Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

Multi-cache

Krški veliki / Great Ones from Krško

A cache by SLO.Scout, geoscout_slo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/27/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zaklad je posvečen nekaterim pomembnim osebnostim krške zgodovine.


Krsko

Zaklad se skriva na lokaciji N 45°5X.XXX E 15°2Y.YYY

The location of the cache is at  N 45°5X.XXX  E 15°2Y.YYY


Našli ga boste nad trgom, ki je posvečen voditelju kmečkih uporov, možu, ki je zelo povezan z zgodovino tukajšnjih krajev in ga zato lahko brez dvoma imenujemo »krški veliki«.

Preden se torej odpravite do Matije Gubca, obiščite še nekaj drugih »krških velikih«.


You will fint the cache above Matija Gubec sqare. Matija Gubec is famous leader of peasants revolts. You can see his monument in the middle of the sqare. On the other side of the river Sava there is also footbal and speedway stadium named »Matija Gubec«.  So, Matija Gubec is undoubtedly one of the »Greats« of Krško.

But before you go to Matija Gubec, visit some other Greats of Krško.

 


1) N 45°57.878 E 15°29.084 (Mavzolej)

Stojite sredi nekdanjega pokopališča, o čemer pričajo nekateri nagrobni kamni na starem obzidju. Pred vami pa je mavzolej, zgrajen v neogotskem stilu in posvečen Josipini in Martinu Hočevarju. Josipina je bila velika mecenka različnih družbenih dejavnosti v Krškem tostran in onstran Save. Preštejte število rožic v žlebu šilastega oboka nad glavnimi vrati. To število naj bo »A«.


You are staying in the middle of ex-cemetery. On the old stone walls you can still see some tombstones. Yust before you there is Mausoleum dedicated to Josipina Hočevar and her husband Martin. Josipina vas great maecenas of various public institutions in Krško. This mausoleum is octogonal neogothic chappel.

Count stone flovers in the gutter of the pointed arch above the door. Let this number be »A«.

 


2) N 45°57.534 E 15°29.719 (Park)

Vsak drži v roki svojo mojstrovino. Eden od njih ima na njej napisano tudi letnico izdaje. Ta letnica je število »B«.

Park je bil urejen nedavno, kar se opazi tudi po sodobnih umetniških prijemih. K umetniški celoti sodijo tudi steklene klopce. Preštejte tiste, ki imajo med stekli spomeniške upodobitve. Število teh klopc je »C«.


Everyone holds his own masterpiece. On the one of it there is written the year of publishing also. This year number is »B«.

This park was arranged recently. You can observe some modern shapes in this art. The part of it are also glass benches. Count those, which have art depictions between glasses. The number of those benches is »C«.

 


3) N 45°57.565 E 15°29.697 (Spomenik)

Stojite pred pomembnim spomenikom. Sam vam nazorno pripoveduje, komu je posvečen in kdo so bili. Število »D« pa je letnica mladenkinega rojstva.


You are standing in front of the important monument. It alone is saying, who it is dedicated to and who they were. Number »D« is year of her birthday.

 


4) N 45°57.623 E 15°29.363 (Nagrobnik)

V steno je vgrajen nagrobnik pomembnemu Krčanu, ki je deloval predvsem na levem bregu Save. Bil je katoliški duhovnik, ob tem pa tudi pesnik in etnograf. Pomemben pečat je pustil tudi na razvoju sadjarstva v Posavju, predvsem pridelavi jabolk, kar je je tudi danes zelo pomembna gospodarska panoga teh krajev. »E« je število vrstic besedila na nagrobniku.


There is tombstone built in the church wall. You can find the name of very important and Great man on it. He worked mostly on the left riverside of Sava. He was catholic priest, poet and ethnographer as well.

He is also meritorious for developement of frutit-growing – especially of apples – in Posavje. Production of fruits is very important economic sector in this region. »E« is the number of the text rows on the thumbstone.

 


5) N 45°58.087 E 15°29.060 (Hiša)

Na obnovljeni hiši je spominsko obeležje (zgornja - kamnita - plošča!), ki pripoveduje o tem, da je v tej hiši umrl velik Krčan. Opazili boste, da je eden njegovih priimkov zapisan nekoliko drugače, kot ga običajno zapisujemo in kakor je zapisan tudi na bližnjem spomeniku. Zlahka boste ugotovili, da se zgodovinski zapis na tabli od sodobnega razlikuje v treh črkah. Vi upoštevajte historični zapis, kakor je zapisan na spominski tabli na stavbi.

Vrednost »F« je številska vrednost prve črke historičnega zapisa, ki je v sodobnem zapisu priimka drugačna. Vrednost »G« je številska vrednost druge črke in »H« številska vrednost tretje črke, ki je v sodobnem zapisu priimka tega velikega Krčana drugačna od zgodovinskega zapisa, ki je na tabli (vrednosti določajte upoštevaje mednarodno abecedo).


You are standing at the side of big reneawed building. Above you there is the memorial plaque (upper - stone - plate!) with the name of Great man, who died in this house. Some meters away, you can see also his statue. You will find out some differences in first surname of this Great man. Three letters are different. On the statue, there is the most common inscription, but on the plaque above you, there is historical inscription. You observe the second one, the historical.

»F« is value of first letter in historical inscription, which differs from modern. »G« is value of the second different letter. And »H« is value of the third letter in historical inscription, which is different to modern inscription of surname of that great man. (Use the international alphabet, of course.)

 


XXXX = 2*(B+D) + 8*(A+E+H) + 11*(C+F) + 2*G

YYYY = 10*A + 2*B + 5*C + 3*D + 3*E + 21*F + 25*G + 5*H

 

Additional Hints (Decrypt)

Cbq ewnib fgerupb / Haqre oebja ebbs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

62 Logged Visits

Found it 52     Didn't find it 5     Write note 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 4/19/2018 8:53:48 AM Pacific Daylight Time (3:53 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page