Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

Multi-cache

CT7: Villa Pniewski (Masonic lodge/Loża Masońska)

A cache by CzechNJ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/5/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(PL) Budynek (oryginalnie pałac) został wzniesiony w ogrodzie „Na Górze” około 1781 roku według projektu Szymona B. Zuga dla Kazimierza Poniatowskiego, starszego brata ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ogrody podupadły końcem XIX. wieku i wówczas do pałacyku przylgnęła nazwa Loży Masońskiej. Czy rzeczywiście tu była nie jest pewne, z pewnością było tu natomiast muzeum zoologiczne urządzone przez rodzinę Branickich.


W 1933 pałac kupił od ówczesnego właściciela Stefana Potockiego wybitny polski architekt prof. Bohdan Pniewski. Jego postać to temat na osobnego kesza. Szczegóły o nim znajdziesz na przykład tutaj.

Pniewski w latach 1934-35 przebudował pałac na własna wille. W okresie II wojny światowej rodzina Pniewskiego została z willi wysiedlona. Architekt wrócił tam po 1945 roku i był jej właścicielem aż do swojej śmierci w 1965. W 1966 wille zakupił od spadkobierców architekta PAN na siedzibę Muzeum Ziemi, którą pozostaje do dziś. W willi są umieszczane wystawy czasowe.

Pniewski zachował przy przebudowie duże partie XVIII-wiecznego pałacyku w elewacji dobrze widoczne od strony zachodniej. Willa jest jednym z najciekawszych przykładów dzieła Pniewskiego, zobaczymy tu wszystko co dla Pniewskiego jest charakterystyczne: cofnięcie najwyższej kondygnacji budynku, wyraźny napis jako ważny element wystroju oraz ciekawe łączenia różnych materiałów kamieniarskich (m.in. alabastry, trawertyny, marmury i piaskowce). Zaskakujące łączenia różnych materiałów zastosowane są też w środku - przykłady zobaczysz na zdjęciach oraz w naturze, bo bez wizyty muzea się nie obejdzie… Świetny artykuł i zdjęcia znajdziesz tutaj.

Sufit

Sufit w bibliotece (to pomieszczenie nie jest normalnie dostępne)

Po wykupie willi, na klatce schodowej wyłożonej marmurem, znaleziono zakrzepnięte ślady krwi nieznanego z imienia i nazwiska powstańca z obsługi Piata, który z willi ostrzeliwał czołgi niemieckie atakujące od strony Sejmu.


Klatka schodowa

Klatka schodowa

Droga do skrytki:

Jak już wspomniałem, trzeba się wybrać do Muzeum Ziemi, do części, która jest w willi Pniewskiego. Gorąco polecam też drugą część Muzea znajdującą się w Białym Pałacyku na Frascati (Pałacyk Branickich-Lubomirskich). Obie części są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00 i niedziele 10.00 - 16.00. W niedzielę jest wstęp darmowy.

Zadaniem jest odczytanie trzech par dat wewnątrz Willi Pniewskiego. Wszystkie się znajdują na klatce schodowej. U każdej pary należy odjąć rok mniejszy od większego i numer wykorzystać w podanych wzorach. Poszczególne pary znajdziesz:

A: Na opisie portretu rzeźbiarskiego Jadwigi Pniewskiej (patrz zdjęcie).
B: Tablica pamiątkowa za rzeźbą. Jest na niej opis z datami ważnymi dla budynku. Para dat jest w 6tej linii od góry.
C: Obok śladów krwi nieznanego powstańca po lewej stronie na ścianie jest zdjęcie porównujące wygląd willi zaraz po wojnie z późniejszym wykonanym po odbudowie. Para dat jest na zdjęciu.

Skrytka jest pod:

N 52° 13.((A*5)+ (B*4)+ (C*4)+6)
E 021° 01.((A*3)+(B*5)+ (C*4)-8)

Kesz jest częścią luźnej serii „Conspiracy theory” na temat Teorii spiskowych. Logbook tym razem nie zawiera wskazówki do kesza bonusowego, ale tajną wiadomość, która pomoże w znależeniu skrytki GC43X9W CT8: He will show you the way! On wskaże Ci drogę! . Nie zapomni zabrać jedną jej kopie.

W skrytce mała niespodzianka dla pierwszego znalazcy – oryginalny trackable FTF dog tag.

UWAGA: Wiem że się to nie wydaję, ale to jednak dosyć ruchliwe miejsce, więc proszę uważaj na mugoli!


(EN) Building (originally the palace) was built in the gardens called "On the Mountain," around year 1781. It was designed by Simon B. Zug for Kazimierz Poniatowski, brother of the last polish King Stanislaw August Poniatowski. Gardens impoverished at the end of the 19th century and around that time the name “The Masonic Lodge” stuck to the palace. If the lodge was ever there is not certain, but it is for sure there was a ZOO created by family Branicki.

In 1933 outstanding Polish architect prof. Bohdan Pniewski bought the palace from by then the owner Stefan Potocki. Pniewski is author of many important buildings in Warsaw (Sejm, Grand Theatr and many others) and would be good topic for a separate cache. Unfortunately I could only find this link about him in English.

In the years 1934-1935 Pniewski has rebuilt the palace to Villa - his own home. During World War II the family Pniewski was expelled from the villa. The architect returned there after 1945 and was the owner until his death in 1965. In 1966 PAN (Polish Academy of Science) purchased villa from the heirs to establish there Museum of the Earth, which remains there to this day. The villa hosts part of exhibition while other part is in nearby White Palace at Frascati street.

During rebuilding Pniewski preserved large parts of the eighteenth-century palace in the facade visible from the west. Villa is one of the most interesting examples of his work. You can see there all what is characteristic for Pniewski: the withdrawal of the top floor of the building, distinct inscription as an important element of design, combination of many different stone materials (such as alabaster, travertine, marble and sandstone). The surprising combination of different materials are also used in the interior - you'll see some examples in the pictures, but also in nature, as without visiting the Villa (and museum) there's no way to get this cache ...

After purchase of the villa by PAN, traces of blood were found at marble staircase. They come from unnamed polish fighter who died here during Warsaw Uprising while firing on attacking German tanks approaching from the side of Parliament.

The way to the cache:

As I have already mentioned, you need to go to the Museum of the Earth, to the part that is in the villa Pniewski. I highly recommend also the second part of Museums located at the White Palace. Both parts are opened from Monday to Friday 9.00 - 16.00 and Sunday 10.00 - 16.00. On Sundays, admission is free.

The task is to read three pairs of dates (years) inside the Villa Pniewski. All are located in the stairways to the lower level. For each pair you need to subtract the lower year from larger and then use the result in below formulas. You’ll find pairs as follows:

A: The description of the portrait sculpture of Jadwiga Pniewski (see attached picture).
B: Stone plate with important dates for the building, just behind the sculpture. A pair of dates you need is in 6th line from the top.
C: On the left side to the place where you can see traces of blood, there is a photo on the wall. It compares the appearance of the villa immediately after the war with picture made after the reconstruction. A pair of dates is in that photo.

Formula for the final is:

N 52° 13.((A*5)+ (B*4)+ (C*4)+6)
E 021° 01.((A*3)+(B*5)+ (C*4)-8)


Cache is a part of a loose series "Conspiracy Theory". Logbook this time does not include hint for the Bonus, but cache contains a secret message you need to read to find GC43X9W CT8: He will show you the way! On wskaże Ci drogę!.

Cache contains a small surprise for The First Finder. Original trackable FTF dog tag.

ATTENTION: I know it does not look like, but this is quite busy place, so be aware of muggles!


Congratulations to:

Gold FTF: ru.beus

SilverSTF: lowca

BronzeTTF: lonely_wolf

Flag Counter


Additional Hints (Decrypt)

(CY) Avmxb / (RA) Ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

89 Logged Visits

Found it 73     Didn't find it 4     Write note 5     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 22 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/15/2017 3:55:23 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:55 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page