Skip to content

<

Zaskalska vodni nadrz

A cache by spider111 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/20/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


!!!Dne 20.7.2013 keš přemístěna, upraveny souřadnice a hint!!!

Pohled na hráz při výstavbě nádrže

Záskalská nádrž je údolní vodní nádrž na Červeném potoce, který vzniká v mokřadech lesního pohoří severovýchodně od nejvyššího vrcholku Brd, Toku. Nádrž se nachází na severním okraji, respektive na hranicích vojenského újezdu Brdy – již mimo něj, nedaleko zříceniny hradu Valdeka, pod Jedovou horou (vysokou 536m) v nadmořské výšce 450 m. u obce Neřežína. Na jižním svahu Jedové hory se nejpozději od 15. století dobývala sedimentární železná ruda a poté v 18. a 19. století se příležitostně jako vedlejší produkt těžby železné rudy dobýval i cinabarit nebo-li rumělka (cinabarit je nejdůležitější rudou, z níž se získává rtuť). Jedová hora (německy Giftberg) je někdy též nazývána Dědova hora - není ovšem jasné, který z názvů je ten původní. Název Jedová hora byl pravděpodobně odvozen od otrav horníků a dělníků, kteří se při zpracování železné rudy s příměsí rumělky, nadýchali jedovatých výparů. Název Dědova hora je odvozen od účelově vytvořené pověsti, podle které se při lovu pánům z Valdeka a Komárova zjevil v lese na Jedové hoře stařec, který jim měl ukázat tři zlaté pruty vystupující ze země. Zlato se zde ale nikdy netěžilo a název Dědova hora měl prý sloužit ke zmírnění obav dělníků z možné otravy „jakýmisi jedy“ (Urban 2001).

Zatopené ústí dědičné štoly dolu na Jedové hoře

Nádrž byla vybudována v létech 1954-1960 na Červeném potoce, tedy přesněji na jeho 9. kilometru. Nová hráz se nachází v místě hráze rybníku Záskalský, která se protrhla při povodni dne 25. 5. 1872. Hráz dnešní nádrže je ale mnohem vyšší, takže hladina dosahuje až k obci Neřežínu. V koruně je 170 m dlouhá, její výška nad dnem je 14,30 m, zatopená plocha 13,24 ha, celkový obsah 741 467 m3. Spodní výpusť tvoří litinové potrubí Js 400 mm, odběrné zařízení tvoří asbesto-cementové potrubí Js 300 mm. Vývařiště je asi 11 m dlouhé a u dna 2,5 m široké.

Výpusť nádrže

Záskalská nádrž byla zásobníkem užitkové vody pro průmyslový podnik Buzuluk Komárov a bývalý závod ČKD-Hořovice. Tento vodovod tvoří asbesto-cementové potrubí o průměru 300 mm. V posledních letech se k těmto účelům využívá již minimálně, dnes slouží více rekreačním účelům - koupání, rybaření a odpočinku.

A takhle to vypadalo před přestavbou

Správce st. p. Povodí Vltavy mohl posoudit míru bezpečnosti vodního díla při povodni. Po zjištění, že u tohoto díla je překročena stanovená mezní bezpečnostní hladina, ale i koruna hráze, byl schválen investiční záměr, k jehož realizaci došlo v letech 2009-2010.

Rok 2009 - přestavba

V tomto období došlo k úplné přestavbě bezpečnostního přelivu, díky němuž bylo realizováno potřebné zvýšení kapacity spadiště a skluzu spolu s prohloubením a rozšířením vývaru. Zabudováním železobetonového vlnolamu se zvýšila hráz. Celkový rozpočet rekonstrukce činil zhruba 106 mil. Kč.

Zima 2012


Cache
K založení této kešky mě vedly nejen hezké vzpomínky na doby, které jsme zde strávili koupáním nebo čekáním u rybářských prutů, jestli nám „zabere“ nějaký ten kapr, ale hlavně krása okolní přírody… Po přestavbě ztratila přehrada sice trochu ze své "malebnosti" a i přístup z hráze k vodě bohužel již není možný…

Rád bych také požádal všechny nálezce o schovívavost. Jedná se o moji první založenou kešku a to přesně v den mého jubilea, tedy rok od doby, kdy jsem začal krabky lovit:o). Pokud budete mít nějaké připomínky, stačí napsat a jestliže to bude v mých silách, budu se snažit o zlepšení… No a pokud se vám bude keška líbit, klidně se rozepište v logu, rád čtu:o)

Keš samotná se nachází v blízkosti tzv. formanské cesty, která se dříve využívala na přepravu železné rudy z nedaleké Jedové hory k následnému zpracování.

Zdroje:
Podbrdské noviny č. 3, ročník 2013
Urban J. (2001): Dolování rtuti na Hořovicku a Křivoklátsku. – Minulostí Berounska. Sborník Státního okresního archivu v Berouně, 4, 139–154
Fotografie z Komárovského muzea

A na závěr mám na Vás prosbu, CWG měňte pouze za CWG, děkuji.

Historie:
4. 4. 2013 Publikace
11. 4. 2013 Vzhledem k lehkému poškození původního objektu, keš přemístěna, upraveny souřadnice
20. 7. 2013 Původní geoobjekt se rozpadl, proto keš posunuta o několik metrů a upraven hint

Additional Hints (Decrypt)

PM: H fgebzh cbq xnzrarz.
RA: Ng gur gerr haqre n ebpx.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)