Skip to content

Tuna Kyrka Traditional Geocache

Hidden : 11/10/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Tuna kyrka är en kyrkobyggnad i Tuna i Strängnäs stift. Den är församlingskyrka i Kiladalens församling.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan består av långhus med ett smalare rakt kor i öster och torn i väster. Vid långhusets sydvästra sida finns ett vidbyggt vapenhus. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Ytterväggarna är spritputsade och svagt gulfärgade. Tornet har en kopparklädd tornspira. Övriga byggnadsdelar har sadeltak täckta med spån.

När Tuna kyrka uppfördes på 1200-talet kom den att bli en av de största i Södermanland. Troligen har kyrkan byggts i två etapper eftersom övre hälften av väggarna är byggda av tegel. Under 1400-talet tillkom vapenhuset. Under början av 1500-talet bytte man ut långhusets innertak av trä mot tegelvalv. Vid slutet av 1500-talet försågs koret med valv. 1877 tillkom kyrktornet.

Inne i kyrkan över triumfbågen finns kalkmålningar som troligen tillkom i början av 1300-talet. I koret finns väggmålningar med bland annat bibliska motiv som utfördes omkring 1620 av Peder målare.

Inventarier
Ett Mariaskåp vid långhusets sydöstra pelare är ett nordtyskt arbete från 1400-talets slut. Skåpet sattes upp så sent som 1972.
Altartavlan målades under slutet av 1600-talet.
Epitafium föreställande Olof Bononis Palmberg, kyrkoherde 1661-1679 och dennes familj.
En ny dopfunt av kalksten tillkom 1949.

Orgel
Kororgeln med fyra stämmor byggdes 1980 av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad.

1861 bygger Johan Ewerhardt, Stockholm en orgel med 6 stämmor.
1890 bygger Åkerman & Lund, Stockholm en orgel med 6 stämmor. Fasaden är ritad av arkitekten Ragnar Östberg.
Den nuvarande orgeln är byggd 1949 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund och är en pneumatisk orgel. Den har två fria kombinationer, registersvällare och automatisk pedalväxling. Fasaden är från 1890 års orgel.

Kororgel
Kororgeln är byggd 1980 av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad och är en mekanisk orgel.

Källa: Wikipedia

Foto: Höögarna

Additional Hints (Decrypt)

V fxlyg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)