Skip to Content

<

Torgare

A cache by millione Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/10/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(http://www.museiportalosterbotten.fi)

[SWE] Torgare sommarteater pågår på området, föreställningar 30.6-16.7 och övningar innan dess. Var vänlig respektera detta!
[FIN] Torgaren kesäteatteri alueella, esitykset ajalla 30.6-16.7 ja ennen sitä harjoituksia. Kunnioitathan tämän!
[ENG] Torgare summer theater in the area, performances from 30th of June until 16th of July and before that rehearsals. Please respect!
[SWE] Torgare museiområde i Kronoby centrum är en idyllisk helhet full med lokalhistoria. Torgares huvudbyggnad, en gammal prästgård, uppfördes år 1796. Prästgården har under århundraden varit ett centrum för bildningen i Kronoby. Henrik Gabriel Porthan (1739-1804), ”den finländska historieskrivningens fader”, är en av Torgares kända gestalter. Han tillbringade en del av sin barndom i prästgården hos sin morbror, kyrkoherde Gustaf Juslenius. Även Finlands nationalskald J.L.Runeberg besökte i sin ungdom Torgare prästgård. Dessutom nämns Torgare t.o.m. i Carl von Linnés resedagbok. Prästgården var länge förebild för nejdens bönder, här presenterades nya arbetsverktyg, odlingsmetoder och boskapsraser. Torgares område har till största delen bevarats i den form den hade i mitten av 1800-talet.

I prästgården presenteras bl.a. krigshistoria, personhistoria och konst. Den kända konstnären Annie Krokfors från Kronoby har i Torgare fått sitt eget minnesrum. Skolmuseet ligger i drängstugan från 1840-talet. Här kan man bekanta sig med en skolklass från sekelskiftet. Föremålen har samlats från gamla folkskolor i Kronoby. Skomakarmuseet ligger i en gammal mangelstuga. Här har man ställt ut så gott som alla redskap en skomakare behövde. I det gamla stenfähuset fungerar ett jordbruksmuseum med närapå 400 föremål. I hörnet av museiområdet finns en korsu och löpgrav som byggts av krigsveteraner. Stiftelsen Torgare svarar för verksamheten och upprätthållandet av museiområdet.
 
Torgare prästgård är i aktivt bruk året runt som samlingsutrymme för olika organisationer och kan hyras för olika tillställningar, t ex bröllop eller släktträffar. På området ordnas olika kulturella festligheter. Torgare har också en större uppsättning gammaldags kläder vilka kan hyras för olika behov. (Källa: Mellersta Österbottens muséer och kulturmiljöer)
 
 
[FIN] Torgaren museoalue Kruunupyyn keskustassa on idyllinen kokonaisuus täynnä paikallishistoriaa. Torgaren päärakennus, vanha pappila, on rakennettu vuonna 1796. Pappila on ollut Kruunupyyn sivistyksen keskus vuosisatojen ajan. Henrik Gabriel Porthan (1739-1804), "Suomen historiankirjoituksen isä", on eräs Torgaren tunnetuista hahmoista. Hän vietti osan lapsuuttaan pappilassa enonsa, kirkkoherra Gustaf Jusleniuksen luona. Myös Suomen kansallisrunoilija J.L. Runeberg vieraili nuoruudessaan Torgaren pappilassa. Lisäksi Torgare on mainittu jopa Carl von Linnén matkapäiväkirjassa. Pappila oli pitkään seudun talonpoikien esikuva, jossa esiteltiin uusia työvälineitä, viljelymenetelmiä ja karjarotuja. Torgaren alue on pääosin säilynyt 1800-luvun puolivälin mukaisessa asussaan.
 
Pappilassa on esillä mm. sotahistoriaa, henkilöhistoriaa ja taidetta. Tunnettu kruunupyyläinen taiteilija Annie Krokfors on saanut Torgareen oman muistohuoneen. Koulumuseo on 1840-luvun renkituvan tiloissa. Siellä voi tutustua vuosisadan vaihteen koululuokkaan. Esineistö on kerätty Kruunupyyn vanhoista kansakouluista. Suutarimuseo toimii vanhassa mankelituvassa. Siellä on näytteillä lähes täydellinen suutarin välineistö. Vanhassa kivinavetassa toimii maatalousmuseo, jossa on lähes 400 esinettä. Museoalueen kulmassa on sotaveteraanien rakentama korsu ja juoksuhauta. Museoalueen ylläpidosta ja toiminnasta vastaa Torgare säätiö.
 
Torgaren pappila on käytössä ympäri vuoden eri yhdistysten kohtauspaikkana, ja talon voi vuokrata eri tilaisuuksia varten, kuten esim. häiden tai sukujuhlien viettoon. Alueella järjestetään erilaisia kulttuuritilaisuuksia. Torgaren pappilassa on myös suurehko kokoelma vanhanaikaisia vaatteita, joita voi vuokrata eri tarpeisiin. (Lähde: Keskipohjalaisia museoita ja kulttuuriympäristöjä)
 
 
[ENG] The Torgare museum in the centre of Kronoby (Kruunupyy) is an idyllic site full of local history. The main building, a former vicarage, was constructed in 1796. For centuries, the vicarage has been a centre for education in Kronoby. Henrik Gabriel Porthan (1739-1804), commonly known as the “father of Finnish history”, is one of the main characters in Torgare’s past. He spent part of his childhood in the vicarage with his uncle, Vicar Gustaf Juslenius. Finland’s national poet, J.L. Runeberg, visited here in his youth and Torgare is also mentioned in the travel diaries of Carl Linnaeus. The vicarage was a model of progress for the local farmers as introduced to them new tools, agricultural methods and cattle breeds. The Torgare site has largely been preserved in its mid-19th century form.
 
In the vicarage are exhibitions on war history, personal history and art. One room has been dedicated to the memory of well-known local artist Annie Krokfors from Kronoby. A school museum housed in a farmhand cottage from the 1840s illustrates what a classroom looked like at the beginning of the 20th century. Items have been collected from old primary schools around Kronoby. The shoemaker museum is found in a former mangle house and contains most of the tools of the trade. In the old stone barn you can find an agricultural museum with almost 400 objects. A military trench and dugout shelter, built by war veterans, are located in the corner of the museum site. The Torgare Foundation manages the site and its maintenance.
 
The Torgare vicarage is in use all year round as a meeting venue for various organizations and can be rented for functions such as weddings or family reunions. Cultural events are regularly arranged here. Torgare also owns a large selection of old-fashioned vintage clothes available for hire. (Translation: Petra Nylund)

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.