Skip to Content

<

Osecna: Skolni

Hidden : 04/16/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přijměte pozvání na další kešku ze serie Procházky Podještědím tentokrát do obce Osečná.
Keška je věnovaná našim kamarádům Chrisovi a Radce k jejich narozeninám.

Podívejme se, jak se učilo v dobách minulých...


Zpočátku nebylo školní vyučování povinné. Úroveň výuky byla na vesnicích veskrze nedostatečná a rozsah učiva byl minimální. Teprve za vlády Marie Terezie v roce 1774 byla uzákoněna povinná šestiletá školní docházka. V tzv. triviálních školách, pro děti venkovské a městské chudiny, se učilo pouze trivium: čtení, psaní, počítání a náboženství. Učiteli byli na těchto školách mnohdy vysloužilí vojáci, řemeslníci nebo muzikanti, znalí zvláště hudby a katechismu, částečně měli ovládat čtení, psaní a počty. Z historie je známo, že právě s počítáním měli tito triviální učitelé nejednou potíže.

Venkovské děti v průběhu jara, léta a podzimu často vypomáhaly svým rodičům na poli a pastvě. Do školy chodily v této době nepravidelně. Častěji navštěvovaly školu v zimních měsících, pokud měly boty a oblečení.

Vyučovací hodina začínala pravidelně modlitbou, opakováním abecedy, malé a velké násobilky. Učebnice byla dostupná majetnějším dětem. Pracovalo se proto pouze podle předpisů: buď přímo na břidlicové tabulky, nebo na osmerky papíru. Výuka probíhala velmi pomalu. Stejný text se používal i několik týdnů. Žáci se učili většinou zpaměti, aniž by pochopili látku a souvislosti. Ve venkovských školách se v zimě často sešlo ve třídě i více než 200 dětí. Ty, které se nevešly do dlouhých lavic (škamen), musely sedět na okně a na zemi. Za těchto neutěšených podmínek zvládli žáci učivo třeba i za tři roky. Často se stávalo, že absolvent těchto triviálních škol byl pologramotný. Obdobně tomu bylo i v první polovině 19. století. Nový zákon o obecném školství z roku 1805 byl veden heslem "Rakousko nepotřebuje lidí vzdělaných, nýbrž dobrých poddaných". Rákoska, lískovka nebo metla byly nejužívanější školní pomůcky pro potrestání žáků. V některých školách ale oficiální formou pochvaly nebo trestu byl zápis do zlaté nebo černé knihy.

Říšským školským zákonem z roku 1869 byla u nás uzákoněna osmiletá školní docházka. Stát převzal řízení místních, okresních a zemských školních rad. Na povinných obecných a měšťanských školách se vyučoval dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, měřictví, zpěv, tělocvik a v dívčích školách ruční práce s naukou o domácím hospodářství. Zvýšená pozornost byla věnována učitelskému vzdělání. Novela Říšského školského zákona v roce 1883 znamenala na přechodnou dobu pokles úrovně vyučování. Na venkově byly povoleny úlevy v docházce.

Tabule byla spolu s katedrou a židlí či lavicí pro učitele, umývadlem se džbánem na vodu na vyvýšeném stupínku. Na čelní straně vlevo většinou vévodil krucifix, obraz monarchy, rákoska, polička na křídu a houbu. Na ostatních stěnách byly školní didaktické obrazy a mapy, školní řád, nějaký hudební nástroj a ve skříni trojrozměrné vyučovací pomůcky. Vzadu pak ještě byl nezbytný dlouhý věšák na kabáty žáků. V té době nebyly šatny a nepřezouvalo se.


Prameny:
http://www.zsamspavlovice.cz/historie/historie.html
http://trhaci.blog.cz/0804/stare-skolni-tridy
http://ivocerman.blog.idnes.cz/c/285878/Zavedla-Marie-Terezie-povinnou-skolni-dochazku-Objev-nebo-omyl.htmlA nyní ke kešce:

Jako obvykle na výchozích souřadnicích kešku nehledejte. Mužete zde ale pohodlně zaparkovat. Odtud se vydejte na krátkou procházku na místo, ze kterého se vám otevře pohled nejen na školu, ale i na část obce Osečná.
Místo najdete lehce na souřadnicích:
N 50°41.ABC E 14°55.DEF

Na tomto místě také zjistíte další potřebné údaje pro otevření a nalezení krabičky na souřadnicích:
N 50°41.TUV E 14°55.XYZ


Při hledání správných souřadnic si vystačíte se základními znalostmi triviální školy, tedy čtením (pokud jste text bez problémů dočetli až sem), psaním (1.stage) a počítáním (finalka). A také s trochou fyzické zdatnosti.

Nezapomeňte si opsat bonusové číslo z logbooku!


Poznámka: Keška je na soukromém pozemku, majitel o ní ví, chovejte se tak, aby tam dlouho vydržela. Maskujte návštěvu třeba zápisem naměřených údajů. Uveďte vše do původního (nulového) stavu. Díky.

Additional Hints (Decrypt)

Fgntr: uynih imuheh
Svanyxn: arpu fr cerxincvg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.