Skip to content

<

Vodopady Krkonos CZ

A cache by EsKa Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/04/2013
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ

Na úvodních souřadnicích kešuli nehledejte. Nachází se zde podle nás jen pomyslný střed KRNAPu smiley.

Tato multikeš „Vodopády Krkonoš CZ „ vznikla zejména proto, abychom protáhli naše těla a podívali se do různorodých zákoutí našich velehor. Většina z nás nemá ani tušení, že jezdí či chodí okolo takových přírodních výtvorů. Navštívíte či budete mít možnost navštívit a vidět většinu vodopádů našeho nejvyššího pohoří Krkonoš v České Republice.

Pozor, nejedná se o snadnou procházku. Je to fyzicky a časově náročná multina, která spotřebuje hodně vašich sil i víkendů smiley

Bohužel nebylo v našich silách umístit klasické krabky u každého vodopádu a řádně se o ně starat. Proto jsme zvolili štítky, na kterých máte bonusové číslo. Štítky jsou umístěny tak, aby je běžný mudla neměl možnost vidět, ale zkušený kačer ano.

Sérii nedoporučujeme lovit při hodně velké nepřízni počasí a v zimním období no. Multina bude s příchodem prvního mrazu a sněhu z důvodů ochrany vašeho zdraví uzavřena cheeky.

Pro snadnější odlov bonus čísel doporučujeme využít foto hintů.

Myslete prosím na to, že se budete pohybovat v přírodě ( III. zóna KRNAPu ) a chovejte se tak, aby vaše počínání nezanechalo příliš mnoho stop, a zvěř, květinky a stromy mohly i nadále v klidu růst.

Díky tomu že některé vodopády jdou spojit do jednoho výletu, zadali jsme do listingu vždy jen jeden parking a přidali poznámku. Poznámka v listingu je u P1, P2 a P5.

Někde štítky u vodopádů umístit nešli z důvodu kolize s jinou kešulí a tak musíte provést početní úkol. Většinou na místě s výhledem na vodopád (výsledek doplníte místo bonus čísla). Jedná se o STAGE4 - č.4 Červeném potoce (spočítat klády na mostě), STAG10 - č.10 Huťský vodopád (spočítat červené kovové sloupky u vyhlídkové plošiny), STAG27 - č.27 Mumlavský vodopád (spočítat počet prken na mostě přes Mumlavu), STAG42 - č.42 Vysoké strouhy ( spočítat počet oken na čele budovy k vodopádu )

Z DŮVODU NOVĚ UMÍSTĚNÉ CEDULE SE ZÁKAZEM VSTUPU VODNÍ ZDROJ OCHRANNÉ PÁSMO 1. STUPNĚ u STAGE4, zveřejňujeme bonus číslo. Bonus číslo na STAGE4 je: 18

Jak najít jednotlivé indicie:

Na každé stagi hledejte malý kovový štítek (viz obrázky níže). Někdy je štítek přilepen, někdy je přišroubován. Bonusové číslo je vyznačeno na štítku s oficiálním logem geocachingu. Štítky nejsou připevněny na živých stromech.

Jakmile máte posbíraná všechna bonus čísla, zbývá jen dosadit do následujícího vzorce a tabulky. Pro lepší orientaci při zapisování získaných jednotlivých bonus čísel Vám doporučujeme použít tabulku z našich webových stránek www.eska-team.webnode.cz. zde najdete i kontakt na náš EsKa Team

 

 

A = součet bonus čísel z prvních 15 ti vodopádů
C = součet bonus čísel z posledních 16 ti vodopádů
 
A - 996 = B >> B = _ _ _ _
C + 4777 = D >> D = _ _ _ _
 
výchozí souřadnice z geocachingu 50 42 384 = N1
výchozí souřadnice z geocachingu 15 38 774 = E1
 
N1 + B = N
E1 - D = E
 
FINÁLNÍ SOUŘADNICE N _ _ o _ _ . _ _ _ /
FINÁLNÍ SOUŘADNICE E _ _ o _ _ . _ _ _ /

 

DE

An den Anfangskoordinaten nicht nach Caches suchen. Hier ist nur der angenomme Mittelpunkt des Naturparks Riesengebirge.

Dieses Multicache "Wasserfälle des Riesengebirges" entstand vor allem deshalb, damit wir uns etwas bewegen und in die verschiedensten Ecken des Gebirges gucken. Die Mehrheit der Leute weiß nicht, dass sich am Wege viele Naturschönheiten befinden. Ihr könnt die meisten Wasserfälle des Riesengebirges besuchen.

Achtung, dies ist kein einfacher Spaziergang! Dies ist ein schwerer Multicache, der viel Kraft und Wochenend-Zeit kostet.

Wir konnten leider keine klassischen Schachteln bei den Wasserfällen platzieren. Deshalb haben wir uns für Schildchen entschieden, auf denen sich die Bonus-Nummer befindet. Die Schildchen sind so versteckt, damit sie nur vor einen erfahrenem Geocacher gefunden wurden können.

Nicht bei schlechtem Wetter oder im Winter suchen gehen! Dieser Geocache findet aus Sicherheitsgründe nicht im Winter statt!

Wir empfehlen die Hinweisfotos für das Auffinden der Bonus-Nummern. zu verwenden.

Ihr befindet euch in einem Naturschutzgebiet. Nehmt bitte darauf Rücksicht (Wild, Pflanzen, Bäume).

Weil mehrere Wasserfälle in einem Ausflug gepackt werden können, haben wir den Parkplätzen Anmerkungen (P1, P, P5) beigefügt.

An manchen Stellen konnte wegen der Kollision mit anderen Caches kein Schildchen angebracht werden. So müssen Rechenaufgaben gelöst werden, und dies meistens an Stellen mit Aussicht auf den Wasserfall (das Ergebnis bitte statt der Bonus –Nummer eintragen.) Es handelt sich um Stage 4 (Roter Bach)- die Balken der Brücke zählen, Stage 10 (Hüttenfall)-die roten Metallsäulen der Aussichtsplattform zählen), Stage 27 (Mumlaver Wasserfälle)- die Bretter der Brücke über den Fluss Mumlava zählen, Stage 42 (Hohe Rinne)- die Fensteranzahl an der Vorderseite des Gebäudes zum Wasserfall zählen).

 

Wie man die einzelnen Indizien finden kann:

 

Sucht nach kleinen Metallschildchen (siehe Bilder unten). Manchmal ist das Schildchen angeklebt, manchmal angeschraubt. Die Bonus-Nummer ist auf dem Schildchen mit dem offiziellen Geocaching-Logo angebracht. Die Schildchen wurden nicht an lebenden Bäumen befestigt.

Sobald ihr alle Bonus-Nummern gesammelt habt, bleibt nur noch, diese in die nachfolgende Formel und Tabelle einzutragen. Für eine bessere Orientierung beim Eintragen der gefundenen einzelnen Bonus-Nummern empfehlen wir euch, die Tabelle auf unserer Internetseite www.eska-team.webnode.cz zu verwenden.

 

A = Summe der Bonus-Nummern der ersten 15 Wasserfälle
C = Summe der Bonus-Nummern der letzten 16 Wasserfälle
 
A - 996 = B >> B = _ _ _ _
C + 4777 = D >> D = _ _ _ _
 
Ausgangskoordinaten 50 42 384 = N1
Ausgangskoordinaten 15 38 774 = E1
 
N1 + B = N

E1 - D = E

 
ENDKOORDINATEN N _ _ o _ _ . _ _ _ /
ENDKOORDINATEN E _ _ o _ _ . _ _ _ /

Additional Hints (Decrypt)

PM/ Gra gergí, cbq fzepxrz, boybmral xnzral.
QR/ Qre qevgr, hagre qre xyrvara Svpugr, iba Fgrvara orqrpxg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.