Skip to content

Blaumaņa kapsēta/ Blaumaņa cemetery Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 06/18/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis- mikro, kamuflāža, logbooks, zīmulis. Ziemā grūtības pakāpe- 5 !!!
Cache: micro, camouflage, logbook and pencil. During the winter time difficulty- 5 !!!

LV
Galvenā ieeja kapsētā ir pretī rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa atdusas vietai, uz kuru ved 45 granīta pakāpieni.
........Kapsēta iedalās četrās daļās -
........- zemnieku kapu daļas centrālajā vietā ir ievērojamā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863.-1908.) kaps. Kapa pieminekļa autors ir tēlnieks Burhards Dzenis. Piemineklis veidots no somu granīta un Braku laukakmens, uzstādīts 1923.gadā. Te ir ērglēniešu dzimtu apbedījumi, pie kuriem pieder Meņģeļu Jurjāni , te apglabāti ievērojami Ērgļu novada ļaudis: dzejnieks Jānis Grots (1901.-1968.), skolotājs Uldis Blaus (1917.-1989.), mākslinieks Ādolfs Lielais ( 1918.-1992.), u.c.
........- Ērgļu muižnieku Tranzeju kapu daļā visvecākais apbedījums ir datēts ar 1818.gada 1.janvāri un pēdējais - 1881.gada 10.maiju. Te ir saglabājušās Tranzeju kapu septiņas pārsedzošās plāksnes.
........-Vācu luteriskās draudzes kapi, kur glabāti vāci un nevāci, draudzes mācītāji, muižas ļaudis, saimnieki, atrodas kapsētas vidusdaļā. Vecākais apbedījums-Ērgļu-Ogres luteriskās draudzes mācītāja Andreja Kristofa Vīka ( 1723.-1775.) kaps.
........- pareizticīgo kapu daļā, pretējā pusē Tranzeju dzimtas kapiem, nav saglabājusies neviena kapu kopiņa. Zem kokiem apaugušā uzkalniņā atrodas bijušās kapličas drupas.

EN
The main entrance to the graveyard is opposite to the tomb where the writer Rudolfs Blaumanis rests, with 45 granite steps leading to the tomb.
   The cemetery is divided into four parts :
   - the grave of the eminent Latvian writer Rudolfs Blaumanis (1863-1908)is located in the central part of the peasant cemetery. The author of the monument on this tomb is the sculptor Burhards Dzenis. The monument, made from Finnish granite and Braki cobble-stones, has been installed in 1923. These burial grounds house the tombs of native Ērgļi families, including Jurjāni from Meņģeļi, and a number of distinguished people of the Ērgļu district: poet Jānis Grots (1901-1968), teacher Uldis Blaus (1917-1989), artist Ādolfs Lielais (1918-1992), etc.
   - the oldest tomb within the Tranzeju section, where landowners of Ērgļi used to be buried, is dated January 1st, 1818, and the most recent one – May 10th, 1881. Seven overlapping plates of the Tranzeju graveyard still remain intact.
   - graveyard of the German Lutheran community, where Germans and non-Germans, priests of the community, folk and owners of the estate are buried, is located in the middle section of the cemetery. The oldest grave here is the tomb of Andrejs Kristofs Vīks (1723-1775), a priest of Lutheran communities of Ērgļi and Ogre.
   - as to the Orthodox section of the cemetery, no clusters of graves have remained intact here. Ruins of a crypt can be found on an overgrown hillock beneath the trees.

Additional Hints (Decrypt)

xnzhsynžn,
Mvrznf ynvxnz: mrz, xnzhsynžn + tehgvon- 5,
pnzbhsyntr
Jvagre gvzr: haqre, pnzbhsyntr, qvssvphygl- 5

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)