Skip to Content

<

Krizkova cesta

A cache by marťáci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/24/2013
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jedná se o poměrně dlouhou a náročnou multi-keš a "cyklo-keš" pro kešery- cyklisty s duchovními a historickými zájmy. Provede vás po 16 drobných sakrálních stavbách na JV od Prahy.


KŘÍŽKOVÁ CESTA

Je to výlet na venkov a tak trochu do devatenáctého století.

Jsou to působivá místa a vyšší náročnost slibuje i menší návštěvnost a tedy lepší stav finálky.

Vhodným prostředkem je trekingové kolo. Rozhoně nedoporučuji obcházet pěšky, objet autem lze, ale není tak primárně zamýšlena. Celková délka od startu k finále je asi 25 km + počítej s případným asi 15 km návratem zpět na start. Zpátky je to převážně sjezd s opravdu dalekými výhledy. Celé se dá pojmout jako okruh využívající cyklotrasu č. 11 a 28. Bude to pro většinu téměř celodenní výlet. Případná necyklistická část rodiny se dá ponechat svému osudu v krásném průhonickém parku. Pozor, cesta vede převážně po silnici, kde je běžný automobilový provoz, i když ne hustý.

Vyměňujte prosím CWG kus za kus a nejlépe všeliké křížky… Apeluji na férovou výměnu

Inspirací ke vzniku byla:

1) cyklotrasa Greenways Praha-Vídeň označovaná v tomto úseku č. 11, které se našich jednotlivých 16 zastávek (stage) víceméně drží.

2) Klasická křížová cesta, naše multina z ní čerpá princip zastavení na významných místech, kde se člověk zastaví a zamyslí, klasické známé výjevy Ježíšových zastavení zde však nečekejte.

Úkolem je tedy projít všech 16 zastavení a získat tak číslice (A- N) k výpočtu souřadnic a nalezení finálky a dále čtyřmístný kód (W – Z) k otevření finálky.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Krížovou cestou bývá nazýváno umělecké ztvárnění Ježíšova utrpení na jeho poslední cestě na horu Kalvárii. Zpravidla mívá 14 zastavení s následujícími výjevy:

1. zastavení - Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
5. zastavení - Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

V některých případech je Křížová cesta rozšířena v úvodu o zastavení „Poslední večeře“ nebo v závěru o zastavení „Vzkříšení“. A tak tomu bude i v našem případě, tedy 16 zastavení (stage).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Greenways Praha - Vídeň je dálková cyklistická trasa, na niž v rámci projektu navazuje řada dalších stezek a tras pro cyklisty a pěší, původně program zmiňoval i jezdce na koních a vodáky. Páteř projektu tvoří cyklistická trasa Praha – Týnec nad Sázavou – Sedlčany – Tábor – Jindřichův Hradec – Slavonice – Vranov nad Dyjí – Znojmo – Mikulov – Valtice – Poysdorf – Mistelbach – Vídeň. Ta je doplněna navazujícími odbočkami či okruhy. Počátky trasy jsou udávány na rok 1990 či 1992, kdy vzniklo občanské sdružení. Dálková trasa byla vyznačena v roce 1997 z iniciativy občanského sdružení „Greenways – Zelené stezky“, jehož členem byla především větší města a vlivní podnikatelé na trase.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stage 1: začínáme hned na kraji Prahy v obci Újezd u Průhonic
N 50° 00.759 E 014° 32.796
Zde se na starobylé návsi nachází Zvonička s křížem
Poslední číslice v letopočtu na této památce = I
Dejte pozor, je tu rušný provoz, dále se dá hned pokračovat po cyklotrase Praha-Vídeň ke stage 2.

Stage 2: pokračujeme v Průhonicích, bokem od hlavního náměstí
Na souřadnici N 49° 59.963 E 014° 33. 020
Najdete tu další Zvoničku, netypicky obklopenou několika většími akáty
Na zvoničce je letopočet, poslední číslice = B
Pokračujte dále po cyklotrase až na kraj Průhonic. parku, kde na křižovatce narazíte na st. 3

Stage 3: Jednoduchý křížek u cesty
N 49° 59.641 E014° 32.624
Z fundamentu se dozvídáme, ze kdy pochází =A a) z 19. st. A=4, b) z 20.st. A= 5, c) z 21.st. A=6 ,
Dále si kousek zajedeme po červené tur. zn., která vás pěkně dovede ke „čtyřce“. Je to nevelká zajížďka, ale stojí za to. Cestou můžete potkat i jinou kešku jménem Ionosonda.

Stage 4: Kaple Panny Marie u Zdiměřic
N 49° 59.200 E 014° 32. 264
Velmi pěkná kaplička z roku 1818 s poutí vždy v neděli po 12. září. Nás ale zajímá počet kovových dvojitých křížů na střeše a počet dvojoken, součet počtu dvojkřížků a dvojoken = F (1 dvojokno je 1, nepočítej každé jednotlivé okno).
Dále zpět po červené značce ke st. 3 a pokračujete doprava po cyklotrase do Dobřejovic, kde se zajede dolů do vesnice a vyhledáte sochu

Stage 5: Socha světce v Dobřejovicích
N 49° 58.789 E 014° 34.418
Počet zlatých hvězdiček nad soškou = C
Nyní hurá do kopce na silnici s cyklotrasou a jen kousek na křižovatku k dalšímu křížku

Stage 6: Křížek na křižovatce za Dobřejovicemi
N 49° 58.679 E 014° 34.150
Docela udržované místo, Ježíšek má barvu = D (Zlatá D=2, Stříbrná D=6, Černá D=8)
Vydáte se dále po cyklotrase, překřížíte hl. silnici a praž. okruh a jste v Herinku

Stage 7: Křížek a Zvonička v Herinku
N 49° 57.998 E 014° 34.472
Zvonička je z 20. st., nás ale zajímá letopočet na podstavci křížku, jeho třetí číslice = K
Dále bude potřeba znovu na chvíli sjet z cyklotrasy a vydat se nedaleko nad ves… Okolo smíšeného zboží se dostáváte k č. 8, keré za drobnou zajížďku stojí.

Stage 8: Kaplička za Herinkem
N 49° 57.484 E 014° 34.964
Jedno z odlehlejších míst naší multiny, stojíte před malou výklenkovou kapličkou, zde získáte číslo E.
a) Kaple je bíle vymalovaná, bez nápisu a bez čísla - E=1
b) Kaple je bíle vymalovaná s nápisem "Ku cti a slávě Boží" E=2
c) Kaple je růžově vymalovaná - E=3
Bikeři mohou (za sušších podmínek a mimo vegetační období)pokračovat dále rovně po cestě a kousek po mezi nebo krajem pole na horizont a dále na turistickou značku a do Čenětic. Navigace ti pomůže. Silničáři se vrátí zpět na Greenway a přes obec Olešky, kde minete napravo nově opravený kostel Narození Panny Marie a nalevo hospodu U Medvídka, se dostanete k devítce.

Stage 9: Křížek na kraji Čenětic – Ku cti a slávě Boží věnují občané Čenětic
N 49° 56.709 E 014° 34.701
Křížek má Y soch
Místní vlčáci jsou nevrlí, pokračujte rychle do vesnice

Stage 10: Zvonička v parčíku v Čeněticích
N 49° 56.620 E 014° 34.745
Zvonička je pěkně zachovalá, nebo spíše restaurovaná. Bude nás zajímat poslední číslice letopočtu na zadní straně křížku, J=číslice - 3
Dále k jedenáctce se jede jednoduše po naší známé cyklotrase jedenáctce

Stage 11: Křížek na kraji Křížkového Újezdce
N 49° 56.024 E 014° 35.064
Pěkný kříž v ohrádce pod velkou břízou, poslední číslice letopočtu = H
A hurá z kopce do vesnice

Stage 12: Zvonička na návsi v Křížovém Újezdci
N 49° 55.858 E 014° 35.124
Zvonička podobná ostatním pod několika lípami, vedle stojí pomník padlým ve světové válce z r. 1922, k získání čísla G spočítejte počet padlých, G = počet padlých + 2
Dále zahnete doleva a jedete po jedenáctce do kopce

Stage 13: Kříž u hřbitova
N 49° 55.726 E 014° 35.522
Malý vesnický hřbitov, ke kterému vede od silnice alej kaštanů.
Kříž je s letopočtem …. (třetí číslice letopočtu = L)
Dále jednoduše po silnici do Petříkova

Stage 14: Zvonička Petříkov
N 49° 55.571 E 014° 36.930
Tato zvonice nemá křížek, avšak vypadá funkční, má provaz na tahání. Zde získáte M .
Je postavena a) celá ze světlých kamenů, pak M= 2,
b) z cihel, pak M=1
Zde opustíme cyklotrasu č. 11 Praha – Vídeň a vydáme se na sever za obec

Stage 15: jednoduchý Kříž za Petříkovem (na opačné straně silnice je přírodní koupaliště)
N 49° 55.773 E 014° 36.814
Kříž Má barvu N a) černou – N= 0, b) rezavou - N= 2, c) stříbrnou – N= 7
A k šestnáctce ještě kus dál po silnici do kopce do vedlejší vsi

Stage 16: Zvonička v Radimovicích
N 49° 56.129 E 014° 37.158
Poslední zastavení, kde získáte číslo W , ciferací nalezeného letopočtu

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pro nalezení Finálové cache vypočítáte souřadnice: N 49° CD. E-1 F-1 G+N, E 014° HI. J K-M L+2

Zde se dá zaparkovat kolo a pod úhlem 270° asi 11-12 kroků najdete samotnou cache.

No a ještě podstatná drobnost: pro otevření schránky je třeba znát čtyřmístný kód WXYZ. X= K-E, Z= B-A

(pro kontrolu správnosti výpočtu ještě uvádím ciferaci: N 49° 5, E 014° 4 a ciferace kódu= 6)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Po odlovení finálky vás zpět na start do Újezdu dovede cyklotrasa 0028 přes Nebřenice a Modletice a dále z Dobřejovic 11, je to převážně z kopce, asi 15 km.

Anebo si jeďte po svých.. Dá se pokračovat po Greenway k Sázavě nebo až do Vídně, pokud budete znaveni, dá se dojet asi 7 km na vlak do Strančic. Cestou potkáte ještě mnoho dalších svědků minulého a předminulého století. Ve waypointech naleznete inspiraci pro případné občerstvení.

Jiné Kešky při cestě:

Ionosonda GC1BFRY

Kaplicka jmena panny Marie u Zdimeric-http://coord.info/GC29FPE

Zámeček v Dobřejovicích GC20XN7

Pruhonice, obora GCA917

Lípa Herink GC28PFX

Herink GC2GYMJ

Horse Cache GC2TNN5

Radimovka vyhlídka GC1K3X0

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hodně štěstí a hluboký zážitek přejí Marťáci.
Vyměňujte prosím CWG kus za kus a nejlépe všeliké křížky. Vracejte krabičku důsledně na původní místo a zamykejte.
Za beta test děkujeme uživateli Runíci.

Additional Hints (Decrypt)

H abul cbq uybul

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

178 Logged Visits

Found it 162     Didn't find it 3     Write note 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 9     

View Logbook | View the Image Gallery of 43 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.