Skip to Content

<

Nötknäckarkalendern 2012-01 Tomtens miniräknare

A cache by fredrikr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/29/2012
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Description in English is available below.

Tomtens miniräknare
Visste ni att tomten är väldigt förtjust i miniräknare? Han har en stor samling, med allt från tidiga modeller till moderna grafräknare.

Tomten var ute i skogen i veckan för att hitta sig en grann gran. Med sig hade han sin favorit-miniräknare, för att kunna beräkna granens vikt, så han inte valde ut en gran som nissarna inte orkade lyfta upp på släden. Tomten hittade mycket riktigt en stilig gran som han ville ha, och han räknade ut att nissarna borde kunna lyfta den. Nöjd med sitt värv lade han ner miniräknaren och tog sig en skvätt kaffe. Nu bar det sig inte bättre än att han glömde sin miniräknare där.

Tomten hade även med sig en specialiserad, tungt modifierad miniräknare som han använder för att lagra koordinater i, och han lagrade också koordinaterna för platsen där han drack sitt kaffe och beundrade granen. För att inte obehöriga ska kunna få fram koordinaterna i räknaren, har den en sinnrik skyddsmekanism. Man måste få fram vissa tal på den, med så få tangenttryckningar som möjligt, och man får dessutom bara använda vissa av knapparna. Klarar man detta, visar räknaren koordinaterna. Trots att det var tomten själv som kom på denna skyddsmekanism, har han alltid lika svårt att komma förbi den själv, och den här gången verkar det hopplöst. Kan du hjälpa tomten?


Santa's pocket calculator


Did you know that Santa Claus is very fond of pocket calculators? He has a vast collection, ranging from early models to modern graphing calculators.

Santa was out in the woods this week to find a nice christmas tree. He had brought his favorite calculator, to calculate the weight of the tree, so he wouldn't pick a tree that his elves couldn't lift onto the sled. Santa did indeed find a handsome tree just as he wanted, and his calculations showed  that the elves should be able to lift it. Satisfied with his work, he put down the calculator and had some coffee. And wouldn't you know it, next thing he completely forgets about it, as he gets back to the sled and leaves.

Santa had also broiught a specialized, heavily modified calculator which he uses to store coordinates, and he did in fact use it to record the coordinates of the place where he had his coffee and admired the christmas tree. To prevent unauthorized people and elves from obtaining the coordinates stored in the calculator, it has an ingenious defense mechanism. You have to produce certain numbers on it, with as few keystrokes as possible, and you can only use some of the buttons. If you can do this, the calculator shows the coordinates. Although it was Santa himself who came up with this protective mechanism, he always finds it difficult to get past it himself, and this time it seems absolutely hopeless. Can you help Santa?

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

59 Logged Visits

Found it 37     Write note 20     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.