Skip to content

CT24: Intelligence agencies / Służby specjalne Traditional Geocache

Hidden : 03/10/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(PL) Kesz na temat Służby specjalne. Ich listę w kraju i zagranicą można znaleźć tutaj. Trudno by policzyć wszystkich możliwych i niemożliwych teorii spiskowych na temat służb poczynając od JFK i kończąc u WTC. Faktem jest, że organizacje te lubią się czas od czasu wymknąć z pod kontroli nie tylko w totalitarnych państwach.

Jest pewien szczegół, który do tej pory żaden ze znanych autorów Teorii konspiracyjnych jeszcze nie zauważył za wyjątkiem jednego - „Conspiracy Keanu”. Chodzi o liczbę 3. Wiemy z innych keszów serii, że liczby często grają w Teoriach spiskowych znaczącą rolę, a 3 to liczba szczególna. Popatrzmy na liste Keanu sporządził:

CBA, ABW, SKW, SWW, UOP, WSI, RBP, MBP, AWO, GZI, MON, WSW

lub

CIA, FBI, KGB, FSB, SIS, MI5, MI6, DEA, DGI, DIA, NRO, NSA, ONI, FSO, GRU, OIC, DIS, JIC, SWR, BND, BfV, MAD, BVT, LVT, OSA, NRS, NSS, SOA, BIS, PET, DRM, EYP, CNI, BVD, SDU, STT, VSD, NWO, SIS, PST, DIE, SIĘ, SPP, STS, SRI, BIA, KOS, SIS, VSS, VOS, NBÚ, SND, DAP, MND, FRA, NBH, KFH, KBH, AVH, ANI, CSE, DAS, DGI, SIN, DSD, DIO, CBI, NIA, MIT etc..

Wszystkie są na trzy litery! Oczywiście są wyjątki, które Conspiracy Keanu tak jak każdy inny „autor” Teorii spiskowych po cichu pomija, bo mu nie pasują do koncepcji, ale trzeba przyznać, że i tak jest lista imponująca.

Kesz jest częścią luźnej serii „Conspiracy theory” na temat Teorii spiskowych. Logbook zawiera wskazówkę do kesza bonusowego. Wskazówką jest znak (W lub E) oraz odległość w metrach do jednej z służb. Nie zapomnij zapisać sobie znak i metry! BYOP!

Keanu 1


(EN) Cache on a topic of intelligence agencies. The list of them you can find here. We could hardly count all possible (and impossible) conspiracy theories about of intelligence agencies starting with JFK and ending with WTC. The fact is that these organizations from time to time like to get out of control not only in totalitarian states.

There is one detail that I think all conspiracy theorist except one - "Conspiracy Keanu" missed so far. It is related to number 3. We know from other caches in this series that the numbers often play a significant role in Conspiracy Theories and 3 is the number of special meaning. Let's see the list Keanu compiled after long research:

CBA, ABW, SKW, SWW, UOP, WSI, RBP, MBP, AWO, GZI, MON, WSW

lub

CIA, FBI, KGB, FSB, SIS, MI5, MI6, DEA, DGI, DIA, NRO, NSA, ONI, FSO, GRU, OIC, DIS, JIC, SWR, BND, BfV, MAD, BVT, LVT, OSA, NRS, NSS, SOA, BIS, PET, DRM, EYP, CNI, BVD, SDU, STT, VSD, NWO, SIS, PST, DIE, SIĘ, SPP, STS, SRI, BIA, KOS, SIS, VSS, VOS, NBÚ, SND, DAP, MND, FRA, NBH, KFH, KBH, AVH, ANI, CSE, DAS, DGI, SIN, DSD, DIO, CBI, NIA, MIT etc..

Allways three letters! Of course there are exceptions, but “Conspiracy Keanu” just like any other author of conspiracy theory silently ignores those facts, which do not fit into the concept. Anyway I have to admit that this is an impressive list.

You may wonder why exactly here, in this place, we're talking about agencies. The reason is simple, this is where you have a good chance that you are passing by "agents". There is many embassies around here and the closest building to you is a headquarter of the CBA (Central Anticorruption Bureau). During nazi occupation this part of the city was called “Police quarter” and it had a status “Nur für Deutsche ", but that history is a topic for a separate cache ...

Cache is a part of somehow loose series „Conspiracy theory”. Logbook contains hint for the Bonus cache. The hint is a character (W or E) and distance to one of the intelligence agency. Do not forget to write it down! BYOP!


Congratulations to:

Gold FTF: explo997

SilverSTF: FilipMokosa

BronzeTTF: misiek94, Lexor-Olek

Flag Counter


Additional Hints (Decrypt)

Qmvhen j qemrjvr. Jlpvntavw hmljnwnp cnglxn. Onqm bfgebmal ! /Ubyr va gerr. Chyy bhg hfvat fgvpx. Qb vg pnershyyl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)