Skip to content

<

[PL]/[EN] Linia schronów Gen. W Andersa

A cache by Rangerwpk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/15/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching Polska

 

 

PL POLSKI OPIS

Lidzbarski schron strzelecki Gen. W.Andersa
 
 
 
Schron lidzbarskipołożony jest na zboczu wzniesienia. Stanowi on odmianę bojową z jedną strzelnicą dla ckm-u. Strzelnica o profilu przeciw rykoszetowym. Po obu stronach wejścia znajdują się dwie strzelnice, służące do bezpośredniej obrony wejścia. Wejście posiada wymiary 120 x 65 cm i jest osłonięte przelotnią. Cały obiekt powstał na planie kwadratu i posiada tylko jedną kondygnację. Ściany zostały wykonane z żelbetu wzmocnionego prętami i siatką przeciw odpryskową. Grubość ścian wynosi 1,50 m. natomiast ściany, która nakryta była maską ziemną 0,55 m. Natomiast strop posiada 1,0 m. grubości. Obsadę podstawową schronu stanowiło trzech żołnierzy. W sierpniu 1939 roku Nowogrodzka Brygada Kawalerii pod dowództwem generała brygady Władysława Andersa przygotowała rejon Lidzbarka do obrony przed ewentualnym atakiem wojsk niemieckich z kierunku Prus Wschodnich. Zaplanowano budowę 14 schronów, z czego w efekcie wykonano tylko 6. Walka oddziałów kawalerii gen. Andersa w oparciu o stałe umocnienia, stanowi jeden z nielicznych przykładów wykorzystania w ten sposób kawalerii w historii. Żaden z lidzbarskich schronów nie był wykorzystany militarnie. W 2009 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wrota Mazur przy wsparciu Burmistrza Miasta Lidzbarka udostępniono obiekt do zwiedzania, by upamiętnić 70 rocznicę pobytu generała Andersa w naszym mieście.
 
Orientacyjna mapa schronów Gen. W Andersa.
 
 

Zadanie:

Rozwiązując poniższe zadania w pięciu krokach poznasz współrzędne skrzynki finałowej i odwiedzisz wszystkie schrony zbudowane przez ułanów Gen. W Andersa. Powodzenia

Krok 1:

Będąc na miejscu kesza startowego rozejrzyj się w okolicy. Znajdź biało czerwony słupek oznaczający kilometraż drogi, dodaj do siebie dwie liczby napisane na słupku i wstaw do równania. Rozwiąż je a wynik wstaw do współrzędnych 

X=(A-8)/6

gdzie:

A= liczba napisana na słupie drogowym

Współrzędne:

N X3 14.9X6 E 19 49.X21

Udaj się na otrzymane współrzędne.

 

Krok 2:

Jeśli dotarłeś już na współrzędne na terenie prywatnym możesz zobaczyć kolejny schron Gen. W Andersa.

Jeśli chcesz zobaczyć ich więcej rozwiąż kolejne zadanie.

 

Podaj numery budynków sąsiadujących ze schronem stojąc twarzą w jego kierunku na ul. E. Orzeszkowej.

 

Y= A-B

 

gdzie:

A= numer budynku po lewej

B= numer budynku po prawej

Wynik wstaw do współrzędnych i udaj się do kolejnego schronu

 

N 53 1Y.956 E 19 Y9.95Y

 

Krok 3

Jeśli dotarłeś na współrzędne to widzisz kolejny schron gen. W Andersa

Jeśli chcesz znaleźć kolejny rozwiąż zadanie:

W okolicy schronu znajdziesz trójnożny słup energetyczny.

Na jednej z nóg tego słupa znajdziesz liczbę.

Wstaw do równania i rozwiąż je:

 

Z = (A + 10)/ 25

 

gdzie:

A= liczba napisana na słupie energetycznym

Otrzymany wynik wstaw do współrzędnych i idź w to miejsce

N 53 Z4.583 E Z9 5Z.Z9Z

 

Krok 4

Jeśli dotarłeś na miejsce to widzisz czwarty już schron z tej linii umocnień.

Chcesz znaleźć kolejne rozwiąż zadanie:

W okolicy schronu znajdziesz przydrożną kapliczkę.

Policz z ilu warstw cegły klinkierowej została zbudowana.

Wynik wstaw do równania:

 

Z = [(A * A) - 462]/22

 

gdzie:

A = ilość warstw cegły klinkierowej.

Wynik wstaw do współrzędnych i udaj się na wskazane miejsce.

N 53 Z4.6Z3 E Z9 5Z.339

 

Krok 5

Wykonując ostatnie zadanie uzupełnisz współrzędne i poznasz ostatni schron zbudowany przez żołnierzy gen. W Andersa.

Wyniki z poprzednich zadań wstaw do współrzędnych:

 

N X3 ZY.X78 E Z9 XZ.X68

 

Otrzymane współrzędne doprowadzą cię do skrzynki finałowej. Zabierz ołówek.

 

 

 

 

 

 

 


 

Geocaching Polska

UK ENGLISH DESCRIPTION

 

General W. Anders bunker in Lidzbark

The bunker is located on the slope of a small hill and it was built on a square plan. Reinforced concrete constructionwalls and ceilings isreinforced rods and mesh splash. The wall thickness is 1.5 m and the wall that covered the ground 0,55 m. The ceiling has a thickness of 1.0 m. The bunker protected the three soldiers. Itwas designed to defend and had a shooting range for the heavy machine gun ( HMG ). On either side of the entrance there are two loopholes used to defend the front door . The front doorhas dimensions of 120 x 65 cm and is covered. The whole building has a square shape and has only one floor . In August 1939 Nowogrodzka Cavalry Brigade under the command of Brigadier-General Władysław Anders prepered people who have lived in Lidzbark to defected against attack of Geramn pluton. This is one of the few examples of the use of this method in the history of the cavalry. It was planned to build 14 shelters, of which as a result made only 6. None of those shelters was not used militarily. In 2009, at the initiative of the Association of Wrota Mazur with the support Mayor Lidzbarkavailable object to the public, to commemorate the 70th anniversary of General Anders residence in our city.

Indicative map of bunkers

 

Task

If you solve five problems you will get an answer - the coordinates of the final box.

You will invite all five bunkers General Anders.

 

Step 1

Being in the place of the start cache, look around. Find the white post marking the kilometer of the road, add two numbers to each other written on the post and put it in the equation. Solve them and put the result into coordinates

X=(A-8)/6

where,

A- it's a unknow number

Coordinates :

N X3 14.9X6 E 19 49.X21

 

Step 2

If u reach private area u will see another bunker General Anders. If u want to see them more u have to solve next rule. Find unknow numbers written on neighboring buildings with a bunker on the Orzeszkowa Street.

 

Y= A - B

where,

A - unknow number of left building,

B - unknown number of right building.

Do solve this rule and go to the next bunker.

 

N 53 1Y.956 E 19 Y9.95Y

 

Step 3

If u reach target area u will see anothe bunker General Anders.

If you want find another you have to slove a problem.

In the area u will findthree-legged power pole.

On one of the leg u can see unknow number.

Use it to slove a rule.

 

Z = (A + 10)/ 25

 

where,

A - unknown number on a power pole,

Do solve this rule and go to the next step.

 

N 53 Z4.583 E Z9 5Z.Z9Z

 

Step 4

If u reach new location u will see another bunker General Anders.

U will find roadside shire around the bunker.

Count how many layers of clinker brick was built.

The result fill into the equation:

 

Z = [(A * A) – 462]/22

 

where,

A - layers of clinker brick,

Do solve this problem and go to the new location.

 

N 53 Z4.6Z3 E Z9 5Z.339

 

Step 5

If u solve this rule u will get coordinates of cache location.

The results of the previous tasks put to the coordinates:

 

N X3 ZY.X78 E Z9 XZ.X68

 

The resulting coordinates will lead you to the final box. Take a pencil.

 

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[PL]Hjnmnw an zvrfmxnapój fpuebah

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.