Skip to content

<

Poklad ve skale

A cache by Colorg Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/19/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na úvodních souřadnicích keš nehledejte. Tady můžete zaparkovat svoje vozidlo. Pozor původní parkoviště bude v dohledné době uzamčeno! TOTO JSOU NOVÉ SOUŘADNICE.
Nápověda: Kdo chce jít do kopce tak půjde z jihovýchodu. A kdo chce jít po cestě tak to obejde ze západu. Přeji příjemné zážitky s Geocachingem.


Poklad ve skále.

K této keši mě inspiroval jeden velice starý reklamní letáček na kávu z Peroly.

Byla jednou chudá chalupnice. Tak chudá byla, že nemohla svému chlapečkovi uvařiti ani polévku. Šla s ním tedy, kam ji oči vedly a nohy nesly.
Unavena klesla pod vysokou skálu a tvrdě usnula. Jak dlouho spala, nevěděla, ale když procitla, nemohla uvěřiti svým očím. Ze skály prokmital paprsek jasného, bílého světla. Byla to zář jako od čistého stříbra. Vzala spícího chlapečka do náručí a šla za přeludným světlem. Čím dále šla, tím se záře jasnila a skalní jeskyně se rozšiřovala. Na konci chodby bylo devadesát devět schodů. Sestupovala po nich pomalu dolů a když stanula na posledním, nebyla údivem mocna slova.
Byla na okraji vysoké síně. Kolem dokola ležely velké hromady dukátů, věnce perel, pruty stříbra a jiných pokladů. Chalupnice neváhala. Odložila dítě, uvázala si zástěru v uzel a nabírala plnými hrstmi drahé poklady. Když měla zástěru plnou, viděla poklady nové, ještě krásnější. Vtom se však nad ní ozvalo hromovým hlasem: ''Stůj lidský červe, a řekni, co zde hledáš, v mém království?''
Chalupnice se ulekaně ohlédla a uzřela velkého starce s dlouhými bílými vousy. Byl oblečen v bílé roucho a na ruce mu svítil velký démant. Klesla před ním na kolena a zaúpěla: ''Odpusť , pane, ale mám velkou bídu. Viděla jsem ve skále pruh světla a protože je zde tolik bohatství a nikdo je nehlídá, myslila jsem, že si mohu něco vzít a ulehčit trochu své bídě.''
Stařec ji zvedl ze země, pohladil ji po vlasech a řekl: ''Jsem vládce hor a to jsou moje poklady. Že máš tak upřímné srdce, vezmi si, co chceš.'' Chalupnice se schýlila k jeho ruce, políbila ji a srdečně děkovala. ''Neděkuj mi. Ze všeho si smíš vzít, jen zde této skřínky s démanty se nedotýkej, jinak ti ztvrdne srdce na démant .'' Dořekl a zmizel.
Chalupnice chvíli ztrnule hleděla směrem, kde stařec ještě před chvílí stál, pak si však zavýskla a jala se znovu sbírati poklady. Co chvíli našla krásnější zlato, bohatěji broušené kameny, ozdobněji tepané stříbro. Ale nejvíce ji to táhlo ke skřínce s démanty.''Jen se na ně podívám, jsou přece tak krásné,'' říkala si a zvolna otvírala skřínku. To vám byla krása! Leželo tam devět démantů, velikých jako holubí vejce, neskonale krásně broušených a vycházela z nich kouzelná sluneční záře. ''Co by se stalo, kdybych si jeden vzala?'' pomyslila si. ''Nic. Nikdo zde není. Pán hor odešel.'' Chvilku váhala, pak se rychle rozhlédla a uchopila největší démant.
V tom okamžiku ucítila, jak ji v prsou bodlo. Srdce jí zkamenělo. Zapomněla na své dítě a utíkala ven. Teprve, když za ní skála zapadla, vzpomněla si na chlapečka a hořce zaplakala. A čím více plakala, tím se jí u srdce ulevovalo. Zlostně uchopila zlato a drahé kameny a vhodila je do propasti. ''Vy, jen vy jste vinny tím, co jsem udělala. Nechci zlato, ani drahé kameny, nechci pruty stříbra, ale chci svého chlapečka, svůj jediný a největší poklad.'' Tak štkala a naříkala.
Sotva zapadla ozvěna za posledním zlaťákem, zahozeným do propasti, zahřmělo a před ní stál opět velký, bílý stařec. V ruce držel jejího chlapečka, ale na prstě už mu nesvítil prsten s démantem: ''Tvá lítost ti vrací zpět tvého chlapečka,'' řekl jí. ''Vezmi si jej a pamatuj, ať tvé srdce nikdy neztvrdne jako ten démant!''
Zablýsklo se, zahřmělo a s nebe se spustil prudký déšť. Chalupnice však nedbala blesku, hromu, ani deště. Tiskla k prsoum svého chlapečka. A když mu rozhrnula kabátek, vidí, jak mu na šňůrce na krku visí velký prsten s démantem - dar pána hor.
Zajásala a ubíhala jako vítr dolů do vesnice. Prodala pak démant, koupila si pěkné hospodářství a byla se svým dítětem šťastna. Jejím největším pokladem však už navždy zůstal chlapeček, i když už byl velký jako ona a měl zase své chlapečky. Vládce hor se však už nikdy neukázal.

Souřadnice keše.
••••-I---••I••---III-----I-----II-••••I----•I•II••---I•----I•••--III••••-I-••••II•----I-••••I•-I

Jak se k POKLADU dostanete? !!! HINT !!!

(:-)) Tato jeskyně není tak velká jako v povídce ale také skrývá pěkný poklad. (:-))

Hledání můžete spojit s nedaleko uloženou keší: TB a CWG směnárna GC43193, Jakubův vodní mlýnek GC49CWW a Osamělá Hora GC49HQN.
Pro první tři nálezce jsou připravena CWG za která nemusí nic dávat.

PŘEJI PŘÍJEMNÝ LOV.

Můj cestovatel TB Color:

CWG Kolekce - Colorg

Chcete-li vidět opravdu objektivní hodnocení tak musíte hlasovat abychom vyrušili hodnocení jednoho ''TAKYKAČERA'' který neustále snižuje hodnocení mých keší. Děkuji.

Additional Hints (Decrypt)

GAVUBGBS

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)