Skip to content

Ārciems — Staicele #53 Traditional Geocache

This cache has been archived.

Pingvīntīms: "Well boys, it's gonna be ice cold sushi for breakfast.."

More
Hidden : 01/16/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Šī slēpņu sērija ir bonusa posms 2013.gada ziemas ģeoeventam "GC43RZ3 Ar mani pat pingvīni nerunā" (amppn), un eventa dalībniekiem tika dota iespēja pirmajiem atrast šos slēpņus.


1902. gadā tika apstiprināti Valmieras Šaursliežu pievedceļa sabiedrības statūti. Šo sabiedrību dibināja vietējie muižnieki, lai ar jaunu satiksmes ceļu izveidi attīstītu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, atvieglotu kokmateriālu transportēšanu, dotu iespēju apkārtnes iedzīvotājiem izmantot mūsdienīgu transporta līdzekli. Turklāt dzelzceļa būvniecībā bija ieinteresēti tādi uzņēmumi kā Staiceles papīrfabrika un Kocēnu alus brūzis, kas par saviem līdzekļiem apņēmās no galvenās dzelzceļa līnijas izbūvēt atzarojumus. Dzelzceļa atzarojums uz Staiceles papīrfabriku izbūvēts Ainažu-Valmieras līnijas pirmajos pastāvēšanas gados, bet Staiceles staciju Dzelzceļu virsvalde kopējā Latvijas dzelzceļu sliežu tīklā iekļāva tikai 1927.gada 15.februārī. Iecirknī Staicele-Pāle-Puikule vilcienu kustība tika pārtraukta 1979. gadā.

Apmeklējot šo slēpņu sēriju, jums ir iespēja iziet posmu Ārciems-Pāle-Staicele.

[ENG]
This series of caches is a bonus stage to the event "GC43RZ3 Ar mani pat pingvīni vairs nerunā" (Year 2013). The participants of the event will be provided with a possibility to find these caches first.

In 1902, the regulations of Valmiera Narrow- Gauge track company was approved. This company was founded by local landlords to develop the trading of local agricultural products, to ease transportation of timber, as well as to give a possibility for inhabitants of the district to use modern transportation. Besides, there were companies like Paper Mill of Staicele and Brewery of Kocēni that were interested in railway development and were ready to fund brunch lines from the main railway. The brunch line to Paper Mill of Staicele was built in the first existence years of Ainaži- Valmiera railway line, but the station of Staicele was included in railway network of Latvia only on February 15, 1927. The line Staicele- Pāle- Puikule was closed in 1979.

By attending this series of caches, you have a possibility to visit Ārciems- Pāle- Staicele part of the railway line.

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Rtyr cvr cnzngvrz
[ENG] Sve-gerr arne gur sbhaqngvba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)