Skip to content

Salaspils Mūzikas un Mākslas skola Mystery Cache

Hidden : 07/21/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Dotajās koordinātēs jūs slēpni neatradīsiet!
[ENG] At the given coordinates you will not find the cache!

[LAT] Salaspils Mūzikas skola tiek atvērta 1991. gadā, kopš 1995. g. (līdz ar Mākslas nodaļas atvēršanu) tā kļūst par Salaspils Mākslas skolu, bet kopš 2002. g. – par Salaspils Mūzikas un Mākslas skolu ar profesionālās izglītības iestādes statusu.

2010. gada 18. jūnijā pie Salaspils Mūzikas un Mākslas skolas tiek atklāta uz ēkas ārsienas veidota mozaīka. Šī mozaīka ir Salaspils mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 2010. gada absolventu diplomdarbs, kas izstrādāts un realizēts pedagoga Alda Reiča vadībā. Darbs ir veidots no sīkiem flīžu gabaliņiem un ilustrē mācību iestādē apgūstamās programmas. Šis ir bērnu veidots, unikāls, publiski pieejams mākslas darbs, kam šobrīd Latvijā līdzvērtīga nav.

Mozaīka ir veltījums bijušajam Salaspils 1. vidusskolas skolotājam, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas dibinātājam, goda salaspilietim Ojāram Bērziņam. Skolotājs savulaik bijis pazīstams arī kā Latvijas Televīzijas raidījumu cikla „Brīnumota” veidotājs un vadītājs, ievērojams tēlotājmākslas pedagogs un metodisko darbu autors. Arī Salaspils Mūzikas un Mākslas skolas skolotājs Aldis Reicis, kura vadībā notika diplomdarba izstrāde un mozaīkas veidošana, savulaik ir mācījies pie leģendārā skolotāja Bērziņa un atzīst, ka tieši viņa iespaidā izvēlējies savu ceļu mākslā.

Brīnišķīgais mākslas darbs pie Mūzikas un Mākslas skolas ēkas kļūt par vēl vienu Salaspils pilsētas lepnumu, par kura tapšanu liecina arī piemiņas plāksne uz sienas.

Sameklējiet šo plāksni un salieciet kopā uzdevumā izkaisītos burtus! N 56 51.(???) E 024 21.(???)

Uzdevums:
N = 294 179 2 20 50 475 259 476 210 182 196 54 11 475
E =463 24 84 304 263 294 473 7 461 344 372 411 468 162 284 193


Veiksmi!

[ENG] Salaspils Music School was opened in 1991. In 1995 with the opening of the Art Department, it became Salaspils Art School, but in 2002, Salaspils Music and Art School with the status of vocational education institution.

On June 18th 2010, the structured mosaic on the external wall was uncovered at Salaspils Music and Art School. The mosaic is a diploma work of the 2010 graduates of the Visual Plastic Arts Department of Salaspils Music and Art School, made and varied out under the guidance of teacher Aldis Reicis. The piece is made of tiny pieces of tiles and illustrates the programs taught at the educational institution. This is children made, unique, publicly accessible artwork. It has no equivalent in Latvia currently.

The mosaic is a tribute to the former teacher at Salaspils 1st Secondary School, the founder of the Visual Plastic Art Department, the honorary resident of Salaspils, Ojārs Bērziņš. The teacher was once also known as the creator and host of the Latvijas Televizija broadcast series “Brinumota”, a remarkable fine arts teacher and author of methodical works. The teacher at Salaspils Music and Art School, Aldis Reicis, under whose guidance the diploma work was developed and the mosaic was made, at some time he himself also studied with the legendary teacher, Berzins, and admits that he chose his path into arts because of his influence.

The wonderful artwork at the Salaspils Music and Art School building becomes another pride of Salaspils City, about which the plaque on the wall testifies.

Find this plaque and put together the letters scattered in the assignment! N 56 51.(???) E 024 21.(???)

Task:
N = 131 H 11 168 180 302 283 479 448 399 273 87 98
E = 288 487 452 409 H 301 180 323 311 436 479 168 373


Good luck!

FTF -
STF -
TTF -Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Guhwn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)