cop explosionat, deixa escapar des del seu interior cap a la superfície. Els volcans es troben generalment sobre plaques tectòniques que poden ser
divergents o convergents. Com a exemple Una dorsal oceànica com la de l'Atlàntic Mitjà, té exemples de volcans causats per les plaques tectòniques divergents que s'han separat. De la mateixa manera trobem que el Pacífic té exemples de volcans causats per la convergència de les plaques tectòniques que s'uneixen. En canvi, els volcans no solen ser creats quan dues plaques tectóniques llisquen una sobre l'altra.

Els volcans es poden formar també on hi ha estirament i compressió de l'escorça terrestre a l'interior de les plaques, per exemple, en el Banya de Boc. El Banya de Boc és un con volcànic de la província de Girona, situat dins el municipi de Sant Martí de Llémena. Pertany a la Zona Volcànica de la Garrotxa. Geològicament es poden destacar tres erupcions al llarg de la seva existència:

- La primera, de tipus estrombolià, va servir per crear el volcà.

- La segona, que fou de tipus freatomagmàtic, creant moltes cendres i maars.

- Per últim, la efusiva, tercera i ultima de la seva activitat, nomes va expulsar colades de lava, que van baixar per la vall del riu.

Dues d'elles es van encaixar en les antigues lleres dels torrents de Bosqueros, i una altra cap de Can Pere Boé. Una tercera colada es va emplaçar en sentit a la llera de la riera de Llémena. Damunt d’aquesta darrera colada, avui hi ha el Pla de Sant Joan.

Al costat mateix del Pla es localitza el Clot de l’Omera, un altre volca freatomagmatic, separat del centre eruptiu del Puig de la Banya del Boc pel turó metamòrfic dels rasos de Llorà.

Per poder loguejar aquest caché necessitareu donar resposta a les tasques seguents:

- Mentre arribeu al crater, passareu pel cartell que trobareu a les coordenades del waypoint adjunt::
N 42° 01.318 E 002° 40.958 Podeu dir-nos el primer parraf en català a la part esquerra inferior del cartell. (5 linies)

- No perdeu la oportunitat de fer-vos una foto amb GPS al Crater (coordenades inicials)
N 42° 01.816 E 002° 41.153 amb el vostre GPS (Tasca opcional però que el propietari us agrairà)

- Un cop al crater, Intenta fer-te una idea de la llargaria, amplada i fondaria en metres.
Podries dir-nos quins serien aquests valors i la forma geomètrica que resulta?

- Aquest crater està obert per un dels seus costats i per aqui van fluir poc a poc les erupcions volcàniques. Mira la teva brújula i digan's en quina direcció està aquesta obertura.

- Banya de Boc és un exemple de volcá que va passar per una fase de erupció estromboliana. Sabries dir-nos què expulsen els volcans estrombolians?

Envieu les respostes per correu JMASACHS (arroba) HOTMAIL.COM i un cop hagueu rebut confirmació feu el log. Fotografies seran benvingudes.

font: http://en.wikipedia.org/wiki/Volcano

****************************ENGLISH***************************************


We propose this EarthCache, that was archived by a geocacher, for some reason, and we believed necessary to recover.

Our goal is the BANYA DE BOC's volcano and we propose this visit also as a easy flat walking all the family. You can get some extra caches if you do this route.

The proposed route can be found next to the track:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=351777

VULCANOES


A volcano is an opening, or rupture in a planet's surface or crust, which allows hot magma, volcanic ash and gases to escape from below the surface. Volcanoes are generally found where tectonic plates are diverging or converging. A mid-oceanic ridge (the Mid-Atlantic Ridge), has examples of volcanoes caused by divergent tectonic plates pulling apart; the Pacific Ring of Fire has examples of volcanoes caused by convergent tectonic plates coming together. By contrast, volcanoes are usually not created where two tectonic plates slide past one another.

Volcanoes can also form where there is stretching and thinning of the Earth's crust in the interiors of plates, e.g., THE BANYA DE BOC's Volcano.It belongs to the volcanic area of Garrotxa. Geologically can highlight three eruptions throughout its existence:

1. The first type strombolian, served to create the volcano.
2. The second, which was of type phreatomagmatic, creating many ashes and Maar.
3. Finally, the effusive, third and last of its activity, only expelled lava flows that came down to the river valley.

Two of them were fit into the beds of ancient streams Bosqueros. The other towards Can Pere Boe. A third casting was placed in the bed of the stream Llémena. On top of the latter lava flow, remains today the Pla de Sant Joan.

Right next Pla de Sant Joan is localized Clot de l'Omera, another phreatomagmatic volcano , separated from the Puig de la Banya del Boc by the metamorphic hill of Rasos de Llorà.

How to register the cache?

To log this cache you will answer the following:

- Do not miss the opportunity to get a photo with your GPS at the Crater
N 42 ° 01,816 E 002 ° 41,153
(optional task but the owner will appreciate)

- As you reach the crater, you'll find a sign at the waypoint coordinates:
N 42 ° E 002 ° 01,318 40,958
can tell us the first English parraf the left of the pannel.

- As you reach the interior of the crater, try to measure the length, width and deph is in meters.
Could you deduce the geometrical shape of this crater?

- The crater is opened by one of its sides. Check out your compass and tell us in which direction the crater is oppened.

- Banya de Boc is an example of Strombolian volcanoes. Do you know what a Strombolian volcano expel?

Submit your answers by mail and once you have received confirmation do the log. Photos will be wellcomed.

Submit your answers by mail JMASACHS (at) HOTMAIL.COM and once you have received confirmation, do the log. Photos will be wellcomed.

source: http://en.wikipedia.org/wiki/Volcano

Additional Hints (Decrypt)

Ab boyvqvf ivfvgne ry Pnegryy (JC1) nonaf q'npprqve ny Pengre (Pbbeq Vavpvnyf)

Qba'g sbetrg gb ivfvg gur JC bs gur cnaary.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

29 Logged Visits

Found it 27     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 27 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/15/2017 3:48:16 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:48 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page