Skip to Content

<

Cerkiew Piotra i Pawła w Krynicy

A cache by KingaP (Blubox_com) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/26/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju - świątynia greckokatolicka wybudowana w latach 1872 – 1875.
 
Jest to budynek murowany z cegły i kamienia, częściowo otynkowany. Świątynia jednonawowa z transeptem, który zamyka węższe prezbiterium z przylegającą do niego zakrystią. Budowla posiada dach sidłowy z siedmioma baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Frontowa wieża posiada baniasty hełm z latarnią otoczoną z dwóch stron dwoma mniejszymi przybudówkami zakończonymi podobnie jak wieża główna. Świątynia nakryta jest blachą. Z dawnego wyposażenia zachowały się cztery ołtarze boczne z XIX wieku.

Przed wejściem znajduje się tablica poświęcona Nikiforowi Krynickiemu który urodził sie w tym miejscu 12.05.1895

Cerkiew ta znajduje się na szlaku Cerkwi Łemkowskich położonych na terenie gminy Krynica.
 
Przebieg szlaku
 Krynica Słotwiny – cerkiew drewniana pw. Opieki NMP,
 Berest – cerkiew drewniana pw. św. św. Kosmy i Damiana,
 Polany – cerkiew drewniana pw. św. Michała Archanioła,
 Piorunka – cerkiew drewniana pw. św. św. Kosmy i Damiana,
 Czyrna – cerkiew drewniana pw. św. Paraskewii,
 Mochnaczka Niżna – cerkiew drewniana pw. św. Michała Archanioła,
 Tylicz – cerkiew drewniana pw. św. św. Kosmy i Damiana,
 Muszynka – cerkiew drewniana pw. św. Jana,
 Powroźnik – cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła,
 Krynica-Zdrój – cerkiew murowana pw. Objawienia Pańskiego,
 Krynica Dolna.

GB
Church of the Holy Apostles Peter and Paul in Krynica-Zdroj - Catholic temple built in the years 1872 to 1875.
It is a building of brick and stone, partly plastered. Temple nave and transept, which closes the narrower chancel of the adjacent vestry. The building has a roof sidłowy of seven bulbous turrets with blind lanterns. The front tower has a bulbous helmet with a lantern surrounded on two sides with two smaller outbuildings completed as main tower. The temple is covered with a sheet. The old equipment remained
four side altars of the nineteenth century.

Before the entrance there is a plaque dedicated to Nikiforowi Krynickiemu who was born in this place 12/05/1895

This church is located on Route Lemko Church located in the municipality of Krynica.
 
course of the route
  Krynica Słotwiny - wooden Orthodox Church. Protection of the Blessed Virgin Mary,
  Berest - wooden Orthodox Church. St. St. Cosmas and Damian,
  Glade - wooden Orthodox Church. St. Michael the Archangel,
  Piorunka - wooden Orthodox Church. St. St. Cosmas and Damian,
  Czyrna - wooden Orthodox Church. St. Paraskeva,
  Mochnaczka Niżna - wooden Orthodox Church. St. Michael the Archangel,
  Tylicz - wooden Orthodox Church. St. St. Cosmas and Damian,
  Muszynka - wooden Orthodox Church. St. John,
  Powroźnik - Orthodox church. St. Apostle James the Younger,
  Krynica - brick Orthodox church. Epiphany
  Lower Krynica.

D
Kerk van de Heilige Apostelen Peter en Paul in Krynica-Zdroj - katholieke tempel gebouwd in de jaren 1872/75.
Het is een gebouw van baksteen en natuursteen, deels gepleisterd. Tempel middenbeuk en dwarsbeuk, die de smallere koor sluit van de aangrenzende sacristie. Het gebouw heeft een dak sidłowy van zeven bolvormige torentjes met blinde lantaarns. de voorste toren heeft een bolvormige helm met een lantaarn omgeven aan twee zijden met twee kleinere bijgebouwen voltooid als belangrijkste toren. De tempel is bedekt met een laken. De oude apparatuur bleef vier zijaltaren van de negentiende eeuw.

Voor de ingang is een plaquette gewijd aan Nikiforowi Krynickiemu die werd geboren in deze plaats 12/05/1895

Deze kerk is gelegen aan de Route Lemko Kerk gelegen in de gemeente van Krynica.
 
Verloop van het traject
  Krynica Słotwiny - houten Orthodoxe Kerk. Bescherming van de Heilige Maagd Maria,
  Berest - houten Orthodoxe Kerk. St. St. Cosmas en Damianus,
  Glade - houten Orthodoxe Kerk. St. Michael de Aartsengel,
  Piorunka - houten Orthodoxe Kerk. St. St. Cosmas en Damianus,
  Czyrna - houten Orthodoxe Kerk. St. Paraskeva,
  Mochnaczka Niżna - houten Orthodoxe Kerk. St. Michael de Aartsengel,
  Tylicz - houten Orthodoxe Kerk. St. St. Cosmas en Damianus,
  Muszynka - houten Orthodoxe Kerk. St. John,
  Powroźnik - Orthodoxe kerk. St. Apostel Jacobus de Jongere,
  Krynica - baksteen orthodoxe kerk. Driekoningen
  Laat Krynica.

SK
Kostol svätých apoštolov Petra a Pavla v Krynica-Zdrój - Katolícka chrám postavený v rokoch 1872 - 1875.
Jedná sa o budovu z tehál a kameňa, čiastočne omietnuté. Temple loď a transept, ktorý uzatvára užší presbytérium z priľahlej sakristie. Budova má strešné sidłowy o sedem dole rozšírené a zaguľatené veže s nevidiacim svetiel. predné veža bol baňatý helma s lampášom obklopený z dvoch strán s dvoma
menšie prístavby dokončená hlavná veže. Chrám je pokrytá fóliou. Starý vybavenie zostalo štyri bočné oltáre z devätnásteho storočia.

Pred vchodom je pamätná doska venovaná Nikiforowi Krynickiemu, ktorý sa narodil v tomto mieste 12.5.1895

Tento kostol sa nachádza na Route cirkvi Lemke sa nachádza v obci Krynica.
 
priebeh trasy
  Krynica Słotwiny - drevená pravoslávna cirkev. Ochrana Panny Márie,
  Berest - drevená pravoslávna cirkev. Svätý Svätý Kozmu a Damiána,
  Glade - drevená pravoslávna cirkev. Svätý Michael archanjel,
  Piorunka - drevená pravoslávna cirkev. Svätý Svätý Kozmu a Damiána,
  Czyrna - drevená pravoslávna cirkev. Svätý Paraskevi,
  Mochnaczka Niżna - drevená pravoslávna cirkev. Svätý Michael archanjel,
  Tylicz - drevená pravoslávna cirkev. Svätý Svätý Kozmu a Damiána,
  Muszynka - drevená pravoslávna cirkev. Svätý John,
  Powroźnik - Pravoslávny kostol. Svätý Apoštol Jakub mladší,
  Krynica - murovaný Pravoslávny kostol. Epiphany
  Dolné Krynica.

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Avfxb, mvzbmvrybar. [GB] Ybj, rireterra. [D] Ynnt, tebraoyvwiraqr. [SK] Aímxn, rireterra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.