Skip to content

AGT 24: Jesenicka kyselka / Acidulous water EarthCache

Hidden : 11/04/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
JESENICKÁ KYSELKA JESENICKA ACIDULOUS WATER 24

Současný název pramene (vody): Jesenická kyselka
Charakteristika vody: slabě mineralizovaná, uhličitá, studená
Hydrochemický typ: HCO3 - Ca - Na
Celková mineralizace: 300 mg/l
Obsah plynů: CO2 - 1200 až 1700 mg/l
Geologické podloží: neogenní jíly (karpatská předhlubeň), droby (moravskoslezský kulm)
Geomorfologická jednotka: Moravská brána

Veřejnosti málo známá kyselka, která má však dlouhou historii a tradici, vyvěrá v severní části obce Jeseník nad Odrou na Novojičínsku. Pramen bývá zaznačený v turistických mapách, v obci vás ke zdrojům navedou směrovky. Důležitým orientačním bodem je vlaková zastávka a areál bývalé sodovkárny, dnes pěstitelské pálenice.
Jesenická kyselka sice vyvěrá ve sníženině Moravské brány, geneticky však náleží ke skupině uhličitých minerálních vod Nízkého Jeseníku. Má s nimi společnou nízkou mineralizaci i obsah hlubinného oxidu uhličitého, který souvisí s pleistocenním vulkanismem na Bruntálsku. Vývěr jesenické kyselky je vázán na zlomovou strukturu směru SZ-JV, jež určuje směr toku řeky Odry a zároveň protíná kulmské droby ležící v podloží neogenních a kvartérních sedimentů na pramenné lokalitě. Předpokládá se, že k tvorbě minerální vody dochází v nevelkých hloubkách, řádově desítky metrů pod povrchem, ve čtvrtohorních náplavech, což neumožňuje zabezpečit její hygienickou ochranu pro oficiální využívání jako přírodního léčivého zdroje.
Kyselka původně vystupovala na povrch přirozenými vývěry, ve 20. století se začala jímat mělkými studnami a nehlubokými vrty. Fungovalo zde celkem šest jímacích objektů - Zita, Franz, Josef, Herma, Lipový, Hedva. Dnes Jedná se o slabě mineralizovanou kyselku, chemismus jednotlivých zdrojů se liší jen nepatrně. Za zmínku stojí přítomnost síranů (cca 30 mg/l), jež může souviset s občasným zápachem sirovodíku, který bývá údajně párkrát do roka (hlavně za parných letních dní) z kyselky cítit.

První zmínky o Jesenické kyselce pocházejí z roku 1830. Několik přirozených pramínků, vyskládaných kameny, sloužilo především potřebám místních sedláků k pití nebo zadělávání těsta. Komerční využívání započal roku 1896 průmyslník Artur Krizický, který od sedláků odkoupil kus pozemku s prameny, vybudoval studnu a zahájil výrobu ochucených limonád. Až další majitel Vincenz Stefan však s Jesenickou kyselkou dosáhl skutečných podnikatelských úspěchů. Od roku 1905 ji prodával dokonce až za hranicemi habsburského mocnářství. Oblibu si získávala nejenom kvůli vynikající chuti, ale též jako lék na onemocnění močových cest, ledvin, žaludku a srdce.
Plnírna kyselky zůstala majetkem potomků podnikatele Stefana až do poválečné konfiskace, únor 1948 znamenal konec stáčení. Za socialismu se v areálu plnírny vyráběly limonády, které ale minerální zdroje využívaly jen zčásti. Kyselka se nejdříve v podtlakových nádobách zbavovala oxidu uhličitého, pak se mísila s obyčejnou vodou a následně opět plnila oxidem uhličitým. Postupem času se neudržované zdroje kyselky využívaly čím dál méně. Po roce 1989 výrobna limonád zanikla.
K opětovnému vzkříšení Jesenické kyselky došlo v letech 1996-2001, kdy se po rekonstrukci pramenů a plnírny opět prodávala jako přírodní minerální voda v obchodech. Společnost Jesenická kyselka s. r. o. se však zadlužila a zkrachovala. Nynější majitel přebudoval roku 2003 areál plnírny na pálenici. V současné době slouží veřejnosti dva hezky upravené a udržované vývěry opatřené posezením.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Na výchozích souřadnicích se nachází jeden z pramenů. Ochutnejte ho (pokud pramen z jakéhokoliv důvodu nepoteče - je na Vás, abyste našli třetí vývod této minerálky, který určitě poteče... listing pomůže), popište jakou má chuť a čím se liší od jiných minerálek běžně prodejných v obchodě.
2) Změřte pH této kyselky. Co zjistíte Vás možná překvapí. Výsledek Vašeho měření mi napište a vysvětlete jej. Zajímáme, čím to je způsobeno.
3) Nedaleko od tohoto stáčedla se nachází ještě jedno podobné (mimo areál pálenice). Změřte, jak jsou oba vývěry daleko od sebe (tolerance 5 metrů).
4) Úkol: Vytvořte fotografie v místě výchozích souřadnic a na stage sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.
 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Minerální prameny České republiky
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: Taborcz.eu

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)