Skip to content

This cache has been archived.

DK_Titan: Efter grundige overvejelser er vi nået til den konklusion, at "Nørder på skovtur" serien sendes på pension. Vi flyttede for 1½ år siden fra Vestjylland, og dermed er vores muligheder for at opretholde en tilstrækkelig vedligeholdelsesstandard for serien ikke længere til stede. Derfor er det bedst at lukke og slukke, mens legen er god.

Vi håber, I har nydt timerne bag skærmen og vandreturene i Klosterheden. Forhåbentlig har I også suget viden til jer, for hvem ved om der på et tidspunkt skrives et nyt "Nørd-kapitel" i historiebøgerne med udgangspunkt i vores nye østjyske base?

Under alle omstændigheder vil vi gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak til seriens løsere og findere. Det har været en stor fornøjelse at kommunikere med jer og ikke mindst at læse jeres logninger.


After careful consideration we have come to the conclusion that the "Nerds in the forest" series must be retired. 1½ years ago we relocated from Western Jutland, and thus our ability to keep a sufficient maintenance standard for the series is no longer present. Therefore, it is best to close the series while it is still in good shape.

We hope you have enjoyed the hours behind the screen and the hikes in the Klosterhede. Hopefully you have also absorbed some knowledge from the solving of the puzzles. At some point new nerdy chapters might be added closer to our new base in Eastern Jutland.

In any case, we would like to take this opportunity to express our gratitude to the solvers and finders of the series. It has been a pleasure to communicate with you and we have been excited about reading all your nice logs.

DK_Titan
DK-Titan.dk

More
<

#50 Nørder på skovtur - Eksamen

A cache by DK_Titan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/26/2013
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


NPS InfoGenerel info om Nørder på Skovtur-serien

General information regarding the Nerds in the Forest series

Allgemeine Information über die "Nerds im Wald" Serie


#50 Nørder på skovtur - Eksamen

Efter en veloverstået terminsprøve og en (forhåbentlig) udbytterig læseferie er tiden nu kommet til den store eksamen.

Hovedparten af eleverne tog sig overraskende god tid til at indfinde sig i Palm Springs og på solskinsøen Ibiza. Derfor har de to gamle nørder haft rigeligt med tid til at nyde de farvestrålende drikkevarer og guffe sig igennem sækkevis af Twist chokolade.

Forvent derfor det uventede, og vær forberedt på at se det kendte fra nye indgangsvinkler. I eksamensopgaven er der desuden blevet plads til en hyggeopgave, som må anses for delvist at falde uden for pensum. De 5 difficulty stjerner er så rigeligt fortjent blot ved at have indløst en entrebillet til eksamenslokalet. Beståelse af eksamen vil kræve yderligere 5 difficulty stjerner.

For at løse denne opgave skal du have fundet løsningen på disse fem foregående cacher i denne serie:
#25 Nørder på skovtur - Terminsprøven
#30 Nørder på skovtur - Margueritruten
#35 Nørder på skovtur - På heden
#42 Nørder på skovtur - And the winner is ......
#49 Nørder på skovtur - Læseferie

I 'Geocheckeren' til disse cacher finder du vigtige spor. Det er således ikke nødvendigt at finde de fem cacher, men blot at løse opgaverne.

Forslag til koordinater til løsningen af denne opgave indtastes i geochecker A.

Cachen indeholder fra start logbog, blyant og blyantspidser, First, Second og Third Finder Certificates, First Solver Certificate, 39 eksamensbeviser (efterfyldes efter behov) samt 8 bytteting.

Medbring for en sikkerheds skyld dit eget skriveredskab.


#50 Nerds in the forest - The exam

After a successfully completed mid-term examination and a (hopefully) rewarding study leave, time has now come to the big exam.

It took the majority of students surprisingly long time to arrive in Palm Springs and on the sunny island of Ibiza. Thus, the two old nerds had plenty of time to enjoy colorful drinks and to consume huge amounts of Twist chocolate.

You should therefore expect the unexpected and be prepared to approach known facts from new angles. In the examination paper we have also found room for an enjoyable puzzle, which contains certain elements, that must be considered outside the curriculum. The five difficulty stars is more than deserved just by the fact, that you have redeemed your ticket to the examination room. A successful completion of the exam will require an additional five difficulty stars.

In order to solve this puzzle you will have to first solve these five previous caches of this series:
#25 Nørder på skovtur - Terminsprøven
#30 Nørder på skovtur - Margueritruten
#35 Nørder på skovtur - På heden
#42 Nørder på skovtur - And the winner is ......
#49 Nørder på skovtur - Læseferie

You will find important clues in the 'Geochecker' for these caches. In other words, you will not have to find the caches, just to solve the puzzles.

Please type your suggestion for a solution of he next puzzle in geochecker A.

Initial contents in the cache are a log book, a pencil and a sharpener, First, Second and Third Finder Certificates, First Solver Certificate, 39 diplomas (more will be added when needed) as well as eight trade items.

Please bring your own pen just in case...

#50 Nerds im Wald - die Abschlussprüfung

Nach gut überstandener Terminsprüfung und hoffentlich guten Vorbereitungsferien ist die Zeit für die grosse Prüfung gekommen. Die meisten Schüler nahmen sich überraschend viel Zeit, um sich in Palm Springs und auf der Sonneninsel Ibiza einzufinden. Darum hatten zwei alte Nerds reichlich Gelegenheit dazu, farbenprächtige Getränke zu geniessen und Unmengen von Twist Schokolade zu essen.

Erwarte das Unerwartete, und sei darauf vorbereitet, Bekanntes in neuen Einfallswinkeln zu sehen. In der Prüfungsaufgabe fanden wir ausserdem Platz für eine gemütliche Aufgabe, die teilweise nicht zum Pensum gehört. Die fünf Difficulty-Sterne hat man reichlich verdient, wenn man bloss die Eintrittskarte zum Prüfungsraum gelöst hat. Weitere fünf Difficulty-Sterne sind notwendig, um die Prüfung zu bestehen.

Um diese Aufgabe lösen zu können, musst du die Lösung diseser fünf früheren Caches dieser Folge gefunden haben:
#25 Nørder på skovtur - Terminsprøven
#30 Nørder på skovtur - Margueritruten
#35 Nørder på skovtur - På heden
#42 Nørder på skovtur - And the winner is ......
#49 Nørder på skovtur - Læseferie

Im 'Geochecker' für diese Caches findest du wichtige Spuren. Es ist somit nicht notwendig, die fünf Caches zu finden, sondern lediglich die Aufgaben zu lösen.

Vorschläge zur Lösung der Koordinaten dieser Aufgabe werden in den Geochecker A getippt.

Am Anfang enthält der Cache Logbuch, Bleistift und Bleistiftspitzer, First, Second und Third Finder Certificate, First Solver Certificate, 39 Diplome (wird bei Bedarf nachgefüllt) sowie acht Tauschobjekte.

Vorsichtshalber solltest du selber ein Schreibgerät mitbringen.
Geochecker A:


Geochecker B:


Geochecker C:


Geochecker D:


Geochecker E:


Geochecker F:


Geochecker G:


Geochecker H:


Geochecker I:


Geochecker J:


Geochecker K:


Geochecker L:


Geochecker M:


Geochecker N:


Geochecker O:


Geochecker P:

Total number of visits:
Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.