Skip to content

Tajemstvi drevene schranky (TB hotel) Mystery Cache

Hidden : 05/14/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Image and video hosting by TinyPic

Odhalte tajemství dřevěné schránky...

Keš se nachází v obci Rudíkov, který najdete na poloviční cestě mezi Velkým Meziříčím (10 km) a Třebíčí (12 km). Nedaleko je železniční trať Křižanov - Studenec a těsnou blízkostí obce  prochází frekventovaná silnice z Třebíče do Velkého Meziříčí spojující Třebíč s dálnicí D1. Na východ od obce se pak nachází kopec Sečka (513 m n. m.). V současné době žije v Rudíkově něco přes 600 obyvatel.

Souřadnice vás sice přivedou až na Rudíkovské náměstíčko přímo ke schránce, kde je keš uložena, avšak pro její odlov budete muset navštívit nedalekou borovici hrdě střežící kód potřebný k samotnému odlovu, která zároveň chrání keš před nevítanými mudly. Borovice je od souřadnic vzdálena na dohled a byla zasazena roku 1981 na počest narození dítěte. Napoví vám, jak schránku otevřít a dozvědět se víc :)

KROMĚ LOGBOOKU NALEZNETE V KEŠI TAKÉ „KNIHU HOSTŮ (SEZNAM UBYTOVANÝCH)“.  V případě, že vkládáte TB nebo GC, zapište prosím 1) jméno návštěvníka, 2) datum vložení, 3) váš nick, 4) zemi původu, 5) kam chce cestovat. Pokud TB nebo GC vybíráte, zapište prosím na stránku k příslušnému předmětu datum vyzvednutí a váš nick.

Své vozidlo můžete zaparkovat na parkovišti (vzdáleném cca 65 m) a odsud projít po pěšince přes mostek podél potoka až k zadaným souřadnicím, či zvolit cestu z druhé strany po kraji vozovky.

Poznámka: Po odlovu prosím nezapomeňte vrátit zámek zpět na místo a pootočit číselnými řadami do libovolné polohy.

Velké díky těmto uživatelům:
- BUA (za námět)
- LUKINC (za celkovou pomoc s keší) Discover the secrets of wooden caskets ...

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discover the secrets of wooden caskets ...

The cache is located in the village Rudíkov, which is located halfway between the Velké Meziříří (10 km) and Třebíč (12 km). Nearby is the railway line from Křižanov to Studenec and near the village passes from Třebíč busy road to the Velké Meziříčí linking Třebíč motorway D1. East of the village you will find a Sečka hill (513 m asl). He currently lives in Rudíkov just over 600 inhabitants.

Coordinates Although you do not bring up on Rudíkov square directly to the mailbox where the cache is stored, but for her catch you'll need to visit the nearby pine proudly guarding the code needed to catch himself, that also protects the cache from unwelcome Muggles. Pine is away from the coordinates of sight and was planted in 1981 in honor of the birth of a child. Tells you how to open the box and learn more :)

IN THE CACHE YOU FIND EXCEPT THE LOGBOOK ALSO  "THE GUESTBOOK (LIST ACCOMMODATED)." In the event that you are inserting TB or GC, please write 1) name of TB or GC, 2) the date of insertion, 3) your nick, 4) the country of origin, 5) where it wants to travel. If you give TB or GC, please write the date and your nick to the subject in the appropriate page.

Can park your car in the parking lot (approximately 65 m) and from there walk along the footpath over the bridge along the river to the specified coordinates, or choose the path on the other side along the roadside.

Note: After you catch Please remember to return the lock back into place and turn the numerical series to any position.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Additional Hints (Decrypt)

Arqnyrxn obebivpr ueqr fgermv xbq ceb bqybi / Arneol vf cvar gerr, juvpu thneq gur pbqr sbe ybttvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)