Skip to Content

<

Utajeny stit / Secret peak

A cache by premysl cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/16/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Flag of the Czech Republic

Utajený štít v Česku

Už jste slyšeli o tom, že na území Česka se ukrývá kopec označovaný jako štít? Vězte, že skutečně existuje. Vystupuje nenápadně ve východní části Českého středohoří a jmenuje se Trojhora. Pojmem štít se většinou označují skalnaté, zdánlivě nepřístupné vrcholy ve velehorách, obvykle ve výškách nad 2 000 m. V české kotlině si lidé spojují štíty nejčastěji s Vysokými Tatrami. V souvislosti s Českou republikou se proto zdá být pojem štít neadekvátní až nesmyslný. Jeden štít na našem území ale máme. Ačkoli vypadá nenápadně, je exponovaný přechod jeho vrcholu srovnatelný s poměry na hrotech mnoha tatranských štítu. Najdete ho jihozápadně od obce Třebušín na Litoměřicku, jmenuje se Trojhora a dosahuje výšky pouhých 451 m.

Nenápadný kopec

Už Trojhora je vršek, který vám v terénu snadno unikne. Tento nízký sopečný suk, vypreparovaný erozí nad své okolí, zaniká v konkurenci okolních, mnohem vyšších a výraznějších kopců. Netvoří dominantu krajiny a člověk ho obvykle snadno přehlédne. Také v mapě vypadá Trojhora nenápadně, takže zrak o něj většinou nezavadí. Trojhoru nezvýrazňují ani husté vrstevnice, ani značka chráněného území. Podobu štítu má Trojhora ze západní strany od silničky vedoucí do Staňkovic, kdy nad les výrazně vyčnívá skála. Odtud také vede na vrchol žlutě značená turistická trasa.

Zdolání štítu

Zpočátku stoupáte lesem mírně do kopce po široké cestě, která nesignalizuje žádné dobrodružství. Až teprve cedulka na stromě nabádá k ostražitosti. Výstup se stává rázem nesmírně strmým a po chvíli přichází na řadu skála, která je zvláště v létě rozpálená tak, že se výstup stává ještě více náročným. Skála má charakteristickou stébelnatou stavbu s typickou sloupcovou odlučností, prorůstají ji jenom traviny a nízké keře. Poslední výškové metry se zdolávají po příkře ukloněných skalních stéblech. Vrchol tvoří úzký skalní hřebínek, padající směrem na sever kolmo dolů. Je nutné být ostražitý na každém kroku, je totiž kam spadnout. Pokud by vás zajímalo, kde se vzal název Trojhora, pak se musíte na kopec podívat ze severu, nejlépe od silnice spojující Třebušín a Rýdeč. Je odtud patrné, že vrcholové skalisko pukliny rozčlenily na tři dílčí části. Nahoře si toho člověk většinou nevšimne.

Zdroje informací a foto: Martin Janoška, www.idnes.cz

Pro zalogováni této earthcache odpovězte prosím na níže uvedene otázky a odpovědi zašlete na mail pres můj profil. Pokud bude něco v nepořádku – ozvu se.

Otázky:

1) Přesný geologický název horniny, ze které se skládá Trojhora?

2) Na úvodních souřadnicích se podívejte vzhůru, popište skalní útvary a odhadněte šířku těchto útvarů?

3) Na úvodních souřadnicích se podívejte vzhůru, napište jakou barvu má hornina u zakrslé borovice a skalní útvar za ní?

4) Ve kterém období vznikla Trojhora a co způsobilo její vznik?

5) Zjistěte co je napsáno na cedulce (upozornění) pro turisty a jak daleko je vrchol Trojhory? Odpověď je na souřadnicích N 50° 35.579 E 014° 11.269

K logu prosím přiložte foto místa na výchozích souřadnicích jako důkaz své návštěvy.
Foto ovšem není povinné.Flag of the United Kingdom

Secret peak in the Czech Republic

Have you ever heard about hidden peak in the Czech Republic? Be adviced it really exist. It appears in the eastern part of mountain range called Ceské stredohorí and it’s name is Trojhora. The term of “peak” is usually used for rocky and inaccessible mountain in the mountain range whose height exceeds 2000 meters. In the Czech Republic people usually connect this term with mountain range called Vysoké Tatry, so it seems to be unsense to connect this term with the Czech Republic, but we got one peak in the Czech Republic. It’s peak migration is comparable with many Tatra hills. You can found it in the southwest from the village called Trebušín which lies near the city of Litomerice.It‘s called Trojhora and it’s height is just 451 meters.

Inconspicuous hill

Trojhora is hill which you can easily overlook. Low volcanic knot, which is rendered by the erosion over it’s environment ceases in competition with much higher and significant hills in the neighborhood. It doesn’t dominating the landscape so you can easily overlook it. It’s also difficult to find it on the map. There are no thick contour or the marks of protected area on the map. You can see it's pike appearance from the western like pike from the western side from the road which heading to the village called Stankovice, where significantly extends rock over the forest. From this place there is yellow hiking trail which leads to Trojhora.

How to overcome the path to the Trojhora

In the beginning you slowly rise up trough the woods along the broad road which doesn’t indicate any adventure to the time when you meet small tag on the tree. From this place the uphill journey becomes more difficult, especially in summer, when the rock is hot from the sun. The rock has characteristic structure with column cleavage. It is just grown by low shrubs and grasses. Last meters are overcome by the inclined rock stalk. The top consists of a narrow rocky ridge, whose falling straight down to the north. It’s necessary to be careful on each step you do, because there is a lot of places, where you can fall down. If you want to know, where was the Trojhora’s name taken, you have to look at the hill from the north, the best place is from the road which connects village Trebušín with village Rýdec. From there, you can see, that the rock is divided to the three parts.

Source: Martin Janoška, www.indes.cz

To log this earthcache please answer the following questions and answers, send mail via your profile. If something is wrong - I'll call.

Questions:

1) What is the exact geological term for the rock forming the hill?

2) On the initial coordinates look up and describe rock forms and estimate their width?

3) On the initial coordiantes look up and write down which color is mineral next to the dwarfed pine and which color is rock formation behind it?

4) When was the Trojhora formed up and what was the reason for it?

5) What is written on the guidepost bellow Trojhora and how far is Trojhora’s top? Question N 50° 35.579 E 014° 11.269

It is not necessary but better to connect the photo of the final coordinates place to the email to prove that you were there.

Additional Hints (Decrypt)

arzhfígr mqbyng iepuby
lbh qba'g unir gb ernpu gur gbc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

160 Logged Visits

Found it 157     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 202 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.