Skip to Content

<

Drakebergets fornborg

A cache by janigen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/07/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denna cache släpptes den 26 april klockan 18.00 till deltagarna på eventet Läckö Kinnekulle Event 2014 (GC4V31M). Publicerades på geocaching.com den 27 april kl. 08.00.

Parkera på angiven plats och följ grevens väg söderut. Då du kommer till grinden så tar du direkt till höger och följer den låglänta terrängen mot berget.

När du kommit fram har du en formidabel utsikt och kan se Läckö slott tinnar norrut. Åt öster låg det forntida Sunnerby. Du ser även "grevens väg" och dess avslut ner mot vattnet.

Drakebergets fornborg ligger vid inloppet till Fröfjorden i Sunnerby på Kållandsö. Den strategiskt belägna fornborgen i den forna järnåldersbygden är 110 x 70 meter i riktningen nord-syd och belägen på en moränbunden bergrygg på ett tämligen högt berg, som stupar brant mot öster och nordöst. I söder, väster och nordväst, där berget är mera långsluttande, är en stenvall, ca 130 meter lång, anlagd. Som många liknande stenvallar är den delvis raserad och övermossad. Ingången till fornborgen torde ha varit från sydväst.

Drakebergets fornborg är belägen i en fornminnesrik miljö vid Ullersund. Här i trakterna av Sunnerby, fordom den största byn på Kållandsö, har en talrik befolkning levat under yngre järnåldern och under medeltiden.

Fornborgen på Drakeberget med sitt strategiska läge vittnar om vattnets betydelse som färdväg och medel för transporter, men också vikten av att kunna kontrollera dessa. Makt har alltid varit av central betydelse genom historiens gång, och inte minst lämningarna utmed Ullersund visar tydligt att den som kontrollerade marken, färdvägarna och vattenlederna var i besittning av makt, vare sig den tog formen av religiös, politisk, ekonomisk eller social karaktär. Kålland och Kållandsö har genom alla tider varit en av de arenor där spelet om makt och kontroll konkretiserats.

English


Park in the designated place and follow the "Count way" south. When you reach the gate, you take the immediate right and follow the low-lying terrain to the mountain.

When you arrive, you have a formidable view and can see Lacko castle battlements north. To the east were the ancient Sunnerby. You also see "the Count way" and its connection to the water.

Dragon rock fort located at the inlet to Fröfjorden in Sunnerby on Kållandsö. The strategically located ancient castle in the ancient Iron Age populated areas is 110 x 70 meters in the north-south and located on a moraine-bound mountain ridge in a fairly high mountain that plunges steeply to the east and northeast. In the south, west and northwest, where the rock is more gentle slope, is a stone wall, about 130 feet long, landscaped. Like many similar stone ramparts is the partially ruined and the Mossad. The entrance to the ancient castle should have been from the southwest.

The ancient castle of Dragon Mountain with its strategic location testifies to the importance of water as a route and means of transport, but also the importance of being able to control them.

Additional Hints (Decrypt)

Uäatner/Unatre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

47 Logged Visits

Found it 43     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.