Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a 1 month. Usually caches are visited and maintained within 30 days.
If you wish to restore your cache then please contact me using GC code of that cache.

If there are some leftovers from container then could someone please remove them? Do not leave trash in nature!

More
<

Asaru vilciena pietura

A cache by SnapBackyoo91 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/19/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Par sleepni : slēpnis atrodas ļoti publiskā vietā un slēpņa tuvumā staigā ļoti daudz vecu un uzbāziigu cilvēku.Ieteikums: pagaidi kad azbrauc vilcieni no abām pussēm un tad ej pakaļ
.P.S. : Vilciens iet aptuveni ik pa 30 min.

[LV]Asaru dzelzceļa stacijas ēka Būvēta 1926.gadā, arhitekts Pēteris Feders (1868.-1936.). Jūtamas 19.gs.otrās puses staciju būvniecības tradīcijas. Caurstaigājama ēka ar plašu stiklotu perona nojumi. Austrumu puses fasādē daudzstūraina koka kafejnīca vasaras sezonai. Asaros senākā koka stacijas ēka atradās pašreizējās mūra ēkas vietā, Stacijas ielas galā. To Pirmā pasaules kara laikā, 1917.gada augustā atkāpjoties Rīgas virzienā nodedzināja krievu armija. Par šo laiku spilgtas atmiņas pierakstījusi Latvijas universitātes profesore Līna Birziņa: „Braucām pa Melitas ielu uz stacijas pusi. Melitas ielas galā pavērās šausmīga postaža. Dega Asaru stacija. Uz sliedēm stāvēja izdeguši vagoni, drezīnas, izsvaidītas kastes un salauztas mēbeles, vējš trenkāja telegrāfa lentas un apdegušu papīru driskas.” Vairākus gadus pēc kara stacijas vajadzībām izmantoja daļu no līdzās esošās darbinieku dzīvojamās ēkas. Tā kā pakāpeniski pieauga pasažieru skaits, telpas kļuva par šaurām, un 1924./25.gada budžetā toreizējā atbildīgā organizācija – Dzelzceļu virsvalde paredzēja 4800 latu jaunas ēkas celšanai. Jauno mūra stacijas ēku projektēja profesors, arhitekts Pēteris Feders. Bija uzdevums veidot atsevišķu vasaras daļas būvi, kas būtu noslēdzama pēc vasaras sezonas beigšanās. Par piešķirto naudu vispirms tapa 16-stūru vasaras daļa kā slēgts stikla lievenis. 1925.gadā uzsāka ziemas daļas būvi. Masīvo mūra stacijas ēku pabeidza būvēt 1926.gadā. Tās centrālo daļu aizņēma uzgaidāmā telpa ar izeju uz platformu un stacijas pagalmu. Rietumu galā bija darba telpas, bet austrumu galā – bufetes jeb kafejnīcas telpas. Kases telpu iekārtoja tā, ka biļetes varēja tirgot gan no uzgaidāmās telpas, gan no perona. No kafejnīcas varēja nokļūt gan vasaras piebūvē, gan uz platformas. Segtā platforma veidota kā visas ēkas galvenais arhitektoniskais akcents ar arkām galos un centrā, ko ietver balsti ar rustu imitāciju. Masīvo apjomu vieglāku vērš plašie stiklojumi. Būve paredzēja iespēju uzņemt 400 cilvēku, un būvniekam – Dzelzceļu virsvaldei kopumā tā izmaksāja 47 000 latu. 1999.gadā Asaru dzelzceļa stacijas ēku izremontēja. Atbilstoši šodienas pieprasījumam bufetes telpās ir iekārtots veikals. Asaru dzelzceļa stacijas ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis. vēl var palasīties: (visit link) (visit link) (visit link) Asaros ir arī citi ievērības cienīgi objekti. . . . ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||[ENG]Tear railway station building was built in 1926, architect Peter Feder (1868th-1936th). Felt 19.gs.second side station building traditions. -Isolated building with a spacious glass platform shed. The east facade of the polygonal wooden cafe summer season. Asari's oldest wooden station building was located on the existing masonry buildings on Station Street end. This is the First World War, in August 1917, notwithstanding the direction of Riga burned the Russian army. During this time the vivid memories written down Latvian University Professor Lina Birziņa: "We went through Melitas street side of the station. Melitas end of the street looked awful desolation. Tears burned the station. Standing on the tracks burned wagons, railcars, crates scattered and broken furniture, the wind chasing the telegraph tape torn and burnt paper. "For several years after the war, the station needs to use a portion of adjacent residential staff. As the gradually increased the number of passengers, space became narrow and 1924./25.year budget then responsible organization - Railway Central Board provided lats 4800 a new building was brought. The new brick station building was designed by professor, architect Peter Feder. There was a summer job with a separate part of the building that would be closed after the summer season has stopped. For the money allocated to the first 16-pin corners summer as part of the closed glass porch. In 1925 began the construction of parts of the winter. The massive brick station building completed construction in 1926. They occupied the center of the waiting room at the entrance to the platform and the station yard. The western end of the working space, while the eastern end - buffet or cafe facilities. Cash space arranged so that tickets could be traded in the waiting room, and from the platform. Cafeteria was able to get both an annexe cottage and on the platform. Covered platform built all the buildings as the main architectural accent the arches at the ends and center, which includes a bellows with Rust imitation. The massive amount of easier draws large areas of glazing. Construction provided an opportunity to host 400 people, and the builder - Railway Central Board as a whole it paid 47 000 lats. 1999 Tear railway station buildings were repaired. According to today's demand for breakfast rooms are decorated in a shop. Tear railway station building is a state protected historical monument. can still palasīties: (visit link) (visit link) (visit link) is a Asari and other noteworthy sites.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Nvm fgnpvwnf šxhan.Ohf wncnfgvrcwnf.
[ENG] Nvm fgnpvwnf snezubhfr.
Nginvabwvrg , org xbneqvangnf arfnanpn abznvavg.org gnf inegrvxg ve ghecng oynxnz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.