Skip to content

Ommetje Spankeren Multi-cache

Hidden : 04/07/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


======================================================================================

Spankeren en de Assenbeek.

Bij het ommetje Spankeren wandel  je vanuit de dorpskern via de enkgronden naar de Soerense beek, die in Spankeren de Assenbeek wordt genoemd. De Soerense beek ontspringt in het Veluwe massief bij de sprengkoppen en de sprengenbeken in Laag-Soeren. De Soerense beek stroomt via het overgangsgebied, de broekgronden en de uiterwaarden naar de IJssel. Spankeren is van oorsprong een agrarische nederzetting met eromheen een drietal landgoederen. Het dorp ligt op de grens van een stuwwal en de IJsselvallei. In het zuiden wordt Spankeren begrensd door de IJssel en zijn uiterwaarden. De uitdagende route is 6,7 kilometer lang en niet geschikt voor wandelwagens en met honden. In geval van hoog water in de IJssel is het noodzakelijk de route anders te lopen en wordt hij zeker niet minder mooi maar wel plm. 400 meter langer. Bij nat weer of drassige omstandigheden zijn waterdichte hoge schoenen aanbevolen. Vergeet de routekaart naar WP 5 niet mee te nemen!!

--------------------------------------------------------------------------------

De landeigenaren hebben de volgende toegangsregels bepaald:

OPENGESTELD VOOR WANDELAARS.

. Tussen zonsopgang en zonsondergang

. Waar aangegeven alleen op wegen en paden

. Betreden op eigen risico  

TOEGANG VERBODEN:

. Voor (brom)fiets of paard en gemotoriseerd verkeer

. Voor honden

. Als u iets beschadigt of meeneemt

. Wanneer u flora en/of fauna verstoort.

--------------------------------------------------------------------------------

Cache in Trash out!

--------------------------------------------------------------------------------

Tijdens deze multi is tevens te loggen de traditional "Soerense Broek" (GC100NW) én de oplossing van de mystery "Zoek je rot" (GC7ZPK6)

--------------------------------------------------------------------------------

Je kunt parkeren bij WP 1. Veel plezier !!

 

WP 1 = N 52 03.461 E 006 06.849

Je start bij de Petruskerk met de Middeleeuwse toren. De oorsprong van de kerk dateert al uit de 11e eeuw en eromheen heeft zich de dorpskern gevormd. Aan de andere kant van de Dorpsweg staat de Puthof, de voormalige kosterswoning. De boerderij is genoemd naar de drie meter diepe put die op het terrein stond en het hele dorp van water voorzag. De put zit nu onder het trottoir en is afgedekt.

A = het aantal muurankers boven de hoofdingang van de kerk.

WP2 = N 52 03.(A+1)(A+2)4 --- E 006 06.A03

Opvallend is de kleinschaligheid rondom Spankeren. Heel geleidelijk gaat de dorpskern over in het fraaie buitengebied. We wandelen nu in het zogenaamde overgangsgebied. Kenmerkend voor het overgangsgebied zijn de kleine hoogteverschillen in het landschap. Vanaf de 14e eeuw hebben de marke-genoten, die het bestuur en beheer voerden, zich intensief bemoeid met dit buitengebied, waar ook de Soerense beek doorstroomt.

B = stapeltel het nummer van de paal op WP2

WP3 = N 52 03.(2xB)(B+1)7 --- E 006.07.(B-4)A9 (De "eigen weg" mag gewoon gebruikt worden.)

In de tijd van jagers en boeren was er in en om Spankeren al bewoning. De jagers en boeren maakten rond 2000 voor Christus al hun nederzettingen op de hoger gelegen delen. Spankeren heeft daar ook haar naam aan te danken: een verhoogde plek in een moerassig gebied. De Bockhorst is een havezathe die al in 1456 wordt genoemd. In de 80-jarige oorlog is het 2 keer verwoest. Het betreft een landgoed met bijgebouwen, een bijzondere tuinaanleg, parkbossen en lanen. Bij het landgoed horen drie pachtboerderijen, het hoofdgebouw wordt thans gebruikt als vakantiehuis van 90 eigenaren. Het huis is nauwelijks zichtbaar achter de bomen.

C = Het aantal betonnen ballen op de toegangszuilen op WP3?

WP4 = N 52 04.(C/2)B6 --- E 006 06.9CC

Op weg naar WP4 kun je vanaf het witte hek rechts parallel door het bos lopen.

D = Het aantal zwarte letters NA het lidwoord op de witte ondergrond op WP4.

Start vanaf hier met de routekaart. Let goed op de paden, er is in de zomer veel begroeiing. Start in de richting van de Kappersweg (= linksaf). Mocht je de routekaart zijn vergeten: kijk goed om je heen bij WP4.

WP5 = einde routekaart. Maak vanaf hier een peiling in de richting (10-D)0B graden true north over een lengte van 1/5 x de afstand naar Spankeren

WP6 = einde peiling, houd het water op weg naar WP6 links van je. In de weide links van je lopen vaak reeën en er zijn al eens edelherten gespot!

Het waterschap Veluwe en Natuurmonumenten zijn verantwoordelijk voor het beheer in het Soerense broek. De sluisjes werken als een soort stuw en zorgen voor extra vernatting in het Soerense broek, waardoor een andere vegetatie ontstaat. Het broek is nu een retentiegebied waar het water bij hevige regenval tijdelijk geborgen kan worden, met het doel stroomafwaarts gelegen gebieden te vrijwaren van overstromingen. In het verleden was er in dit gebied blauwgrasland aanwezig.

E = Stapeltel hier de woordwaarde van de tweede kleur van boven op WP6.

WP7 = N 52 04.(C/2)E1 --- E 006 07.CD3

Ga van WP7 naar WP8 en houd ook nu weer het water links. Loop voorbij de houten mast in het weiland, verderop kun je links richting het waypoint.

WP8 = N 52 03.D(B+C)0 --- E 006 07.(D-A)(E-1)9

Op weg naar WP8 ziet u weer de Soerense beek, die in Spankeren de Assenbeek wordt genoemd, naar de essen die op de wal van de beek stonden. De beek is met name belangrijk voor de afwatering van het landgoed, want de gracht rondom het huis van De Bockhorst werd en wordt gevoed door een aantal gegraven afwateringssloten van de hoger gelegen enkgronden. Zoet water was voor een buitenplaats onontbeerlijk. De Soerense beek loopt dan ook langs de plek waar De Bockhorst is gesticht. Het bos en de vennetjes bij De Bockhorst in Spankeren horen bij de broekgronden. In vroegere tijden kwam het nogal eens voor dat de boeren overlast hadden van overtollig water van de Soerense beek; daarom is in 1880 op verzoek van de grondbezitters de Soerense Broekpolder opgericht. Door de eeuwen heen is er steeds onenigheid geweest tussen verschillende belanghebbenden over de waterrechten. In 1630 werd de vertakking van de Assenbeek over De Bockhorst naar De Gelderse Toren veilig gesteld.

Na ongeveer 400 meter, aan het einde van dit weiland ziet u rechts De Bockhorst weer. Voor u ziet u een bosje waarin vermoedelijk een watermolen heeft gestaan. In de buurt van deze plek lijkt het ook of er nog resten van een wijerd zijn te herkennen. Een wijerd is een stuwvijver bij een watermolen, die zorgt voor voldoende watervoorraad om het molenrad een aantal uren te laten draaien. . We nemen aan dat er al vanaf 1530 een korenmolen heeft gestaan bij De Bockhorst. In 1617 werd opnieuw een korenmolen gebouwd, die er tot ongeveer 1624 gestaan heeft . Rond 1670 heeft men nog wel geprobeerd een nieuwe watermolen te bouwen, maar er zijn geen gegevens bekend dat het ooit gerealiseerd is. De watermolen, die vier eeuwen geleden door de Spaanse troepen in brand is gestoken was waarschijnlijk de laatste. Ter hoogte van de plek waar de watermolen gestaan heeft kruisen de voormalige hanzeweg (handelsroute) en de Assenbeek elkaar. In de 16e en begin 17e eeuw moest de molen bereikbaar zijn om het graan en het meel te kunnen vervoeren over de weg.

F = Zoek bij het overstapje op WP8 de waarde F (deze kan door de begroeiing aan het oog onttrokken worden!)

WP9 = N 52 03.A(E+F)7 --- E 006 07.(D-B)A2

Volg vanaf WP9 het pad tussen de eikenbomen naar WP10. Zoek bij hoog water een droge alternatieve route.. ;-)

WP10 = N 52 03.EA1 --- E 006 07.D1(2xB)

De Assenbeek beek stroomt over het landgoed van de Geldersche Toren, dat in de uiterwaarden ligt. De Geldersche Toren, de tuinaanleg en de bruggetjes en sluizen op het landgoed hebben een monumentale status. Langs deze toegangsweg ligt een sluisje in de beek. Dit is het punt waar de Assenbeek uitkomt in de slotgracht van de Geldersche Toren en vanaf daar door de slenken in de uiterwaarden richting IJssel stroomt.

Ga op WP10 rechtsaf tot de verharde kruising even verderop: De Geldersche Toren is een landgoed van 150 hectare. In de 13e eeuw is er al sprake van een versterkte toren op deze plek. In 1535 is het gebouw door de hertog Karel van Gelre ingericht als woontoren en in 1868 heeft het zijn definitieve vorm gekregen. De prachtige (lage) oprijlaan op het landgoed vormt een zichtas vanaf de toren naar de Middeleeuwse kerk in Spankeren. Deze oprijlaan staat bij hoog water geregeld onder water.

G = Het aantal brievenbussen dat hier bij elkaar staat.

WP11 = N 52 03.(A/2)D6 --- E 006 0(G+2).(F+1)(A+C)7

Bij de provinciale weg volg je het best de route over het gras, links onderaan de dijk. Let op de rivierduinen in het weiland: de IJssel verlegde gedurende de eeuwen steeds zijn loop, waardoor een complex van oude rivierlopen en meanderruggen is ontstaan, mede door verstuiving van rivierzand.

H = de som van de cijfers van het nummer van de ANWB paal. Je kunt hierna helaas even niet naar Herberg de Luchte om met een hapje en of een drankje de eindlokatie uit te rekenen. Het uit 1645 daterende voorhuis deed jarenlang dienst als uitspanning voor passerende diligences. In de herberg leste menig voerman zijn dorst met “Nijmeegs Scharbier” terwijl zijn paarden buiten verzorgd werden.

De herberg is geopend op woensdag en donderdag van 16:00 tot 21:00 uur en vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00 tot 21:00 uur.

 

Cachelokatie: N 52 0(G-C).GFA --- E 006 0(H-2).(D/H)FE

Additional Hints (Decrypt)

Qregvt va 'g xjnqenng

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)