Skip to Content

<

Lergrav ved Island / Grønland Teglværkerne

A cache by www.smalspor.dk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/28/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Teglværkerne Island og Grønland, ved Egernsund nær Broager og Gråsten, var blot to af mange teglværker i det største område for murstensfabrikation i Danmark. Værkerne lå klods op af hinanden og delte lerforekomsterne nær fabrikkerne.
Der var oprindeligt tre teglværker. Grønland lå nordligst dernæst Island og sydligst Jan Mayen
Værkernes besynderlige navne skulle, skyldes at teglværker var de nordligst placerede værker i det store Egernsund teglværks område og også de nordligste geografiske placeringer Danmark rådede over dengang. Derfor de særegne navne.
Grønland opførtes allerede i år 1777 og fungerede som teglværk indtil 1974 hvor dele af værket nedbrændte. Island opførtes i 1764 og det sidste Jan Mayer i 1792. Alle værket gik i salgssamarbejde i 1894 under det Tyske navn ”Vereinigte Ziegeleiren” indtil folkeafstemningen i 1920 hvorefter navnet ændres til ”De Forenede Teglværker” og senere igen ”Egernsund Tegl” i 2000.
Tegl og murstensproduktionen ophørte helt på værkerne 1989 hvorefter en keramikproduktion forsøgtes indtil 1993 hvor en konkurs indtræf. Fabrikken videre førtes af Italienske ejere men dette forløb kun indtil 2000 hvor al aktivitet ophørte på stedet.
I dag er der intet tilbage af værkerne dog undtaget de store lergrave som også denne cache er placeret i. Som årene gik, blev lerforekomsterne nærmest værkerne opbrugte og man måtte grave ler længere væk. Transporten af ler blev varetaget af smalsporede tipvognstog og under denne transport imellem værk og grav blev en vejunderføring anlagt under Skovgade.
 
Af materiel kan nævnes det sidste lokomotiv der befarede banen var fabrikat Diema, et morderne  dieselhydralisk lokomotiv som trak en vognstamme på 9 tipvogne.
 
Intet materiel fra banen er tilbage i dag.
 
God fornøjelse
 
 
In english
 
The Brickworks, Iceland and Greenland, at Egernsund near Broager and Gråsten, were just two of many brickworks in the largest area of brick manufacturing in Denmark. The works were right next to each other and shared clay pit.
There were originally three brickworks. Greenland was then northerly then Island and southernmost Jan Mayen
The works strange names were, because the brickworks was the northernmost placed works of the great Egernsund brick craft area and also the northernmost locations Denmark had back then.
Greenland was built before the year 1777 and worked as a brick until 1974 when parts of the plant burned down. Island was built in 1764 and the last Jan Mayer in 1792. All work went into sales cooperation in 1894 under the German name "Vereinigte Ziegeleiren" until the referendum in 1920 and the name changed to "The United Brickworks" and later "Egernsund bricks" in 2000.
Tile and brick production ceased completely in the works 1989 after a ceramics production was attempted until 1993 when a bankruptcy.
The factory continued led by Italian owners but this process only until 2000 when all activity ceased on site.
Today there is nothing left of the works except the large pits that also this cache is located in. As the years went by, the clay nearest the factories was empty and had to dig clay farther away. The transport of clay was handled by narrow gauge railway and during this transport between work and tomb became necessary to pas under a the road  called “Skovgade”..

Of equipment include the last train that crossed the track was brand DIEMA, a modern dieselhydralisk locomotive that pulled 9 wagon carrying clay for the production.

No material from the field is left today.
 
 
Happy hunting

Additional Hints (Decrypt)

Tå haqre wbeqra / Tb haqretebhaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

167 Logged Visits

Found it 140     Didn't find it 11     Write note 5     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.