Skip to content

<

Mladovicky lom

A cache by SwisoTym Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/13/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mladovický migmatit


Předem chcem poděkovat za pomoc s touto EC keší místnímu geoaware

Tento poměrně rozměrný lom se nachází mezi Postupicemi a Mladovicemi na místě soutoku Novoveského potoka a Chotýšanky. V současné době zde těží firma Bes kámen na stavební účely, dají se zde koupit různé frakce kameniva a štěrků. Materiál se také používá pro zimní posyp komunikací.

Na mladovický lom se zkuste podívat nejen z geologického, ale také krajinného hlediska.Přeci jenom se jedná o poměrně silný zásah do původního krajinného rázu. Lom je navíc vidět ze širokého okolí a zdejší obyvatelé ho musí považovat za stálou součást místní přírody. Těžba se čím dál tím více
prokousává kopcem nazvaným Věž, jehož vrchol dosahuje nadmořské výšky 574 m.

Trocha geologie…
Mladovické horniny spadají pod geologickou jednotku Moldanubika variského stáří.  Složitými geologickými procesy vznikly někdy před 300 – 370 miliony let. Přeměna těchto hornin probíhala za vysokých teplot dosahujících hodnot až 700 °C a tlaku odpovídajícího hloubce několika desítek kilometrů pod zemským povrchem. Na povrch byly vyzdviženy přibližně před 250 miliony lety. Mladovický migmatit má typickou deskovitou strukturu uloženou do mohutných vrás. Z hlediska migmatitů je zde možné najít více typů. Hojně je zastoupen biotický migmatit a leukokrativní migmatit s obsahem biotitu. Oba typy se liší především množstvím zastoupeného nerostu biotitu, který má typickou černou barvu a v hornině ho můžete snadno zpozorovat.

BIOTICKÝ MIGMATIT
Typická našedlá mladovická jemně až středně zrnitá hornina, v níž lze spatřit krystaly plagioklasu, draselného živce a většího množství biotitu. Poslední jmenovaný nerost se navíc koncentruje v průběžných páscích, které se střídají se světlými pásky a čočkami, v nichž není zcela vůbec obsažen. Tento typ je poměrně dost zvrásněn, což je místy vidět i v lomu.LEUKOKRATIVNÍ MIGMATIT S BIOTITEM
Oproti předchozímu typu obsahuje velmi malé množství tmavého biotitu, navíc jsou v něm ovšem viditelná zrna granátu, která způsobují typické zbarvení. V Mladovicích se tento typ migmatitu vyznačuje pokročilou migmatizací, tavením. Tato hornina náleží do popovického komplexu, což je dílčí jednotka při styku středočeského plutonu a moldanubických pararul. Oproti celku pararul byly tyto migmatity tektonicky vyzdviženy z větší hloubky.
Co musíte udělat pro zalogování této keše:

1. otázka
Souřadnice vás zavedou na starou polní cestu.
Postavte se ke Geodetickému bodu.
Z tohoto místa se podívejte na lom
a odpovězte na otázku:

"Kolik stupňů lomu (= patra lomu) je z tohoto místa vidět?"

 2. otázka
Vyhledejte skupinku kamenů (podle fotoobrázku),
kámen si pečlivě prohlédněte a odpovězte na otázku:

"Jaký je název nerostu, který v hornině vytváří typickou vrstevnatou tmavě zbarvenou strukturu."

Okolí se za poslední dobu několikrát změnilo, proto prosím pohledejte kameny v okolí místa na fotce. Jedná se o místní kámen, který je všude v okolí a tak narazíte spíše na správný kámen.
Lovte ve dne, za noci (pokud nesvítí měsíc) není vidět.
Správnou odpověď zašlete přes náš profil a logujte Found It.


Pokud k logu připojíte foto lomu (nefoťte v míste a okolí geobodu) a krajiny kolem lomu budeme rádi. (nedobrovolné)
Nefoťte kameny ani jiné fotky týkající se přímo otázek. Děkujeme


Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.