Skip to content

Knihovna HK - pobocka Slezske Predmesti Mystery Cache

Hidden : 04/04/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je věnována Královéhradecké knihovně, hlavně její pobočce na Slezském Předměstí.

Keš je věnována Královéhradecké knihovně, hlavně její pobočce na Slezském Předměstí.

 

Historie pobočky

 

Obecní knihovna na Slezském Předměstí vznikla roku 1920 a jejím předchůdcem byla knihovna Čtenářsko-ochotnické jednoty Kollár (založena roku 1894). Při převzetí hradeckou městskou knihovnou v roce 1942 sídlila v hasičské zbrojnici (čp. 242). Jako knihovnice tu tehdy působila Olga Broučková. Odtud se knihovna stěhovala do obchodu u Frintů (dnešní ulice Bratří Štefanů čp. 93), kde byla i v 60. letech. Knihovnicí v té době byla paní Mlíková. Od roku 1970 byla pobočka umístěna v Gagarinově ulici čp. 844 (v objektu Severky). Její knihovní fond obohatila část fondu dětského oddělení z Tomkovy ulice, přešla sem odtud také většina dětských čtenářů. Jako jedna z mála poboček měla i svou pracovnu a depozitář. Vedoucí pobočky byla Jiřina Misíková, v roce 1982 ji nahradila Jana Janoušová. Již od svého otevření v objektu Severky knihovna spolupracovala se Základní školou Jih a Základní školou SNP a také s místními mateřskými školami (v dnešní době spolupracuje se základními školami Sever, SNP a Pouchov a také s místními mateřskými školami). Často se tu pořádaly besedy s umělci věnujícími se tvorbě pro děti a mládež (např. Ludvík Souček, Věra Plívová-Šimková, Stanislav Rudolf atd.), zajímavé výstavy i divadelní představení, pro která knihovnice využívaly velký sál Severky. V 80. letech působil při dětském oddělení čtenářský kroužek. Knihovna od roku 1976 poskytovala metodickou pomoc pobočce ve Věkoších. Naprosto nevyhovující (a to i s ohledem na vysokou dětskou návštěvnost pobočky) byl společný vchod s restaurací a přílišná blízkost hygienických zařízení. Začalo se tedy jednat o povolení stavebních úprav budovy. Samostatný vchod knihovna získala až v roce 1990. V roce 2000 byl na Slezském Předměstí, jako ve vůbec první pobočce v Hradci Králové, vybudován bezbariérový vstup pro vozíčkáře. O dva roky později dostal novou podobu interiér dětského oddělení (rekonstrukce byla dokončena v prvním pololetí 2003). Knihovna byla také vybavena počítači s přístupem k internetu. V roce 2006 byl na pobočce zaveden automatický výpůjční protokol. V letech 2008-2009 proběhla rekonstrukce interiéru oddělení pro dospělé. Ve spolupráci se Střední floristickou školou v Hradci Králové byla ve vstupních prostorách vytvořena výtvarná instalace převážně z mušlí, které knihovna získala v rámci letní čtenářské soutěže. V současné době je vedoucí pobočky Vlasta Suchá, která velmi ochotně na tvorbě kešky spolupracovala.

Adresa:

Gagarinova 844

Hradec Králové

500 03

Telefon: 495 541 256

E-mail: slezske@knihovnahk.cz

 

PRO ODLOVENÍ DŮLEŽITÉ!!! ČTĚTE!!!

Provozní doba - půjčovna pro dospělé:

Pondělí  9 - 11    12 - 18

Úterý                 12 - 16

Středa   9 - 11    12 - 16

Čtvrtek  9 - 11    12 - 18

Pátek                 12 - 16

 

Provozní doba - oddělení pro děti:

Pondělí             12 - 17

Úterý               12 - 16

Středa              12 - 16

Čtvrtek             12 - 17

Pátek               12 - 16

 

SCHRÁNKA JE UMÍSTĚNA V PROSTORU KNIHOVNY, PERSONÁL I ŘEDITELSTVÍ KNIHOVNY O NÍ VÍ. PROSÍM, CHOVEJTE SE SLUŠNĚ A TIŠE, TAK, JAK SE V KNIHOVNĚ PATŘÍ.

Additional Hints (Decrypt)

Wn wfrz nhgbe.
Anmri wr infr boyvoran uen.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)