Skip to content

This cache has been archived.

DrakMrak: The END
Není a místo doznalo dost změn takže už to nechám spáti...

More
<

#6 Zapomenuta historie - Stitky

A cache by DrakMrak Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zapomenutá Historie Třebíčska série, která vás protáhne zajímavými místy kde procházela historie a které dnes už zavál čas a zbytky jsou prakticky nulové... a nabídne i zajímavé možnosti na pěší nebo cykloturistiku…

Zbytky tvrze Štítky

Těžce poškozený, ale stále zřetelný reliéf opevněného sídla leží v pravoúhlém cípu lesa, asi 1 km východně od Svojkovic a jen 500 m od silnice ze Svojkovic do Želetavy.
Stav v současné době je odlesněný s ponechanými okrajovými stromy, ale v celém prostoru centrálního pahorku tvrze jsou vysazeny nové stromky. V příkopech leží zbytky po polomu což se částečně podepsalo na terénu nicméně na severu, jihu a západě je vidět zřejmě vnitřní příkop a do roviny srovnaný centrální pahorek na severu a východě směrem k lesu je vidět větší část valů...

Sídlo charakterizovat jako jednodílné, s oválným jádrem, obtočeným dvojící příkopů a valů. Z reliéfu se nezachovala jak bylo výše zmíněno jižní a západní část, kde příkopy a částečně jádro padly za oběť zemědělskému využití. Jádro snad mělo celkem pravidelný oválný tvar, dnes o rozměrech asi 30 x 25m. Dnes není nějak výrazné a nad okolní terén vystupuje sotva o 1 m. Na jeho povrchu se nedají vysledovat žádné zbytky zástavby, naopak je terén poškozený vývraty. První, vnitřní příkop, který jádro obtáčel byl široký jen okolo 9 m a v současné době je nejhlubší na severovýchodě, kde má téměř 2 m. Zdá se, že se pozůstatky příkopu rýsují i na západní straně. Je však otázkou, co je výsledkem zemědělství a co původní situací. Druhý příkop je dnes velmi mělký, místy prakticky neznatelný, největší hloubka je místy snad 1 m a šířka není větší než 6 m. Mezi oběma příkopy byl nasypán val, dnes vysoký místy 1,5 až 2 m, oproti vnitřnímu příkopu. Vnější val, který se v literatuře uvádí, můžeme považovat za téměř zmizelý, ač místy náznaky ještě jsou. Samo sídlo leželo v rovinatém terénu, mírně skloněnému směrem k východu. O západu je i tak mírně převyšovala planina. Asi 100 m jihovýchodně od sídla zřetelně vyvěrá na promáčené louce pramínek vody, vítaný zdroj pro obyvatele.

Historie

V souvislosti s historickými fakty se uvažuje, že toto opevnění nesloužilo jako sídlo nějakého rodu ale souvisí s těžbou zlata v okolí a sloužilo zřejmě jako pevnůstka, kde se po nějaký čas vytěžené zlato schovávalo a zároveň sloužilo pro ochranu dělníků. Zlato zde těžili jemničtí měšťané. Vesnice Štítky ("Schcytky") se poprvé zmiňuje v roce 1257 a pustá byla v první polovině 15. století. V roce 1345 se uvádějí poprvé zlaté doly u Štítků a to v majetku jemnických, respektive jihlavských měšťanů. V souvislosti se zlatem se zmiňují i osady Malý a Velký Štítek a souvislost s osadou Hory. Archeologický výzkum zatím život na sídle nějak neupřesnil.

Ikdyž leží těsně za hranicí okresu Třebíč historicky patřila zřejmě k Želetavě a Jemnici a souvisí s horní činností v osadě Hory...


materiály použity ze servru Hrady.cz, wikipedie a mnoha drobnějších zdrojů…

Cache

Pohodová keška, vhodná na odpolední procházku terén naprosto nenáročný.

Additional Hints (Decrypt)

cbq cnermrz mn xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.