Skip to Content

Traditional Geocache

Kaptajn Klummes skattejagt #4

A cache by Abigail54 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/19/2013
In Denmark
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(English below)

 
Vi er kommet på sporet af Kaptajn Klummes Skat, så nu går skattejagten ind.
 
 
Kaptajn Klumme levede engang for meget, meget længe siden, og han havde en skat som han gemte et meget, meget hemmeligt sted, som ingen vidste, i den store skov tæt ved havet.
Kaptajn Klumme var en meget glemsom Sørøver, så han var bange for at han ikke kunne huske, hvor han havde gemt sin skat. Så derfor lavede han et skattekort, som var kodet, og alle koderne til skattekortet gemte han også rundt omkring i den store skov tæt ved havet, for det var jo derude - på havet, at han havde samlet sin skat ved at røve andre skibe, og når nu skoven lå tæt ved havet, så skulle han ikke slæbe sin skat så langt, inden han gemte den.
Men fordi han var så glemsom, så var han jo også nødt til at skrive ned hvor han havde gemt sine koder, så alle koordinaterne på hans koder skrev han ned i sin Sørøverlommebog, og den gik han med, til han døde alene ude på en øde ø midt i Tranum Klitplantage for mange år siden. Og fordi han var alene, så blev han selvfølgelig ikke begravet. Så en dag kom der en geocacher, som gik og ledte efter et godt sted at lægge en cach, forbi hans hemmelige gemmested og på den måde fandt hun helt tilfældigt Kaptajn Klummes hule og resterne af Kaptajn Klumme. Hun fandt også hans sørøverlommebog, som han stadig havde i sin sørøverlomme.
Og fordi hun er en meget flink geocacher, så syntes hun at alle andre geocachere også skulle være med til at lede efter Kaptajn Klummes skat, så derfor skal vi nu ud og lede efter 10 forskellige koder og et skattekort, og så kan det være, at vi kan finde skatten, når vi har fundet det alt sammen. Se, det var en rigtig sørøverhistorie 
 
Cachen:
Cachen er en selvstændig cach, og indeholder logbog og blyant. Der er 12 caches i serien, hvoraf de 11 indeholder 10 opgaver og 1 skattekort – én del i hver cach, samt 1 Bonuscach – skatten. Opgaverne skal løses for at finde en del af løsningen til koden på skattekortet.
Opgaver og skattekort skal blive i den enkelte cach, så det vil være en god idé at have kamera med, eller i hvert fald som minimum papir og blyant.
 
English
 
We just got on the trail of Captain Klummes Treasure, so now the treasure hunt begins.
 
Captain Klumme lived a very, very long time ago, and he had a treasure which he saved in a very, very secret place, that nobody knew of, in the forest near the sea.
Captain Klumme was a very forgetful pirate, so he was afraid that he could not remember where he had hidden his treasure. So he made a treasure map, which was coded, and all codes for the treasure map he also hid around in the forest near the sea, because it was at the sea that he had collected his treasures by robbing other ships, and as the forest was near the sea, he would not have to carry his treasure so far before he hid it.
But because he was so forgetful, of course he would also have to write down where he had hidden his codes, so he wrote down all the coordinates of the codes in his pirate notebook, which he kept in his pirate pocket until he died alone on one deserted island in the middle of Tranum Klitplantage many, many years ago. And because he was alone, he was obviously not buried. Then one day, a geocacher, who was looking for a good place to hide a cache, came by Captain Klummes secret hiding place and on the way she found Captain Klummes cave by accident and also the remains of Captain Klumme. She also found his pirate notebook, which he still had in his pirate pocket.
And because she is a very nice geocacher,she thought that all other geocachers should also have a chance to look for Captain Klummes treasure, so we must now go and look for 10 different codes and a treasure map, and then maybe we can find the treasure, when we have found it all.
See, this was a real pirate story
 
The cache:
The cache is a cache on its own, and contains logbook and pencil. There are 12 caches in the series, 11 caches which contains 10 tasks and 1 treasure map - one part in each cache, and 1 Bonus cache – the treasure. The tasks are to be solved in order to find a part of the solution to the code on the treasure map.
Tasks and treasure should stay in each cache, so it would be a good idea to bring a camera, or at least pen and paper.
 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

229 Logged Visits

Found it 227     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 7 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/17/2017 2:12:55 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (10:12 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page