Skip to content

This cache has been archived.

Sopdet Reviewer: Archivace listingu keše

Sopdet Reviewer - Reviewer pro ČR (především kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský)

More
<

Blatna Stromy Domy 2- Kostel a okoli

A cache by SciurusT, Smudgeee Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/25/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Short description

Druhá keška z naší série Blatná, stromy, domy Vás zavede do areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie.


Long description

Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie tvoří kromě vlastního kostela také budova děkanství, kaple Božího těla s přilehlým ambitem a samostatně stojící zvonice. Naše krátká multikeška Vás tímto areálem provede.

Úvodní souřadnice Vás přivedou ke vstupní brance do areálu kostela. Vpravo vedle Vás se bude tyčit samotný kostel, vlevo je pak budova děkanství.

Kostel nechal mezi lety 1290-1300 vybudovat Bavor ze Strakonic v románském stylu. Na jeho místě pak nechal v letech1444 až 1515 Lev z Rožmitálu postavit kostel gotický, který byl rozšířením původní románské stavby. Z jejího presbytáře byla upravena sakristie. Kostel byl vysvěcen 8. září 1515. Později prošel ještě drobnými barokními úpravami.

Nejzajímavější na celém kostele je určitě klenba. Kostel je typickým jihočeským dvoulodím, což je unikát v celoevropském měřítku. Myšlenka dvoulodí vychází z ideálů husitství. Protože si před bohem jsou všichni lidé rovni, měli by si být rovni i v kostele. To znamená, že by v něm neměly být prostory „důležitější“ = hlavní loď, a „méně důležité“ = postranní lodě.

Dvoulodí v Blatné je navíc zaklenuté krásnou sklípkovou klenbou (opět česká specialita). Presbytář je pak zaklenut klenbou síťovou milevského typu (od Mistra Staňka nebo jeho synů). V oknech jsou pak krásné plaménkové kružby.

Zařízení kostela je téměř výhradně rokokové, z druhé poloviny 18. století, ale největšími klenoty mobiliáře jsou pozdně gotická socha Madony a krucifix pod vítězným obloukem z doby kolem roku 1520. Rokokové obrazy jsou od J. V. Spitzera a řezbářské práce od F. Ublakera (kolem 1750). V kostele seč nachází i cenné náhrobky - gotické náleží pánům z Rožmitálu, barokní rodině Serényiů.

Tak a teď již k naší kešce.

Popojděte pár kroků na Stage 1: N 49°25.487 E 013°52.860
Nebojte se projít brankou v plotě. Nezamyká se a neděláte nic nepovoleného. Nacházíte se v pozdně gotické předsíni a vpravo od Vás jsou (v nejlepším případě otevřené) dveře do kostela. Na jejich spodní části najdete růži.
Kolikalistá je tato růže?
Pokud je šestilistá........ K=4
Pokud je pětilistá.......... K=6

A můžete popojít dalších pár kroků na Stage 2: N 49°25.483 E 013°52.857
Stojíte před budovou děkanství. Jeho spodní část je nejstarší budovou v Blatné. Byla postavena ve 14. stol. A r. 1720 byla barokně upravena. Dnešní průčelí budovy je klasicistní a pochází z doby po požáru města r. 1834. Nicméně se v budově dodnes dochovaly některé gotické prvky. Při zdi děkanství je malý výklenek a v něm stojí soch světce. Pokud je to:
Sv. Prokop .... pak O = 9
Sv. Florián.....pak O = 8

A teď obejděte kostel kolem presbytáře na severní stranu na
Stage 3: N 49°25.494 E 013°52.884
Stojíte před vstupem do sakristie. Ke vstupním dveřím vedou schody. Pokud je jich:
Šest ............ pak S = 2
Čtyři............. pak S = 6

Teď popojděte jen kousek k plotu, který uzavírá bývalý kostelní hřbitov. Za plot se raději nepokoušejte dostat. Vše, co potřebujete zjistit, uvidíte od něj. Za plotem stojí na Stage 4: N 49°25.500 E 013°52.858 pozdně gotická hřbitovní kaple. Ta byla vysvěcena spolu s novým dvojlodím sousedního děkanského kostela roku 1515 a zasvěcena Sv. Michaelovi. Dnes je zasvěcena jako kaple Božího hrobu. Roku 1764 k ní byl přistavěn patrový šestiosý ambit, který uzavřel bývalý hřbitov na západní straně. Jeho horní patro snad sloužilo hospodářským potřebám děkanství . Přitom došlo k drobným úpravám fasád kaple. Hřbitov mezi kostelem a kaplí byl zrušen v rámci josefinských reforem roku 1787. Roku 1909 byla v ambitu osazena zastavení křížové cesty, jejichž osud v posledních desetiletí je neznámý. I od plotu uvidíte nápis na fasádě kaple. Některá jeho písmena jsou zvýrazněna červenou barvou. Pokud jsou to:
Čtyři písmena............ pak T = 8
Pouze jedno písmeno .............. pak T = 7

Když uděláte čelem vzad, uvidíte před sebou na Stage 5: N 49°25.491 E 013°52.898 samostatně stojící zvonici. Původně barokní zvonice byla postavena 1723. Někdy se nazývá též Blatenská věž. Nejedná se ale o původní barokní zvonici Ta shořela při požáru města v roce 1834. Největší zvon Matka Boží se propadl dvěma patry zvonice, zaryl do země a praskl a zbývajících pět zvonů se žárem rozlilo. Po požáru byla zvonice obnovena v novogotickém stylu. Její dnešní výška je 45,5 m. Když dojdete do průchodu pod zvonicí, uvidíte tady nad dveřmi okénko s výčnělky. Pokud je výčnělků:
Pět ..... pak E = 2
Šest.... pak E = 3

A teď už vzhůru na poslední zastavení! Stage 6: N 49°25.463 E 013°52.876
Prošli jste kolem památníku padlým z 1. světové války od sochaře Josefa Bílka a architekta Petrů z r. 1923. Kolem Vás rostou staré lípy a Vy stojíte před barokní sochou. Pokud je to:
Sv. Prokop .... pak L = 9
Sv. Florián.....pak L = 6

Teď už máte všechna čísla, která můžete dosadit do souřadnic, na kterých se nachází keška:
N 49°25.KOS E 013°52.TEL Keš je přemístěna! Od N odečtěte 006 a od E 004!

Doufáme, že se Vám kostel a jeho okolí líbily. Patří skutečně k tomu nejzajímavějšímu a zároveň nejhezčímu, co můžete v Blatné vidět.

POKUD CHCETE ODLOVIT I BONUS NAŠÍ SÉRIE „BLATNÁ, STROMY, DOMY“, NEZAPOMEŇTE SI OPSAT BONUSOVÉ ČÍSLO L!!!!

Zdroj informací: internet, L. Kočovská, R. Vokrojová, M. Šobr, P. Štěrba: Stromoknížka, Pavel Toufar. Od Blatné k Otavě

Additional Hints (Decrypt)

cnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.