Skip to Content

<

AGT 32: Krkavci skaly - Vajoletky

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/20/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
KRKAVČÍ SKÁLY VAJOLETKY 32

Vítejte milí kačeři již podruhé v blízkosti vesnice Křižany. Když jsem tato místa v minulosti navštívil - zaujali mě zde dvě velmi geologicky odlišné skály, přesto, že jsou od sebe co by kamenem dohodil a pěšky došel. První jsou čedičové varhany Stříbrník, kterým je věnována keš AGT 13 a nyní v třicátém druhém pokračování AGT bych Vás rád seznámil s druhou ze skalních zajímavostí. Jedná se o skalní věže známé pod názvem Krkavčí skály nebo též Krkavčí návrší, které je zejména mezi horolezci známé pod jménem Vajoletky. První dva názvy jsou odvozeny od opeřenců, se kterými se zde můžeme i dnes setkat, poslední má návaznost na skály v Dolomitech, které jsou vzhledově vzdáleně podobné tomuto skalnímu masivu.

Skály tvoří převážně pevný členitý pískovec. Z náhorní strany dosahují výšky 10 - 15 metrů. Údolní cesty jsou pak až pětadvacet metrů dlouhé. Pokud půjdeme od jihozápadu k severovýchodu, pak nejprve spatříme Vyhlídkovou plošinu, poté Malou věž a nakonec Velkou věž s vrcholem připomínající písmeno W. Kromě nich zde nalezneme ještě několik menších skalních bloků.

Pískovec je zpevněná, klasická, usazená hornina. Zjednodušeně lze horninu označit za pískovec tehdy, pokud podstatnou část tvoří zrna o velikosti 0,06 až 2 mm. Velmi časté jsou křemenné pískovce, kde podstatnou část zrn tvoří křemen. Pískovec vzniká stmelením zrn (odborně řečeno tzv. klastů - obvykle křemene, živců a horninových úlomků jako jsou např. silicity) tmelem. Tento tmel je velmi často karbonátový nebo železitý. Mezerní hmotě (např. jílovité) se říká matrix. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec mívá velmi různé barvy: od šedé přes žlutou až k červené, někdy může být i vícebarevný. Snadno se drolí a zvětrává. Hojně se využívá ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým účelům.

Pískovcové skály vznikly v období od nejsvrchnější křídy až do nejmladšího terciéru. Docházelo k pohybům, které měly za následek přesmyky hornin a zlomy. Oblast byla mořským dnem ve starších prvohorách a k poslednímu zaplavení slanou vodou došlo v období křídy ve druhohorách před 97 miliony lety.

Během svého vývoje získávali svůj neobvyklý tvar. Tyto bizardní tvary jsou zde způsobeny selektivním zvětráváním, což je dlouhodobý proces eroze, při níž jsou uvolňovány méně pevné části masivu. V některých případech může dojít i ke vzniku skalních bran či skalních oken.

Z hlediska geomorfologického členění přísluší do celku Ralská pahorkatina, podcelku Zákupská pahorkatina, okrsku Podještědská pahorkatina.

 

Skály byly hojně navštěvovány lužickými Němci, a to již před více jak sto lety!
První výstupy jsou zde zaznamenány již roku 1893! Ze známějších jmen zde nalezneme podpisy pod prvovýstupy od H. Scholze, Rudolfa Kauschky, Josefa Čihuly nebo Míry Machoviče.

Skály jsou přístupné po zelené turistické značce a je od nich pěkný výhled do okolí.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly.

Po prostudování listingu odpovězte na otázky:
1) V jakém období se formovaly pískovce v oblasti?
2) Co způsobuje bizardní tvary Krkavčích skal?

Poté navštivte místo výchozích souřadnic a uvedených WP a...
3) Odhadněte, jaká je výška nejvyšší ze skal (Velké věže)?
4) Odhadněte, jaká je vzdálenost vrcholků Velké věže?
5) Na jedné ze skal je výrazně vyryt název jedné hudební skupiny. Jaké?
6) Ke svému logu vložte fotku. (nepovinné)

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když je zašlete přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

ENGLISH SUMMARY

The rocks are mainly hard rugged sandstone. From the plateau in height from 10 to 15 meters. Valley paths are then to twenty-five feet long. If we go from south-west to north-east, we see the first viewing platform, then the Little Tower Big Tower, and finally with the top resembling the letter W. Besides these, we can find a few small blocks of rock.

Sandstone rocks formed in the period from the uppermost Cretaceous to Tertiary youngest. There were movements which resulted in the rearrangement of rocks and faults. The area was the seabed in the older Palaeozoic and the last salt water flooding occurred in the Cretaceous Period in the Mesozoic Era 97 million years ago.

During its development, gained its unusual shape. These bizarre forms are due to selective weathering, which is a long process of erosion, in which they are released under the fixed mass. In some cases it may even rock formation rocky gates or windows.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

After reading the listing to answer the questions:
1) In what year were forming sandstone in the area?
2) What causes bizarre shapes raven rocks?

After the visit instead of the default set of coordinates and WP:
3) Estimate what is the height of the highest of the rocks (Great Tower - WP: Velká věž)?
4) Estimate how far the peaks of the Great Tower - WP: Velká věž?
5) On one of the rocks is significantly engraved the name of one musical group. What and who is it from the rocks?
6) To put its logo photo. (optional)

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Portál: Wikipedie.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

176 Logged Visits

Found it 172     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 249 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.