Skip to Content

<

Galanta - Ranc na Striebornom jazere

Hidden : 10/31/2012
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Keška je súčasťou puzzle Slovenské rozhľadne
Slovenské rozhľadne
Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2014 a umiestnila sa na 2.mieste za tradičky v TT kraji.

V blízkosti mestečka Galanta je Ranč na Striebornom jazere . Oáza žijúca svojím vlastným pokojným životom. Tempo mu určujú zvieratá, ktoré sa tu chovajú.  Staňte sa aspoň na chvíľu pozorovateľom životného štýlu s jasnými pravidlami, ktoré určuje príroda.

OSUD a NÁHODY riadia naše životy. Asi veľa by o tomto mohol rozprávať príjemný pán Šablatúra, ktorý pred viac ako 10 rokmi robil šoféra svojmu kamarátovi, ktorý si išiel kúpiť koňa. Neviem ako pochodil kamarát, ale zo šoféra,  panelákového podnikateľa s plynom sa zrazu stal majiteľ mladučkého, krásneho žrebca. Našťastie toto nečakané rozhodnutie pre neho neskončilo iba rýchlym vzplanutím a následným ešte rýchlejším pohasnutím. Nečakane prišlá láska ku koníku (lebo predtým nemal nič s koňmi) priniesla so sebou aj problémy a nie málo. Ako sa vraví: "Bolo by toho dosť aj na konskú hlavu". Pre zabezpečenie potravy si kúpil lúku a po niekoľkých rokoch na tejto lúke bolo vidno vyrastať SEŇ. Na pozemku vyrástlo westernové mestečko- Ranč na Striebornom jazere.  Nejedná sa o zárobkovú činnosť - to môže potvrdiť každý, kto má čo dočinenia s chovom koní. Veď aj preto popri tomto koníčku má stále svoje pôvodné zamestnanie- ako sám tvrdí: "Musím mať niečo, čo ma živí".
 
Areál je oplotený, ale prístup je v rohu od Galanty, z hlavnej cesty. Dvere sú vždy otvorené pre návštevníkov, ktorí sú tu vítaní. Parkovisko je hneď pri vstupe. Môžete sa prísť len tak popozerať s rodinkou na dobytok, či voľne pobehujúce koníky. Tým, ktorým toto nestačí si tu môžu požičať udicu a zachytať ryby v rybníčku. Alebo zajazdiť na koníkoch. Alebo len zastaviť sa na dlhej ceste na dobrý obed v miestnej reštaurácii. Nájdete tu všetko, z čoho Vám pookreje telo i duša. Ideálne hlavne pre rodinné výlety s deťmi. Asi aj preto sa tu už niekoľko rokov konajú detské letné tábory.
Od roku 2008 sa tu konajú aj súťaže vo westernovom jazdení a vidno aj western rodeo show. Treba sledovať stránky ranča ,kde sa dozviete viac o pripravovaných akciách. O tom, že to myslia vážne, svedčí aj súťaž o "stredoeurópsky pohár", ktorý sa tu konal nedávno a množstvo získaných trofejí z rôznych súťaží, ktoré sa už ani nezmestia na skrinky.
 
Ku keške: Finálne súradnice vás privedú k rozhľadni umiestnenej v centre pozemku, odkiaľ je pekný výhľad. Majiteľ o keške vie a prekvapilo ma, že vedel čo je GeoCaching - jeho priatelia sú tiež nakazení touto chorobou :-) .  Miesto je hlavne v lete veľmi frekventované návštevníkmi, preto pozor na zvedavé oči - bolo by škoda prísť o kešku.

EN (Google):
Fate and coincidence govern our lives. Probably many would be able to talk about this Šablatura pleasant gentleman, who over 10 years ago made his driver friend who went to buy a horse. I do not know mate passed through, but the driver, entrepreneur prefab gas suddenly became owner youthful, handsome stallion. Luckily, this unexpected decision for him did not end with a quick flash and then OFF of even faster. Suddenly come to love tailstock (as before has nothing to do with horses) has brought the issues and not enough. As the saying goes: "It would be too much for the horse's head." To ensure food bought meadow and after a few years on this meadow was seen to grow a dream. The land grew-western town ranch on Silver Lake. They are not employed - it can be confirmed by anyone who has something to do with horse breeding. Indeed, even so in addition to this hobby still has its original job-as he says, "I have something that I am alive." The area is fenced, but access is from Galanta corner of the main road. The doors are always open to visitors, who are welcome here. You can come just to scout the family cattle and horses Running around freely. By whom this is not enough you can rent a fishing pole and capture fish in the pond. Or ride a horse. Or just stop on the long road to a good lunch at a local restaurant. Ideal for family trips especially with children. Probably also because there has for several years held children's summer camps.
Since 2008, a competition held here in Western riding and seen a western rodeo show. It should follow ranch site ; to learn more about upcoming events. The fact that they are serious about it, shows the competition on "Central European Cup", which was held here recently gained a lot of trophies from various competitions that are not even on fit box.

To the cache: Final coordinates will take you to a lookout located in the center of the property where there is a nice view. The owner knows about the cache and I was surprised that he knew what GeoCaching means - his friends are also infected with this disease :-). The place is mostly very busy by summer visitors, so look for curious eyes - it would be a shame to lose the cache.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

I cenib bq cenirw wr gá ceniá. 39 n FGBC/ Evtug vf nyy evtug. 39 & FGBC.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.