Skip to content

Dobums #1 Traditional Geocache

This cache has been archived.

Kapitalisti: Slēpnis vairs nepastāv

More
Hidden : 03/14/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV- Slēpņa konteiners sākotnēji satur rakstāmo, pierakstu grāmatiņu un lietiņas apmaiņai.
 
ENG- Cache container initially contains a pen, record books and stuff for the exchange.
 

LV- Neauglīgo smiltāju, purvu dēļ Rīgas lauku novads bija salīdzinoši mazapdzīvots. Rīgas lauku novadā 15. — 16. gadsimtā Pārdaugavai raksturīgs, ka rātskungi un bagāti namnieki par nelielu samaksu ieguva no pilsētas pietiekami lielus zemes gabalus muižiņu ierīkošanai, kā šādas muižiņas minamas arī Solitūdes, Šampētera, Zasulauka un citas, tomēr lielākā daļa muižiņu izveidojās 18. gadsimtā. Zolitūdes nosaukums cēlies no Solitūdes muižas (kas atradās tagadējā Imantas teritorijā, agrāk saukta arī par Bērzmuižu, Helmuta muižu, kur no franču valodas "solitude" nozīmē — 'vientulība', uzsverot klusumu un mieru ārpus blīvi apdzīvotās pilsētas. Zolitūdes muiža bija tā laika izpriecu, atpūtas muižiņa ar savu saimniecību, parku un oranžēriju, kurā tika audzēti no Pēterburgas atvestie koki. Meklējot šos slēpņus jūs varēsiet apskatīt Zolitūdes apkārtni.Šis ir viens no slēpņu sērijas ''Dobums'' slēpņiem. Mēģiniet sev nepievērst pārāk lielu uzmanību, jo tas var saīsināt slēpņa ''mūža ilgumu.''  Veiksmīgu meklēšanu.
 
 
ENG- Barren sands, swamps due to the rural district of Riga was relatively sparsely populated. Riga rural location 15th - 16. Pardaugava century characterized by a town councilor and wealthy landowners a small fee scored enough in the city land manor installation of such estates are to be found in solitude, Šampētera, Zasulauka and others, but most of the manor formed 18th century. Zolitudes name comes from the Solitude Manor (located in what is now Imantas area, formerly known as the Bērzmuižu, Helmut estates, [1] where the French "solitude" means - 'loneliness', emphasizing peace and quiet outside the densely populated city. Zolitudes Manor was its time for pleasure, recreation manor with your own farm, park and conservatory, which was grown from St. Petersburg to bring back the trees. Finding the Cache you will be able to view Zolitudes surroundings.

Additional Hints (Decrypt)

YI- irpf xbxf
RAT- byq gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)