Skip to content

Breksia - Breccia EarthCache

Hidden : 06/18/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

FI: Koordinaatit johdattavat sinut Pyhäluodon rantaan ihailemaan komeaa breksiaa. Ranta on yksi Pyhäjoen kunnan ylläpitämistä uimarannoista, joten se on mukava retkikohde.

EN: The coordinates lead you to a small beach called Pyhäluodon ranta which presents you an imposing breccia. Municipality of Pyhäjoki maintains the area in order to provide visitors a nice place for recreational activities.

----------------FI: BREKSIA on seoskivilaji, joka on muodostunut iskosaineen yhteenliittämistä teräväsärmäisistä mineraalin tai kivilajin murtokappaleista. Sana breksia on johdettu italiankielisestä sanasta, joka tarkoittaa sorasta muodostunutta kiveä. Soran ohella murtokappaleet voivat olla myös valtavia lohkareita, jolloin voidaan puhua 'megabreksiasta'.

Yhdestä tai useammasta mineraalista tai kivilajista peräisin olevat palaset ja väleihin kulkeutuva täyteaine voivat syntyä usealla eri tavalla. Eri breksialajit nimetään syntytavan perusteella. Sedimentäärinen breksia on muodostunut kerrostuneista kivilajeista. Tektoninen breksia liittyy kallioperän ruhjeisiin, joissa pirstaleet iskostuvat uudelleen yhteen (kivettyvät). Sitä nimitetään myös siirrosbreksiaksi, hankausbreksiaksi tai kitkabreksiaksi. Eruptiivibreksia eli purkausbreksia liittyy sulan kiviaineksen eli magman purkauksiin. Sitä syntyy maankuoressa liikkuvan magman kerätessä itseensä ennen jähmettymistään ympäröivän kivilajin murtokappaleita.

Tehtävä:

1. Etsi rannalla olevasta suuresta kivimuodostelmasta breksiaa ja tutki sitä lähemmin. Kuvaile breksiassa olevia muotoja ja värejä sekä murtokappaleiden kokoa. Arvioi, millä tavalla breksia on syntynyt ja kerro, mistä sen voi päätellä.
2. Lähetä vastauksesi kätkön laatijalle. Voit lokata kätkön löydetyksi sen jälkeen kun olet lähettänyt vastauksen. Sinun ei tarvitse odottaa vastausta lokataksesi, vaikka yleensä vastaankin kävijöille kiitokseksi :D Halutessasi liitä logiisi valokuvia paikan päältä.

---------------

EN: BRECCIA is a rock composed of broken fragments of minerals or rock cemented together by a fine-grained matrix, that can be either similar to or different from the composition of the fragments. The word breccia is a loan from Italian where it indicates stone made by cemented gravel. Broken fragments in breccia can be gravel as well as bigger blocks, or even boulders when it is called megabreccia.

Breccia may have a variety of different origins, as indicated by the name. Sedimentary breccia is composed of sedimentary rocks. Tectonic breccias form where two tectonic plates create a crumbling of the interface, or from the grinding action of two fault blocks as they slide past each other. Eruptive breccia forms when the thick, nearly solid lava breaks up into blocks and these blocks are then reincorporated into the lava flow again and mixed in with the remaining liquid magma.

Task:

1. Find breccia from the big boulders at the beach and examine it. Describe its forms and colours as well as the size of broken fragments in it. Conclude the origin of this breccia and explain how you ended up in this conclusion.
2. Send your answer to the cache owner. You can log the cache as found after having sent the answer. Photos from the location are welcome to be included in logs, but not mandatory.

---------------

Lähde/source: Wikipedia

Additional Hints (No hints available.)