Skip to content

Vecpelšu 1.pasaules kara brāļu kapi Mystery Cache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 06/11/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Dotajās koordinātēs jūs slēpni neatradīsiet!
[ENG] At the given coordinates you will not find the cache!

[LAT] Pirmā pasaules kara nodarītie milzīgie postījumi Salaspilī tika novērsti ilgos gados, bet par sīvo kauju vēsturi liecina pieci līdz mūsdienām saglabājušies brāļu kapi. Trijos brāļu kapos (Vecpelši, Blaņķi, Pikalne) atdusas 1914.-1918.gadā Nāves salas varonīgajā aizstāvēšanā kritušie un no ievainojumiem mirušie latviešu strēlnieki un krievu karavīri; divos brāļu kapos (Auziņas, Tēraudi) apbedīti pretējās pusēs – ķeizariskās Vācijas un cariskās Krievijas armijās karojušie karavīri, kuri krita latviešu strēlnieku vēsturē tik ievērojamajās kaujās pie Mazās Juglas 1917.gada septembra sākumā.

Gandrīz visi pieminekļi 1914. – 1918. gadā kritušajiem karavīriem uzstādīti 1920. - 1930. gados. Īpaši veiksmīgi izveidots latviešu strēlnieku brāļu kapu ansamblis pie Vecpelšu mājām. Daļa no Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietām 1980.gadu beigās un 1990. gadu sākumā tika sakārtota, uzstādīts arī vēl viens piemiņas akmens 1919.g. kritušajiem igauņu un latviešu karavīriem pie Mazās Juglas.

Vecpelšu kapos apglabāti 98 karavīri no 3.Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona, kuri, kā jau minēju, krituši kaujās Nāvessalā. Piemineklis atklāts 1930.g.29.maijā.

Jūsu uzdevums ir atrast šo pieminekli un iegūt šādu informāciju:

Burtu skaits uz pieminekļa gaišākās plāksnes - AB
Betona krēslu skaits pieminekļa tuvumā – C
Ciparu skaits uz pieminekļa tumšākās plāksnes - D
Burtu skaits uz pieminekļa tumšākās plāksnes - EF


Slēpnis ir paslēpts:
N 56 52.(AB-2)C
E 024 25.(D+1)(EF-1)


Veiksmi!

[ENG] The enormous World War I ravage in Salaspils was dissolved over the years, but five still existing warriors’ cemeteries bear witness to the fierce battles. In three of these cemeteries (Vecpelsi, Blanki, Pikalne) Latvian Riflemen and Russian soldiers rest, who fell in battle or died from injuries in the heroic defense of “Naves sala” in 1914-1918; in two cemeteries (Auzinas, Teraudi) soldiers fighting on opposite sides rest – imperial Germany and tsarist Russia armies, who fell in the significant Latvian Riflemen battles by the river Maza Jugla in the beginning of September, in 1917.

Almost all of the monuments for those soldiers who fell in 1914-1918 were put up in the 1920s-1930s. The Latvian Riflemen warriors cemetery ensemble near the Vecpelsi home was particularly successfully molded. A part of the Latvian Liberation Fights commemorative sites were put in order in the late 1980s and early 1990s, one more commemorative stone for the Estonian and Latvian soldiers who died near the river Maza Jugla in 1919 was erected.

In the cemetery of Vecpelsi 98 soldiers of the 3rd Kurzeme Latvian Riflemen Battalion were buried, who, as it is said before, died in battle in “Naves sala”. The monument was unveiled on 29 May 1930.

Your task is to find the monument and get the following information:

The number of letters on the lightest plate - AB
Concrete chairs which are visible near the monument - C
The number of digits on the darkest plate - D
The number of letters on the darkest plate - EF


The cache is hidden at:
N 56 52.(AB-2)C
E 024 25.(D+1)(EF-1)


Good luck!Flag Counter FTF - Viunius
STF - Karlis.Timanis, Tomins
TTF - GatisK

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Pryzf
[ENG] Fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)