Skip to content

<

Madarstina - je opravdu tak tezka?

A cache by huszarpet Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/13/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Touto keší vás chci zasvětít trochu více do tajů jazyka maďarského.


Pozor!!! Mezistage (předfinále) zrušena, sleduj pokyny v ověřovači!!!


[cz]Na úvodních souřadnicích samozřejme kešku nenajdete. Přivedly vás ovšem k budově Filozofické fakutly UK, na které se dodnes věnují studiu Maďarštiny. [en] You will find of course nothing on the initial coordinates. However, they led you to the building of the Faculty of Philosophy at Charles University in Prague, where you can study Hungarian language. Indeed, this cache is dedicated to this, often referred, as very difficult language. Please scroll down, the following text is only in Czech, but is not essential for solving this puzzle. Historie hungaristiky, polonistiky a slovakistiky má však hlubší kořeny. Nejstarším oborem v rámci středoevropských studií je hungaristika. Už v roce 1853 byla na základě císařského rozhodnutí na pražské univerzitě zřízena katedra maďarského jazyka a obchodního stylu, která ale po několika letech zanikla. V sedmdesátých letech 19. století byl na pražské české technice zaveden maďarský lektorát a po rozdělení pražské univerzity na českou a německou se v roce 1883 začal maďarský jazyk a literatura vyučovat na české filozofické fakultě. Lektorem na obou pracovištích byl jmenován František Brábek, s jehož jménem je pražská hungaristika spojena až do dvacátých let minulého století. Po krátkém přerušení výuky byl obor v roce 1950 obnoven lingvistou Vladimírem Skaličkou (obor byl od té doby realizován Ústavem lingvistiky a fonetiky). Od šedesátých let byla hungaristika součástí slavistických studií. V roce 1990 přešla pod Ústav lingvistiky a ugrofinistiky a v červenci 2006 nakonec pod někdejší Ústav slavistických a východoevropských studií. Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se mluví v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenland, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska a Slovinska. Maďarsky mluví celkem zhruba 13,3 milionů lidí. Maďarštinou se setkáte také v Praze: studuje tady několik stovek vysokoškolských studentů a žije také několik tisíc maďarsky mluvících pracujících. Podle posledního sčítání, žije v celé ČR cca 15 tisícová maďarská menšina. Pro mnohé vás představuje tento jazyk jiste nelehký rébus se svými spřežkami, dlouhými samohláskami, přehláskami a dlouhými přehláskami.Jazyk se od okolních středoevropských jazyků liší v mnoha směrech: se slovanskými jazyky má velice málo společného a není to dokonce ani jazyk skupiny indo-evropských jazyků (kam patří jazyky Románské - sousední Rumunsko a germánské - sousední Rakousko). Maďarština nezná rod, nezná pády, slovesa mají určité i neurčité časování: psát = írni, kniha = könyv (zde vás může také napadnout, že některá slova Maďarština převzala z jiných jazyků, inu, šlo kdysi o kočovnický národ a pozdějsí vliv okolních národů byl nezanedbatelný) píšu (nějakou) knihu = írok egy könyvet, píšu tu (konkretní) knihu = a könyvet írom namísto použití pomocných sloves se dají slovesa skloňovat. Lovit = vadászni, můžeš to odlovit = levadászhatod. Odlovil bych to = levadásznám Mohl bych to odlovit = levadászhatnám najít = megtalálni, nechám někoho něco najít = megtaláltatok valamit valakivel Dále jazyk rozlišuje vysoké samohlásky (e,i,ö,ü a jejich dlouhé varianty é, í, ő, ű) a nízké samohlásky (a, o , u + dlouhé varianty), a převaha jedné nebo druhé pak určí způsob skloňování přípona "-ban/-ben" - "v nečem"; moře = tenger, v moři = tengerBEN; les = erdő, v lese = erdőBEN ale řeka = folyó, v řece = folyóBAN Jako zajímavost rád uvádím odlišné skloňování sloves případě, že je předmět druhá osoba j.č.: Milovat = szeretni Miluji Marušku = szeretem a Marikát, milujiněco (např. vařit) = szeretek főzni, ale miluji Tě = szeretlek (Téged – Tebe, ovšem toto není potřeba vypsát právě ze zmíněných důvodů, přípona -lek to "Tebe/Tě" již obsahuje) Pestrost hláskových kombinací v jazyke činí tento jazyk také velmi náchylným pro různé slovní hříčky: Hatalmasok = Mocní (páni) Hatalma sok. = Má velkou moc. Hatalmas ok = Obrovský důvod. Hat alma sok = šest jablk je moc. Nebo: Lengéscsillapítás = tlumení kmitů (lengés = kmit, csillapítás = tlumení) Leng és Csilla pít ás. = Leng a Csilla kopou pí-čko (ve smyslu řeckého pí). Nem lehet a Márta másé, mert a Márta már Tamásé. Nemůže patřit Marta jinému, protože Marta je již Tamášova. Ne minden szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka farkú szarka farka tarkabarka. Není ocas každé straky pestrý, jenom ocas straky pestroocasné je pestrý Kvůli rozmanitým spůsobům skloňování slov (časování sloves, tvoření podstatných/přídavných jmen ze sloves atd.) je Maďarština obzvlášť nachylná k tvoření dlouhých slov. Většinou ale jde spíše o umělé konstrukce získané hromaděním předpon a přípon – gramaticky jsou sice správná, významově ale značně kulhají, takže je překládat radši nebudu, uvedu jenom kořen slova pro představu) eltöredezettségmentesítőtleníttethetetlenségtelenítőtlenkedhetnétek – tör = láme, rozbíjí legeslegmegszentségteleníttethetetlenebbjeiteknek – szent = svatý(-á,-é). Bylo by to ale nad rámec listingu dál rozvíjet všechny taje tohto jazyka a ani vás tím nechci unavovat. Bohatý zdroj jest k nalezení např. zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Far%C5%A1tina [CZ]Doplním ale číslovky, ty se vám můžou hodit;-) [EN]Hungarian numbers. They might help you;) nula – zero - nulla jeden, jedna – one - egy dva / dvě – two - kettő tři – three - három čtyři – four - négy pět – five - öt šest – six - hat sedm – seven - hét osm – eight - nyolc devět – nine - kilenc deset – ten - tíz [CZ] Takže se můžete pustit do luštení. K tomu vám třeba poslouží následující text - jde o úryvek z jedné knížky. Nepamatuji si jeho název, vlastně ani nevím, zda ta kniha vůbec existuje. Ale to vlastně není vůbec důležité. Jde o příběh bláznivého sedláka a jeho ještě bláznivější sousedky. [EN] You can start searching for the coordinates of Stage 1. You might need the Hungarian text written below in italics;) ...Rohant a paraszt, homlokán verejtékkel. Láng lepte el a házát a szegénynek. Kiabált a szomszédnak: Vödröt! Azonnal! Idős volt az öreg, hogy tüzet oltson. Le is akarták beszélni a szomszédok: "Megbénul, Lacibácsi! Majd mi eloltjuk. Hallja? Nehéz a vödör víz, lebénul, Lacibá!" Őrült volt ez a paraszt, mondá nékik: "Igaza van a szomszédságnak, emelem poharam, a szittyáját, a lángokra." Meg is tette ezt a vén és ahogy emelte, a pohár omladozni kezdett. Le is égett a paraszt háza, de a szomszédság jó nép volt, nem hagyta az öreget segítség nélkül. Közös erővel nekiálltak újat építeni. Pár hétbe se került és állt a vadonatúj parasztlak. Azonban rosszmájú szomszédja volt az öregnek, az Irénkené. Ez sokat irigykedett, mert jobban ment a parasztnak mint neki. Fura is volt a falu népének, miért gyűjtöget gyufákat; és főleg: mi a szándéka vele. Háromszor is megfenyegette, hogy nagy bajba sodorja az öreget, mert nem igazságos ám a világ, ha a parasztnak szerencséje van, néki meg nem. Azt tudni kell Szántó Irénről, hogy sok boszorkányosdiban benne volt és gyufákon kívül délvidéki lencsét is gyűjtögetett, de nem azért hogy egye. Talán négyszer is rajtakapták, ahogy cérnára tűzi a szemeket és akaszgatja a szőlőtőkéire. Közben meg ördögi nótákat dúdolgatván szidja a tőkét: "Te süket tőke!" Rá is ordibált gyakran a paraszt: "Szántóné, Gyékfűt nem akar égetni? Hátha úgy meghallják a kísérteties rikátyolását a lencsék meg a tőkék!". Sok keservet okozott Irénke az öregnek, de türelmes volt. Bár már legalább tízszer figyelmeztette, hogy elohozza a báttyjait es négy darabra szedik a házát ha nem nyugszik. Szántóné nem nyugodott, a paraszt háza pedig odaveszett...
[CZ] Zde si mužete zkontrolovat vyluštěné souřadnice a "vyrazit" na virtuální předfinále, kde se dozíte, kde najít finální keš. Umístnění předfinále mělo původně hezčí podobu ale ukázalo se, že je kolizní, takže jsem pro ní musel najít jiné místo a zvolit kompromis. Na základě logů ji ale ruším. Takže nechodte na předfinále!!! [EN] here you can check your coordinates a visit the virtual stage. The geochecker will tell You where is the final cache.O betatest se ochotně postarali Zubrik a taxoft.

FTF: d-n 07/23/2013 19:26
STF: Slanecek 07/23/2013
TTF: Martin.007 07/23/2013 20:36
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[cz] fgntr wr mehfran, birebinp erxar, pb zngr qryng.
svany:mn fgebzrz cbq xnzral 1-2 z bq orgbabirub bowrxgh
[en] oruvaq gur gerr 1-2 zrgref sebz gur pbapergr bowrpg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.