Skip to content

AGT 32: Krkavci skaly - Vajoletky EarthCache

Hidden : 03/20/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
KRKAVČÍ SKÁLY VAJOLETKY 32

Vítejte milí kačeři již podruhé v blízkosti vesnice Křižany. Když jsem tato místa v minulosti navštívil - zaujali mě zde dvě velmi geologicky odlišné skály, přesto, že jsou od sebe co by kamenem dohodil a pěšky došel. První jsou čedičové varhany Stříbrník, kterým je věnována keš AGT 13 a nyní v třicátém druhém pokračování AGT bych Vás rád seznámil s druhou ze skalních zajímavostí. Jedná se o skalní věže známé pod názvem Krkavčí skály nebo též Krkavčí návrší, které je zejména mezi horolezci známé pod jménem Vajoletky. První dva názvy jsou odvozeny od opeřenců, se kterými se zde můžeme i dnes setkat, poslední má návaznost na skály v Dolomitech, které jsou vzhledově vzdáleně podobné tomuto skalnímu masivu.

Skály tvoří převážně pevný členitý pískovec. Z náhorní strany dosahují výšky 10 - 15 metrů. Údolní cesty jsou pak až pětadvacet metrů dlouhé. Pokud půjdeme od jihozápadu k severovýchodu, pak nejprve spatříme Vyhlídkovou plošinu, poté Malou věž a nakonec Velkou věž s vrcholem připomínající písmeno W. Kromě nich zde nalezneme ještě několik menších skalních bloků.

Pískovec je zpevněná, klasická, usazená hornina. Zjednodušeně lze horninu označit za pískovec tehdy, pokud podstatnou část tvoří zrna o velikosti 0,06 až 2 mm. Velmi časté jsou křemenné pískovce, kde podstatnou část zrn tvoří křemen. Pískovec vzniká stmelením zrn (odborně řečeno tzv. klastů - obvykle křemene, živců a horninových úlomků jako jsou např. silicity) tmelem. Tento tmel je velmi často karbonátový nebo železitý. Mezerní hmotě (např. jílovité) se říká matrix. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy: od šedé přes žlutou až k červené, někdy může být i vícebarevný. Snadno se drolí a zvětrává. Hojně se využívá ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým účelům.

Pískovcové skály vznikly v období od nejsvrchnější křídy až do nejmladšího terciéru. Docházelo k pohybům, které měly za následek přesmyky hornin a zlomy. Oblast byla mořským dnem ve starších prvohorách a k poslednímu zaplavení slanou vodou došlo v období křídy ve druhohorách před 97 miliony lety.

Během svého vývoje získávali svůj neobvyklý tvar. Tyto bizardní tvary jsou zde způsobeny selektivním zvětráváním, což je dlouhodobý proces eroze, při níž jsou uvolňovány méně pevné části masivu. V některých případech může dojít i ke vzniku skalních bran či skalních oken.

Z hlediska geomorfologického členění přísluší do celku Ralská pahorkatina, podcelku Zákupská pahorkatina, okrsku Podještědská pahorkatina.

 

Skály byly hojně navštěvovány lužickými Němci, a to již před více jak sto lety!
První výstupy jsou zde zaznamenány již roku 1893! Ze známějších jmen zde nalezneme podpisy pod prvovýstupy od H. Scholze, Rudolfa Kauschky, Josefa Čihuly nebo Míry Machoviče.

Skály jsou přístupné po zelené turistické značce a je od nich pěkný výhled do okolí.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

Po prostudování listingu odpovězte na otázky:
1) V jakém období se formovaly pískovce v oblasti?
2) Co způsobuje bizardní tvary Krkavčích skal?

Poté navštivte místo výchozích souřadnic a uvedených WP a...
3) Odhadněte, jaká je výška nejvyšší ze skal (Velké věže)?
4) Odhadněte, jaká je vzdálenost vrcholků Velké věže?
5) Na jedné ze skal je výrazně vyryt název jedné hudební skupiny. Jaké?
6) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Portál: Wikipedie.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)