Skip to Content

<

Zulova kes - Granite cache

A cache by Komet_GPS_free Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/09/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Žulová earthkeš – Granite earthcache

Tuto keš je možné odlovit jen v otevíracích hodinách úřadu městyse Mrákotín. Je to silně omezující podmínka, ale bohužel jinak to nejde, i když mě to samotného mrzí.

Při vyslovení jména obce Mrákotín se většině lidí nevybaví vůbec nic. Těm ostatním se ale v první chvíli vybaví slovní spojení „Mrákotínský monolit“, což je veliký žulový obelisk u chrámu Svatého Víta na Pražském hradě. A městys Mrákotín je opravdu znám především pro svou žulu, která je mimořádně odolná a tvrdá.

Žula je hlubinnou vyvřelou horninou, která obsahuje podstatné množství křemene, draselných živců i slídy a k tomu často i jiné příměsi. Vyskytuje se v různých barvách – od světle šedých, po tmavě šedé, od červené po modrou. Zrnitost žuly může být různá (od jemnozrnné po hrubozrnnou), stejně tak se může lišit rovnoměrnost rozptylu zrn (eugranitické či porfyrické žuly). Z chemického hlediska je hlavní složkou oxid křemičitý doplněný oxidem hlinitým a malým množstvím oxidů alkalických kovů. Obsah oxidů železa pak ve většině případů určuje zabarvení žuly (i když není faktorem jediným).

K vlastní keši

Pro odlovení této keše musíte navštívit muzeum, které se nachází v prostorách úřadu městyse Mrákotín. V úředních hodinách klidně vejděte dovnitř, prohlédněte si expozici na chodbě a pak i v místnosti č. 13 v prvním patře (nebojte se vejít – prostory jsou veřejně přístupné). Vstupné je zdarma. Chcete-li shlédnout video (není nutné pro odlov keše), zaklepejte prosím na někoho z úředníků, ochotně vám je pustí.

Otevírací hodiny jsou:

Pondělí a středa 7-17 h.

Úterý, čtvrtek a pátek 7-15 h.

Po prohlédnutí expozice pak snadno odpovíte na následující otázky:

  1.    Při vstupu do místnosti č. 13 je naproti vám panel věnovaný jednomu lomu – jak se tento lom jmenuje?

  2.    Najděte vystavené žulové desky (na dvou místech) a popište rozdíl ve vzhledu leštěné žuly Řásenské a leštěné žuly Mrákotínské (netřeba nic odborného – jen se podívejte a porovnejte).

  3.    Na panelu s názvem „Postup ruční výroby válce“ najdete osm fotek z výroby žulového válce. Popište tento postup.

  4.    V přízemí budovy je veliké žulové razítko k 625. výročí obce Mrákotín. Jaké žuly byly na ně asi použity? A jak byly opracovány? Porovnejte se vzorky v místnosti č. 13.

  5.    V liště pod stropem najdete pás fotografií výtvorů z mrákotínské žuly s popisky. Jeden z těchto objektů (fotografie úplně vlevo) se nachází do 500 metrů od expozice – na dohled od hlavní silnice směrem na Telč. Najděte tento objekt. Zjistíte pak, že hlavní těleso objektu je trošku jiné, než malý kousek nahoře (a nemyslím kov – zajímá mě jen kámen). V čem je mezi nimi rozdíl (prohlédnete-li si expozici muzea důkladně, nebudete mít s odpovědí problém)?

  6.    (nepovinná) vyfoťte se v muzeu, ale tak abyste fotografií nenapovídali.

Odpovědi na otázky 1-5 mi prosím pošlete přes profil. Dobrovolnou fotografii připojte k logu. Po odeslání odpovědí nečekejte na mé schválení a ihned logujte. Bude-li něco špatně, určitě se ozvu.

Upozornění pro logující:
A) Kdo chce logovat, musí poslat odpovědi. (při skupinovém odlovu bude log ponechán pouze tomu, kdo odpovědi zaslal, ostatním bude smazán, viz pravidla – k tomuto kroku mě bohužel vedou špatné zkušenosti, kdy se skupina není schopna dohodnout, kdo má vlastně odpovědi poslat – takže každý jede sám za sebe, ale odpovědi přes kopírák mi nevadí)
B) Nejdríve odeslat odpoved , pak logovat!!! Nemám-li odpovědi log ihned mažu.

C) Zalogujte si cache ihned po odeslání odpovedí, pokud by byla nejaká chybka, ozvu se.

Snažím se být celkem tolerantní ke špatným odpovědím. Připojená (dobrovolná) fotografie mou míru tolerance podstatně zvyšuje :-)

Přeji příjemné zážitky u této earthkeše. Nezapomeňte si opsat bonusové číslo (vizte hint)!

Z expozice – from the exhibition

EN

Žulová earthkeš – Granite earthcache

This cache can be seek only during the hours the office of township Mrákotín. It is a very restrictive condition, but unfortunately can not do otherwise, even though I was very sorry.

Town Mrákotín is known for its high quality granite – hard and resistant. So there was made a museum about granite. You can see some samples of local granite, some information about it and some exposition about handle with it there. And also you could get there answers for this earthcache.

Granite is a deep igneous rock that contains significant amounts of quartz, potassium feldspar and mica, and often the other ingredients. It occurs in a variety of colors - from light gray, dark gray, from red to blue. Grit of granite may be various, as well as the uniformity of dispersion may vary grains (eugranitic or porphyritic granite). From the chemical point of view, the main component of silica dioxide vith significant content of aluminiom oxide and a small amount of alkalic metal oxides.

oxidů železa pak ve většině případů určuje zabarvení žuly (i když není faktorem jediným).

For the cache

For this cache you have to visit the museum, which is located in the spaces of the township hall. Go in, check the exposure of the hallway and then even in room Nr. 13 on the first floor (do not be afraid to enter – the room is publicly accessible). There is no entrance fee. To see a video (no need for the cache), please knock on door of some office.

 

Opening hours are:

MO, WE 7-17 h.

TU, TH, FR 7-15 h.

After you see the exposition, you can easily answer these questions:

  1.    When entering the room No. 13 is opposite you panel devoted to one quarry - how is this quarry called?

  2.    See all granite slides in the room. Describe differences of polished slides of Řásná’s and Mrákotín’s granite (at the labels is: Řásenská žula and Mrákotínská žula).

  3.    The infopanel , entitled “Postup ruční výroby válce” shows the hand manufacturing od granite cylindre. Describe the procedure.

  4.    On ground floor you can find a large granite stamp for the 625th anniversary of the village Mrákotín . What granites were used to them about? And how modified are the surfaces of the used granites? Compare the samples in Room # 13

  5.    Under the ceiling there are pictures of some object from the Mrákotín’s granite. The first of them (on the left you can see not far than 500 meters from museum (go along the main road in direction to the town Telč – you can see it from it). There you could see that there close to the top is a little different kind of stone (stone, not metal!) than rest of that object. What dhe diference is? Describe it. (After museum visit you’ll have no problem with this task.)

  6.    (Optional) Take a picture in a museum. But don’t spoil please.

Answers to questions 1-5 please send me over the profile. Voluntary attach the photo to the log. After submitting your answers do not wait for my approval and log immediately. If something goes wrong, you're sure to hear from me.

Note:
A) Who wants to log, must send a answers. (no group answer sending allowed)
B) First send an answer, then log!! Log without answers will be deleted immediatelly.
C) Log cache immediately after sending the response, if it was something wrong, I'll let you know.

I try to be quite tolerant to wrong answers. If you add your photo from the place (according to the rules it is optional task only), you can be sure that my tolerance to the wrong answers will be wider :-)
Enjoy this earthcache. Don’t forget for bonus number (see hint)!

Z expozice – from the exhibition

Additional Hints (Decrypt)

Artbbtyv - ifr anwqrf an zvfgr. X 5. - b pb fr bcven fbfxn? ;-)
RA: nyy vasbezngvbaf ner ba gur cynpr
[Na schodech, na panelu u okna, si opište (trojmístné) číslo Výučného vysvědčení Arnošta Stehlíka. Časem se to číslo může hodit]
[At the stairs, at the panel closest to the window you could find “Vysvědčení výučné” write down its number (called “číslo”). It could be useful later.]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

148 Logged Visits

Found it 142     Didn't find it 2     Write note 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 114 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.