Skip to content

<

BROD FROG

A cache by Adiys & czilva Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/23/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dobře přístupná malá keška na klidném místě s výhledem na západni část Uherského Brodu, Havřice a havřické vinohrady. Užijte si výhled a po zalogování prosím vraťte keš do původního stavu a pokuste se co nejméně pošlapat porost v okolí kesky. Dekuji

Něco málo z historie Uherského Brodu at víte, na co se koukáte..
Uherský Brod První zmínky pocházejí z roku 1140 jako osada Brod či Na brodě, byl zde totiž brod přes řeku Olšavu při hranicích tehdejší Lucké provincie. V roce 1272 povýšil český král Přemysl Otakar II. Brod na královské město a udělil mu řadu výsad, čímž mu zajistil prosperitu. Během husitských válek bylo město opěrným bodem pro tažení na Slovensko. V roce 1509 král Vladislav Jagellonský daroval město Janovi z Kunovic, čímž Brod přestal být královským městem. V 16. století zažilo město velký rozvoj, byla postavena radnice a Panský dům. Období rozkvětu skončilo na začátku 17. století, kdy na město začali útočit Maďaři. Úpadek pokračoval i v době třicetileté války. Město bylo značně poničeno. Zkázu znamenalo i vyhnání protestantů, kteří tvořili většinu obyvatel. Kostel Nanebevzetí Panny Marie u bývalého kláštera dominikánů byl do nynější podoby přestavěn v letech 1636–1670. Zdejší černá madona – milostný obraz Panny Marie je cílem mnoha poutníků – zejména o Růžencové pouti v 1. sobotu a neděli v říjnu.[2] Po válce se město jen velmi zvolna oživovalo. Přicházeli noví osídlenci; usadilo se zde i hodně židovských a německých obyvatel. Židé většinou mluvili německy. V 18. století měli dominantní vliv Němci, jejich zástupci rovněž ovládali městskou radu. Až teprve v druhé polovině 19. století se začali více prosazovat Slované. Němci tvořili ve městě menšinu, byli však podporováni židovskou komunitou. Německé hospodaření bylo katastrofální a skončilo bankrotem. Od roku 1890 byla vláda ve městě ve slovanských rukou. Následující období se neslo ve znamení rozvoje průmyslu. K prvním významným počinům ve slovanském městě patřilo založení pivovaru Janáček roku 1894. Vznikaly i další firmy potravinářského a dřevozpracujícího průmyslu. I když v samotném městě byla výrazně zastoupena německá a židovská komunita, okolní vesnice měly charakter téměř výhradně slovanský. V 19. století se město sociálně-ekonomicky dělilo na tři části – město (centrum), židovské město a předměstí. V centru žili převážně řemeslníci, obchodníci, úředníci – slovanské i německé národnosti. Židovskou čtvrť obývali převážně občané židovského původu. Předměstí mělo slovanský a výrazně zemědělský charakter. Kolem roku 1850 mělo město celkem 3000 obyvatel. V průběhu jednoho století se počet obyvatel zdvojnásobil na 6000 v roce 1945. A to i přesto, že v průběhu druhé světové války okupanti zlikvidovali židovskou komunitu. Přeživší židé se většinou již do města nevrátili a usadili se v zahraničí. Významnou událostí pro rozvoj města bylo založení firmy Česká zbrojovka v roce 1936. Původně se jednalo o pobočku firmy Česká zbrojovka Praha, přičemž hlavní továrna se nacházela ve Strakonicích. V roce 1952 vzniká další významný průmyslový podnik – Slovácké strojírny. Jedná se na Uherskobrodsku o první významnou firmu působící v oblasti těžkého průmyslu. Rozvoj těchto průmyslových oborů, ale i středně velkých podniků, se výrazně projevil v nárůstu počtu obyvatel. V letech 1945–1990 se počet obyvatel ztrojnásobil a dosáhl počtu 18 000. Tento nárůst byl, kromě přirozeného přírůstku, způsoben stěhováním a částečně rovněž připojením Havřic, Maršova, Újezdce a Těšova k městu. Růst počtu obyvatel znamená i možnost kulturního rozvoje města. Vznikají různé kulturní organizace a spolky. Již v roce 1951 byl založen folklórní soubor Olšava. U jeho zrodu stáli především zaměstnanci Slováckých strojíren. V roce 1960 byl zrušen uherskobrodský okres. Tato událost měla negativní vliv na význam a rozvoj města. Dalším negativním impulzem bylo rozdělení Československa na přelomu let 1992/1993. Z Uherského Brodu se opět stalo pohraniční město.

Příjezd ke kešce je po silnici E50 od Uherského Hradiště, kde odbočíte 400m za odbočou na Vlčnov doprava na panelovou cestu. Pozor! Buďte opatrní, není zde odbočovací pruh!

Prosim zamaskujte kes tak dobre, jak jste ji nasli!

Do kese NEVKLADEJTE KINDER ODPAD!!!
Opravdu dodrzujte pravidla !! Za vec, kterou si chcete vzít dejte vec stejne nebo vyssi hodnoty.

Additional Hints (Decrypt)

zbqeá, oíyá

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.